Kinderartsen gaan 'dikke' Bossche gezinnen coachen

Printerversie
Gepubliceerd op: 07-03-2009 | Gewijzigd op: 27-03-2009
Boven rechts: De kinderartsen Edgar van Mil en Ester de Vries van het JBZ, zijn de innovatoren voor een verbetering van de levensstijl van twaalf Bossche gezinnen. Beiden namen het initiaitef om een 'lifestyle centrum' op te richten, teneinde kinderen beter te doen eten en meer te laten bewegen.
Boven links: het affiche dat de samenwerking 'fhealinc' van vier instellingen symboliseert.
Onder  rechts wethouder Bert Pauli was  op 28 januari 2009 in het SM's met gedeputeerde Annemarie Moons, Jan Naaijkens [HAS], Willy Spaan [voorzitter Raad van Bestuur JBziekenhuis]mede-ondertekenaar van het convenant  'fhealinc'.

foto's © paul kriele, 28 januari 2009.

Twee kinderartsen -Edgar van Mil en Ester de Vries - van het Jeroen Boschziekenhuis gaan vanuit een Lifestyle Intervention Centrum circa 12 Bossche gezinnen begeleiden/coachen om hen een meer verantwoordelijk eete-en leef [lees beweeggedrag] bij te brengen.  Dit life style centrum gaat vanuit  het  nieuwe Jeroen Boschziekenhuis opereren.
Doel is persoonlijke begeleiding en ook via de school, de kinderen en dus ook de gezinnen te stimuleren beter te eten en meer te bewegen.
Dat besluit werd ruim een maand geleden bekend gemaakt bij de ondertekening van Fhealinc op 28 januari 2009 in het SM's en komt nu in april daadwerkelijk ten uitvoer.

Fhealinc ondersteunt en stimuleert  onderwijsinstellingen en bedrijfsleven bij het ontwikkelen, onderzoek, [kennis]overdracht en implementeren van innovatieve producten aangaande voeding en gezondheid. zie ook de site fhealinc.nl
 
In dat Fhealinc werken vier instellingen op gebied van onderzoek naar een gezonde leefsituatie samen. Daarbij zijn het Jeroen Boschziekenhuis AVANS, de HAS, Land-en Tuinbouworganisatie [ ZLTO] en de gemeente betrokken.Terug naar boven