Uitvaart kunstschilder/tekenaar Kees Meijer

Printerversie
Gepubliceerd op: 18-03-2009 | Gewijzigd op: 29-03-2009
Uitvaartdienst Kees Meijer [*Gouda, 1913- † Den Bosch, 2009] 
Op maandagmiddag 23 maart 2009 vond in de H. Hartenkerk aan de Graafeweg een bescheiden, doch luisterrijke uitvaartdienst plaats voor de de vorige week 17 maart 2009 op 95-jarige leeftijd overleden Kees Meijer.
Pastoor: 'In deze kerk is  Kees actief geweest en in deze parochie heeft hij zijn leven vol creativiteit voltooid. en vrienden om zich heen vergaard.'

De kerk was bescheiden versierd met een enkel boeket.

foto's © paul kriele, 23 maart 2009.
 
Schoonzoon Harry Rijpkema sloot ondermeer een toespraak/voordracht van Marlies Meijer af met een gitaarsolo.
Ook na afloop van een herinnering door oomzegget Thijs Doorenbosch speelde Rijpkema 'Recuerdo a l Alahambra',  Een herinnering aan een kunstpaleis.

 

Tijs had in de week van Meijers ziekbed nog gesproken met Kees , die in volle bewustzijn verkeerde. 'Het ga je goed,' zei hij ten  afscheid.
Oomzegger [zoon van oudste zus Trees van Kees Meijer, die getrouwd is met Piet Dorenbosch] Tijs Doorenbosch ging terug naar zijn kinderjaren toen hij vaak bij ome Kees in zijn atelier mocht komen en daar palet en verfkwast mocht uitzoeken en dan -naar eige inspiratie- '..maakte ik als jochie van zes jaar een schilderij. Dat was een hele ceremonie. Het was magie..'.
Oud -buurman Joep de Rooij vatte zijn In memoriam voor Kees Meijer in een gedicht samen.

foto's ©paul kriele, 23 maart 2009.

Tijs Doorenbosch: 'Als Kees in goeie doen was, rolde hij zijn tong achter zijn wang en begon er als het ware op te kauwen. Aan zijn neurieën kon je merken dat ie goede zin had. Zo ging Kees door het leven.'

Onder het zingen van het 'Im Paradiso' droegen de medewerk[st]ers van de begrafenisonderneming Dela de baar de kerk uit. Marlies Meijer plaatst een kruisje ter herinnering aan vader Kees Meijer, voor wie de H. Hartenkerk een groot deel van zijn gezinsleven aan de Graafseweg zijn parochiekerk was.
'Vandaag vieren we in diezelfde kerk een hartelijke dienst,' aldus de celebrant.
foto's © paul kriele, 23 maart 2009. 

Het In memoriam van dochter Marlies, waarin zij enkele teksten uit ontvangen brieven aanhaalde: ''Vader was een bijzonder man, een ijverige, vitale, belangstellende, artistieke vader. Ik was jaloers op zijn autonome gedrevenheid, iemand die de regie tot het laatst toe in de hand heeft gehouden. Vader was een verteller, iemand met een uitstekend geheugen. Centraal in zijn leven stond zijn gezin, zijn familie, het schilderen in Brabant en Den Bosch.

Vader, die erg op vriendschap was gesteld, heeft nog lang oude vriendschappen aangehouden, ondermeer met de 95-jarige Anton Grevel die hij via [het atelier van] Frans Kops leerde kennen. Samen met de nu 95-jarige Vismale, die pas nog bij hem op bezoek was, konden ze avonden debatteren.
En Cees Fredriks, een van de verkenners uit de scoutinggroep Mgr. Veste [Vught], waar vader vaandrig was. Dat zijn voor hem belangrijke virendschappen gebleven.
In zijn leven heeft vader veel gereisd, maar de moeilijkste tijd kwam door het verlies van zijn echtgenote Mimi vanGulick en in hetzelfde jaar 2000 van dochter Irene, waarvan hij de onheilstijding kreeg op zijn verjaardag, toen hij in Amsterdam bij ons logeerde.
In zijn jeugd was vader een actief sporter ondermeer tennis en tafeltennis. Hij heeft diverse clubs opgezet en was graag ceremoniemeester. 
De eerder genoemde Tijs Dorenbosch is genoemd naar zijn oom Tijs met wie Kees Meijer  vroeger ging buitentekenen. Deze Tijs was de broer van Piet [getrouwd met Kees' oudste zus Trees. Deze leeftijdgenoot van Kees was tekenaar/schilder/illustrator.
Marlies kondigde aan het slot van haar voordracht, die een mooi beeld gaf van deze kunstminnende vader, verenigingsman en iemand die trouw was in zijn vriendschap, een bundel aan die zij ter herinnering aan Kees Meijer wil uitgeven.
Aansluitend aan de dienst volgde op 'Kerkhof Orthen' de bijzetting bij zijn in 2000 overleden vrouw Mimi van Gulick.

Kees Meijer overleden
Kees Meijer *Gouda,1913- † Den Bosch, 2009.

foto © paul kriele, 6 maart 1996.

Vannacht is in het Jeroen Boschziekenhuis Kees Meijer op 94-jarige leeftijd overleden.
De in Gouda geboren, maar 'verbosschte' kunstenaar, werd zes weken geleden opgenomen vanwege hartfalen.
Kees Meijer, die zijn leven lang met zijn gezin woonde op de Graafseweg, had twee dochters Irene [† 2000] en Marlies en kleinzoon Nils.
 
De uitvaartdienst is maandag 23 maart 2009 /14.00 uur in de H.H. Hartkerk aan de Graafseweg. Daarop aansluitend volgt de begrafenis op kerkhof Orthen. Het lichaam van Kees Meijer wordt in het graf van diens vrouw Mimi van Gulick † 2000 bijgezet.

Voor pagina Kees Meijer

Terug naar boven