Nieuw ontwerp voor Van Berckelstraat staat online

Printerversie
Gepubliceerd op: 12-01-2021 | Gewijzigd op: 15-01-2021
Nieuw ontwerp voor definitieve inrtichting van de Van Berckelstraat als  fiets/busstraat ligt weer ter inzage voor commentaar.  foto © henk van esch, 14 januari 2021.
Na een tijdelijke inrichting heeft de gemeente nu een ontwerp voor een  'definitieve inrichting' van de Van Berckelstraat gemaakt en dat online gezet.Bosschenaren kunnen daar op reageren. Eventueel ook telefonisch via 073 615 5155.
Die inrichting borduurt voort op het 'tijdelijke' want de straat blijft én een fietsstraat én een busstraat. Volgens dit ontwerp  blijft de straat dus dicht voor auto- en vrachtverkeer. Maar de bussen dienen achter de fietsers te blijven rijden...Deze 'fietsroute' geldt vanaf de Kasterenbrug, waar over ook geen autoverkeer meer is toegestaan tot  en met de Ruckertbrug over de Aa. Op die brug is wel weer auto- en vrachtverkeer toegestaan.
Het persbericht meldt: De 'tijdelijke' inrichting heeft de gemeente waardevolle data en inzichten opgeleverd, zegt een persbericht. Maar kan, voordat een definitief ontwerp volgt, nog met  commentaar van de  burgers, ondernemers  en instanties worden aangepast. Als dat traject is afgrond neemt B&W een definitief verkeersbesluit waarop nog dit jaar  de herinrichting begint..Klik op Van Berckelstraat

Bericht van 26 november  2020 Gemeente erg positief over herinricting Van Berckelstraat
In vervolg op de aanpak van de Van Berckelstraat als een onveilige verkeerstraat,  waar voorheen naast gewoon autoverkeer, ook autobussen, voetgangers en fietsers doorheen gingen, komt de gemeente na een proef [vanaf augustus 2020] met beperkte doorgang vandaag, 26 november 2020 met een 'stand van zaken'. 
De Van Berckelstraat ging in augustus 2020 op proef dicht voor autoverkeer. 
Alleen stadsbussen en fietsers mochten er nog gebruik van maken.

foto © hans dirkse, 5 augustus 2020.

Over  die proef 'het functioneren van de nieuwe inrichting', meldt een bericht dat'... het voor langzaam verkeer, de fietser en de voetganger, en stuk veiliger is geworden en er meer beweegruimte is ontstaan. Ook zeggen sommige bewoners dat het voor hen een stuk prettiger wonen is geworden.
De monitoring laat zien dat de impact op het mobiliteitsnetwerk uitpakt zoals is beoogd in de Bereikbaarheidsstrategie en variantenstudie. We zien dat de gewenste verplaatsing van autoverkeer naar de doorstroomassen plaatsvindt.
Voorzetting veiliger straat
De gemeente  werkt - in overleg en samenspraak met een werkgroep als klankbord van belanghebbenden -aan een definitieve inrichting van de straat. Uit de gesprekken met de werkgroep blijkt dat men in grote mate tevreden is over inrichting, aldus het persbericht van de gemeente.

Werkgroep waarin vertegenwoordigd zijn: de Fietsersbond, Arriva en nood- en hulpdiensten en mensen uit de bredere omgeving die direct te maken krijgen met de inrichtingskeuzes.
De groep is zodanig samengesteld dat er een goede balans is per groep belanghebbenden. Met de leden van de werkgroep zijn inmiddels gesprekken gevoerd over hun ervaringen en ideeën. De Van Berckelstraat wordt als rustiger en veiliger ervaren.
Uit de werkgroepsessie die deze week wordt gehouden, betrekt de gemeente de uitkomsten en resultaten daarvan bij het ontwerp van de inrichting. Dat ontwerp wordt aan belangstellenden via een digitale inloopavond  gepresenteerd.

De gemeente verwacht, na het meenemen van reacties en opmerkingen, een definitieve inrichting, in het eerste kwartaal van 2021 gereed te hebben. 


Terug naar boven