OfficŽle start Food & Health-netwerk

Printerversie
Gepubliceerd op: 28-01-2009 | Gewijzigd op: 28-01-2009

Hierboven linker foto vlnr: Frans Kalmthout [Avans], Gerard van Oosten [ZLTO] en dr. Edgar van Mil JBZ. Boven rechts vnlr wethouder Bert Pauli,gedeputeerde Annemarie Moons, Jan Naaijkens [HAS], Willy Spaan [voorzitter Raad van Bestuur JBziekenhuis] die allen het convenant [rechts onder] ondertekenden.
foto's © paul kriele, 28 januari 2009.
-------------------------

Fhealinc ondersteunt en stimuleert  onderwijsinstellingen en bedrijfsleven bij het ontwikkelen, onderzoek, [kennis]overdracht en implementeren van innovatieve producten aangaande voeding en gezondheid. zie ook de site fhealinc.nl
 
Vanmorgen woensdag 28 janurari 2009 is in het Stedelijk Museum[ SM’s] de samenwerking bekrachtigd tussen vier instellingen die gaan samenwerken op gebied van onderzoek naar een gezonde leefsituatie. Daarbij zijn het Jeroen Boschziekenhuis AVANS, de HAS, Land-en Tuinbouworganisatie [ ZLTO] en de gemeente betrokken.
Zij nemen -onder de noemer  fhealinc-  voor door uitwisselingen van studenten en ook medisch specialisten en laboratoriumonderzoek en kennisoverdracht [onderwijs] de burger tot een betere leefsituatie te brengen. Innovatie en samenwerking tussen ziekenhuis en bedrijfsleven en onderwijs zijn daarbij sleutelwoorden.
Bert Pauli, wethouder van Economische zaken en de gedeputeerde Annemarie Moons ondersteunen dit initiatief, dat uniek is in Nederland. Voor de samenwerking is de nieuwe naam bedacht: fhealinc, waarin de begrippen zijn samengevat.
Enkele kinderartsen -Edgar van Mil en Ester de Vries -lichtten toe om vanuit dat netwerk via het onderwijs, de kinderen en dus ook de gezinnen te stimuleren beter te eten en meer te bewegen. Het JBZ is bezig voor deze aanpak een Lifestyle Internvention Centrum op te richten.
Aansluitend hierop zei Gerard van Oosten van de ZLTO, dat het er niet alleen om ging de agrosector op de kaart te zetten, maar ook de kracht van de land-en tuinbouw te gebruiken.
Annemarie Moons [provincie] benadrukte dat ook in economisch slechte tijden het belangrijk is te innoveren, want dat is bij de aanpak van efficiëncy onvermijdelijk.

Voorzitter Raad van bestuur Jeroen Boschziekenhuis Willy Spaan ondertekent, als een van de belangrijke partners van fhealinc, het convenant. De kinderartsen Edgar van Mil en Ester de Vries van het JBZ, die innovatief bezig zijn met bijvoorbeeld een lifestyle centrum teneinde kinderen beter te doen eten en meer te laten bewegen.
foto's © paul kriele, 28 januari 2009.

De provincie zal daarbij faciliteren en eventueel subsidiëren maar de kracht bij innovatie is samenwerken, aldus Moons.
Door de komst van het hoofdkantoor van de ZLTO en de nieuwbouw van de MAS/Helicon, naast de HAS, wordt het onderwijscluster verder versterkt.

Terug naar boven