Kritiek Peter Verhagen op Binnendieze dateert 2007

Printerversie
Gepubliceerd op: 14-12-2008 | Gewijzigd op: 12-09-2013
In een reeks artikelen van zomer 2007  kwam de vervuiling van de Groote Strroom en de afwatering van oppervlaktewater van onder meer de Markt naar de Groote Stroom in beeld. Peter Verhagen, oud-projectleider van de restauratie van de Binnendieze, stelde dat bij Bastion Oranje  aan de orde.
De gemeente reageerde  toen afhoudend en bracht als tegenargumenten ontwijkende aspecten naar voren.
De Markt een groep schooljeugd uit Amersfoort verzamlet zich op een dagje 'Den Bosch' bij het vormalige Puthuis.
'De Markt bevat teveel archeologische zaken waardoor het moeilijk is de afwatering op de Groote Stroom te regelen, aldus de Gemeente in 2007.


foto © paul kriele, 29 juni 2004.
De Binnendieze achter de Hinthamerstraat, waar hij de Groote Stroom heet, is erg vervuld., waardoor de doorstroming niet vlot verloopt. De gemeente heeft volgens een  afspraken uit 1968 verplichtibgen, aldus Verhagen. 
Rond 1960 werd deze Diezetak ter hoogte van het Herman Moerkerkplein. geamputeerd. Oud project-leider Binnendieze, Peter Verhagen wil die tak weer doortrekken tot op het nieuw te bebouwen GZG-terrein.

=Groote Stroom blijft - voorlopig - buiten beeld, 24 september 2007.
De doorstroming van de Groote Stroom is voorlopig niet aan de orde, aldus een  woordvoerder van de gemeente begin deze maand, na opmerkingen over de vervuiling en slechte kwaliteit van het Binnendiezewater. Dat zou opgelost kunnen worden door regenwater vanaf de Markt op de Groote Stroom te lozen. 'Maar  die Stroom ligt te ver weg van de Markt, om die koppeling niet te maken,' aldus het voorbehoud van de gemeente.
Echter in Den Bosch kom je overal de Binnendieze tegen, reageert oud project leider Binnendieze Peter Verhagen. 'Dus dit argument slaat kant noch wal.'
De gemeente gaf nog meer argumenten aan om aan de Diezestroom, die parallel aan de Hinthamerstraat loopt, geen waterverbetering door te voeren. Peter Verhagen stelt dat  de gemeente valse voorwendsels presenteert. Met argumenten probeert de gemeente aan een afspraak uit het Binnendiezerapport van 1968 onderuit te komen. Dat rapport schrijft onder meer voor, dat de Groote Stroom op het marktriool aangesloten dient te worden.

Een ander argument om de Groote Stroom niet aan te sluiten op het Marktriool, is dat de Markt beschermd is als archeologisch gebied. 'Maar,'  aldus Verhagen, 'kijk eens naar de huidige reconstructie van de Pensmarkt, waar 100
meter lange en 1-2 meter diepe sleuven zijn gegraven! Daarmee bevestigt de gemeente de onzuivere motieven die ze opvoert.

Tot slot geeft de gemeente nog als excuus dat eerst het GZG-terrein bebouwd dient te worden. 'Maar gezien de procedures is dat wachten op sint juttemis.  Dit alles bewijst dat de gemeente onzin verkoopt,' zegt de project leider. 

Gemeente knapt Groote Stroom spoedig op  4 september 2007.
In antwoord op de melding van het 'vergeten' Binnendiezerapport [1968] dat een aanpak van de Groote Stroom bevat, bericht de gemeente dat spoedig met de restauratie van de Groote Stroom [Binnendiezetak parallel aan de Hinthamerstraat] wordt begonnen. Die aanpak omvat het herstel van de funderingen en het metselwerk tot 30 cm boven de waterlijn. Dat werk heeft ook al in de  Kerkstroom en de Vughterstroom plaatsgevonden.

Pas later, wanneer de nieuwbouw op het huidige GZG-terrein aan bod komt, zal de doorstroming van de Groote Stroom en het Diezeriool worden verbeterd. Maar er wordt geen verband gelegd met de riolering of afwatering van de Markt. Daar zijn
3 redenen voor:
-De Binnendieze ligt er te ver vandaan en dat maakt de kosten voor een
afvoerriool erg hoog.
-Bovendien zouden evenementen op de Markt dat afstromend regenwater kunnen
vervuilen.
- En.. de bodem onder de Markt bevat archeologisch waardevolle bebouwing, die
niet verstoord mag worden,' aldus een woordvoerder,

Gemeente 'vergeet' Binnendiezerapport: Groote Stroom verwaarloosd 28 augustus 2007.
De doorstroming van Groote Stroom , die parallel loopt met de Hinthamerstraat, is slecht, maar de gemeente laat na die te verbeteren. Daartoe is zij volgens afspraken uit 1968 wel verplicht. In een toekomstscenario [Beheersplan Binnendieze bijlage II, 1968] staat juist die taak omschreven. Die afspraak wordt actueel nu de Parade en de Markt op de schop gaan, want 40 jaar geleden  werd als voorwaarde gesteld dat er een gescheiden rioolstelsel zou komen als
beide pleinen heringericht worden.
In nagenoeg alle wijken is een dergelijk gescheiden rioolstelsel al aangelegd, waardoor regenwater wordt gescheiden van het afvalwater en op zijn beurt de Waterzuivering minder aanbod van rioolwater krijgt. Dat gescheiden systeem wordt
binnenkort door het Rijk ook nog eens als voorwaarde aangemerkt ! 

|Het gemeentelijke Ingenieursbureau, of weet van niets, of laat dat Binnendiezerapport ergens in de lade liggen.
Als na een paar jaar door de actualiteit de Groote Stroom alsnog opgepept moet worden, komt de gemeente voor tonnen extra kosten te staan. Dan moet de nieuwe Markt opnieuw op de schop om het regenwater van de Markt,gescheiden van het rioolwater, op die Groote Stroom te kunnen afvoeren.


Terug naar boven