Nieuwe bezwaren tegen nieuwbouw vBerckelstraat

Printerversie
Gepubliceerd op: 25-01-2009 | Gewijzigd op: 21-06-2010

Hoek Van Berckelstraat/Zuid-Willemsvaart Westzijde.

-Links: De sloop van de panden is begonnen op maandag 21 juni 2010.
foto © paul kriele, 21 juni 2010.

-Boven: de hoek van de Van Berckelstraat Zuid-Willemsvaart.
foto © gerard monté, 15  maart 2003.

-De rij winkels aan de Van Berckelstraat met achterin de voormalige  Bakkerij van  Van Riel.
foto © frank damen, 3 april 2004.

Tegen het project op de hoek Van Berckelstraat/Zuid-Willemsvaart zijn opnieuw bezwaren gerezen.
Novaform Vastgoedontwikkelaars, opvolger van Van Deursens Murphy's projectontwikkeling, die al in het najaar van 2003 het project startte, wil er een 5 verdiepingen hoge flat met drie winkels en een parkeergarage bouwen.
In juni 2006 kreeg Van Deursen  van de gemeente [Welstand] toestemming voor die nieuwbouw met 37 appartementen, een plan dat hij tezamen met  Novaform wilde ontwikkelen. Van Deursen sprak van'.. een passend en sociaal toegemeten nieuwbouw'.
Maar de Vereniging van Eigenaren Van Berckelstraat westzijde, blijft protesteren tegen de verkeersstromen en de ingang van de parkeergarage die eerste ter hoogte van de voormalige broodfabriek van bakker Van Eeten was gelegen , daarop nar de steeg van de Van Kasterenaalk verhuisde en nu naar de de kanaalzijde wordt verplaatst.  De protesten hebben ook betrekking op de hoogbouw van 5 etages.

Het ging om de plek van de voormalige broodfabriek [nrs.2-10], waartoe ook de voormalige bakkerij van Van Riel aan de Van Berckelstraat behoorde.  Met Novaform werd in juni 2007 door de gemeente een overeenkomst afgesloten waarbij het aantal flats werd opgevoerd naar 39 ipv 37. Dat was om de kosten en de baten beter in verhouding te krijgen.
De buurt [Van Kasterenwal] maakte eerder bezwaar tegen de hoogte van het complex en het tegenhouden van de zon[Van Berckelstraat-Oostzijde]. Ook de toegang tot de parkeerkelder, die onder het nieuwe complex kwam te liggen, riep reacties van gevreesde overlast op. Bij het plan verviel de achteruitgang via het 1e Van Kasterenstraatje, die in de tijd ten behoeve van  Bakker Van Riel was vastgelegd.

Onduidelijk was het wisselend beheer over dit plan. Aanvankelijk [2005] was de stijgende Turske ster op gebied van projectontwikkeling -Torunogullari- eigenaar van de serie huizen aan de Westzijde van de straat.
Torunogullari verkocht het onroerendgoed aan Van Deursen. Tussentijds kwam ook nog Rens den Otter vwb de zuidleijke hoek met de Zuid-Willemsvaart  in beeld. Den Otter heeft zijn aandeel  weer terugverkocht aan Van Deursen.
Nu is Novaform Vastgoed ism Van Deursen de ontwikkelaar.
zie ook Van Deursen

Terug naar boven