Concentratie van agrifood in gebouw ZLTO

Printerversie
Gepubliceerd op: 01-07-2014 | Gewijzigd op: 01-07-2014
ZLTO op Onderwijsboulevard maakt zich het centrum voor innovaties in de Agri- en Foodsector en verandert haar naam in Agri&Food Plaza. Daarmee zegt het moederbedrijf ZLTO, dat zij de broedplaats wordt voor innovaties in de Agri- en Foodsector in Brabant. 
Agri&Food Plaza biedt vanaf dat moment onder meer onderdak aan OndernemersLift+, WesterToren Innovation Centre (WTIc), netwerk AgriFood Capital en de land- en tuinbouworganisatie ZLTO.
De nieuwe naam voor ZLTO op de Onderwijsboulevard : Agri&Food Plaza.

Het motto is “Samen vernieuwend boeren'. Door samenwerking komen innovaties in de agri- en foodsector en met andere economische sectoren tot stand.

Niet alleen binnen agri- en foodsector, maar ook daarbuiten sectoren, zoals health, ICT, design en high tech, verbinden wij partijen met elkaar.

OndernemersLift+ laat bijzonder talent en kansrijke initiatieven uitgroeien tot nieuw ondernemerschap. Het WesterToren Innovation Centre (WTIc) is de ontmoetingsplaats voor startende life science bedrijven. Agri Food Capital wil in 2020 een excellente AgriFood-regio met internationale allure, nationale aantrekkingskracht en lokale samenwerkingsvormen zijn.
Andere partners
In het ZLTO-kantoor zijn ook gehuisvest LTO Seizoenarbeid, Landbouw Innovatiebureau Brabant (LIB), Faunabeheer Brabant, Stichting Waarden van het Land, Brabants Agrarisch Jongeren Kontakt (BAJK) en de secretariaten van verschillende projecten waaronder Multifunctionele Landbouw. Met Hogeschool HAS Den Bosch wordt de ruimte (De Deel) tussen het ZLTO-kantoor en het gebouw van de HAS gedeeld voor studenten, docenten, ondernemers en voor seminars en symposia.