Komst van glutenvrij biertje op de markt

Printerversie
Gepubliceerd op: 12-01-2011 | Gewijzigd op: 12-01-2011
Binnen de samenwerking tussen het Jeroen Boschziekenhuis, ZLTO, AVANS en de HAS [Fhealinc *] is onderzoek gedaan naar een glutenvrijbiertje. Daartoe werden 10  biersoorten** onderzocht op de aanwezigheid van een graaneiwit dat voorkomt in  tarwe, rogge, gerst en haver.
Glutenovergevoeligheid [coeliakie] is een veel voorkomende, maar vaak niet gediagnosticeerde darmontsteking, die het slijmvlies beschadigd. Voor mensen met coeliakie is het vaak een uitdaging om uit te vinden of voedsel al dan niet gluten bevat. 
Het onderzoek nam het gehele bierproces onder de loep, zoals welke bieren gluten bevatten en hoeveel dat er zijn. En wat gebeurt er met dat graaneiwit gedurende het verwerkingsproces. De laatste stap was de reproduceerbaarheid. ofwel als aangetoond wordt dat een biersoort glutenarm of glutenvrij is, werd gekeken of dat voor meerdere producties van hetzelfde bier geldt.

** Biersoorten
Bij  dat onderzoek kwamen Heineken en Dommelsch bier langs, maar ook witbier, zoals Hoegaarden en bieren met het predicaat glutenarm/glutenvrij.


*Fhealinc:
De genoemde instanties [ziekenhuis, onderwijs en ZLTO] zijn de zogenaamde Fhealincpartners, die tezamen het EVAA [Experitsecentrum voor Voeding, Afweer en Allerige] hebben opgericht.  Zie artikel Van Oprichting Fhealinc dd.28-1-2009