Controlesysteem Van Berckelstraat werkte niet correct

Printerversie
Gepubliceerd op: 25-12-2022 | Gewijzigd op: 25-12-2022

In het controlrsysteem aan beide zijden van de Van Berckelstraat dat verkeer moet vastleggen wanneer zij -ondanks een rijverbod voor die straat toch door rrijdt, heeft vanaf mei dit jaar [instelling van boetesysteem] een mankement vertoond. Overtredingen zijn vanaf augustus 2022 niet meer bij het CJIB binnengekomen. Het aantal niet geregistreerde automobilisten is niet bekend. 

Bericht van 4 augustu's 2022 Boetes bij overtreding Van Berckelstraat
Na de waarschuwingen van de afgelopen maanden bij het  zonder ontheffing gebruik maken van de Van Berckelstraat start deze week 4-9 augustus 2022 de handhaving en worden boetes uitgedeeld.  De boetes worden uitgeschreven en geïnd door het CJIB en niet door de gemeente. De Van Berckelstraat werd per 22 april 2022 geopend als fietsstraat waar de lijnbus te gast is. Autoverkeer is niet meer oegestaan. We zien hier op toe door gebruik te maken van kentekencamera’s. Rijdt iemand de straat in met de auto? Op dat moment maakt de camera een foto van het betreffende voertuig en volgt uiteindelijk een boete voor overtreding.
 Autogebruikers die toch in de Van Berckelstraat moeten zijn kunnen hiervoor een tijdelijke ontheffing aanvragen

Bericht van 8 maart 2022 Start werkzamaheden aan Van Berckelstraat
In aansluiting op onderstaand bericht van december vorig jaar beginnen op 9 maart 2022 de werkzaamheden in de Van Berckelstraat. Dat betekent een ombouw van autoverkeersstraat [en bus en fietsers] naar een straat voor langzaam verkeer en de stadsbussrn. 'De bus is daar te gast,'aldus een perdbericht ban 7 maart j.l.. De werkzaamheden worden emissie-arm uitgevoerd.  Dat wil zeggen met elektrisch gereedschap en materieel, dat minder uitstoot geeft. Wethouder Ufuk Kâhya zal die start symbolisch [weghalen enkele stoeptegels..] verrichten met de Fietsersbond en een bewoner van de straat.
De komende zes weken is de straat afgesloten voor bussen en auto's, niet voor voergangers.
Symbolische start werkzaamheden in Van Berckelstraat. vlnr.:Frans van Weert [gemeente], Aad Smit [Fietsersbond] en Leo van Hemert lid werkgroep /bewoner.

Bericht van 3 decmeber 2021 In voorjaar starten werkzaamheden in de Van Berckelstraat
De gemeente maakte vandaag 3 december 2021 bekend dat de werkzaamheden voor de nieuwe Van Berckelstraat [een fietsstraat waar de lijnbus te gast is...]  nadat de Koningsweg weer open is. De planning is begin maart 2022.
Op maandag 6 december 2021 wordt begonnen met voorbereidend werk in de omliggende straten: Pelssingel [aanleg plateaudrempel], Weeghensingel [aanbrengen snelheidsremmers] en Zuid-Willemsvaart [markeren van vijf werkplekken]. Doorgaand verkeer [auto's e.d.] wordt tijdens werk omgeleid.

Bericht van 15 juli 2021 Van Berckelstraat heeft een definitief ontwerp

Eerste helft 2022
is de herinrichting van de Van
Berckelstraat klaar. 
De gemeente maakt vandaag 15 juli 2021 in een persbericht het definitieve ontwerp bekend van de her in te richten Van Berckelstraat voor fietsers en [als gast[] de stads-en lijnbussen . Daarmee wordt, zoals wethouder Ufuk Kâhya het meldt, de verkeersveiligheid g verbeterd. Er komt ook meer groen  verdeeld in plantvakken. De binnenstad en ondernemers blijven in het gebied bereikbaar.
Er geldt een maximumsnelheid van 30 km/u.  In tegenstelling tot ed proefperiode blijft de Ruckertbrrg twee richtingenverkeer. Ook geldt dat voor de weg langs het kanaal tussen de Vliertstraat en de  Van Berckelstraat.
Na publicatie van het definitieve verkeersbesluit kan men tot 30 augustus 2021 reageren.
De werkzaamheden straten eind dit jaar en de oplevering staat gepland in de eerste helft 2022.

Terug naar boven