Burgemeester en wethouders lezen voor op voorleesdag

Printerversie
Gepubliceerd op: 31-01-2006 Vanmorgen - 31 januari 2006 - gingen burgemeester Rombouts en de wethouders al vroeg terug naar de schoolbanken. Op diverse locaties lazen zij voor aan kinderen van kinderopvang/dagverblijven en basisschoolleerlingen. De activiteit staat in het teken van de nationale Voorleesweek die vandaag -31 januari 2006- begon met een ontbijt.
Rombouts bezocht het Kinderdagverblijf De Toverhoedt met een vestiging aan de Eekbrouwersweg en binnenkort ook op Zuid, bij de Basisschool Het Bossche Broek in de Platostraat. Ook andere verblijven c.q. scholen werden door Jetty Eugster, Bart Eigeman, Roderick van de Mortel en Elly de Jonge bezocht, zoals de peuterspeelzalen Do-re-mi, Robbedoes, Klein Duimpje Oost, en de kinderdagverblijven Dribbel en De Toverhoedt en de basisscholen Imam Albogari, De Kruisboelijn, Rondeel, Antonius Abt en de Springplank.

Burgemeester Rombouts, niet gezeten in een schoolbank, maar op een sofa tijdens de voorleesdag in De Toverhoedt aan de Eekbrouwersweg.

Met de voorleesdag wil de organisatie bij kinderen die nog niet kunnen lezen, door het voorlezen de fantasie prikkelen en een taalgevoel aanleren en daarmee het lezen bevorderen.