Nieuwbouw locatie Carolus De Herven vanaf 2011

Printerversie
Gepubliceerd op: 08-07-2009 | Gewijzigd op: 09-07-2009
.
Artist Impression van -voorlopig-  bouwplan   voor Carolusterrein De Herven.
|
Vandaag 8 juli 2009 hebben partijen, te weten de Gemeente met de projectontwikkelaars Bouwfonds Ontwikkeling, AM Wonen en Slokker Vastgoed de globale plannen voor de locatie Carolus/verpleeghuis De Herven gepresenteerd.
De sloop van het ziekenhuis staat voor 2011 gepland, zodat in het derde kwartaal van dat jaar met de bouw van een serie flats [2 stuks van maximaal 8 bouwlagen] en een serie van 7,6, 5, 4 en 3 bouwlagen en grondgebonden woningen [tegen de wijk De Herven aan] kan worden begonnen.
Het plan is ingedeeld in een parkachtige [tuinidee] opzet. De differentiatie zit hem in de woontypen, aldus wethouder Geert Snijders en ook in de verdeling van de huizentypen die op starters, twee persoonshuishoudens, gezinnen met kinderen en ouderen is afgestemd. Daarin laat zich ook een differentiatie zien: 25% sociale sector, waarvan minimaal de helft sociale huur. De koopprijzen in de sociale sector liggen op max. € 180.00 en huur max  € 499 per maand en de dan nog middeldure huur boven de €499 per maand.
Daarnaast bevat Carolus/De Herven nog eens 25% koop, waarvan de helft in de sociale sector. Er zijn ook 25 wooneenheden voor bijzondere doelgroepen in het plan opgenomen.
Peter Hoesbergen van Bouwfonds Ontwikkeling stelt vertrouwen in dit plan. Dat berust de projectontwikkelaar op het feit dat in 2011 het land de crisis weer te boven is gekomen en de woningmarkt dan weer aantrekt en dat Den Bosch op de woningmarkt een sterke positie inneemt.

Het Carolusziekenhuis dat in 2011 wordt gesloopt.

foto © gerard monté 18 mei 2005.


In het pan wordt de waterpartij verdubbeld zodat ook langszij de Hervensebaan een langgerekte stroom het gebied gaat omsluiten. Daarover komen de twee [een hoofdentree met brug] en een Oostelijke entree [naar de grondgebonden woningen] te liggen.
Boomdeskundige Pius Floris heeft geadviseerd bij het behoud en de versterking [ruim 400 stuks] van het bomenbestand. Landschapsbureau MTD is partij bij de inrichting van de parkachtige structuur.
Voor de bewoners is het ondergronds parkeren en voor bezoekers worden parkeerstrips bij de betreffende woningen aangelegd.
Het plan dat slechts als massa en qua verkaveling is gepresenteerd, wordt later nader architectonisch omschreven en  kwalitatief ingevuld.


Terug naar boven