Project Goede Buur in Gestelse buurt gestart

Printerversie
Gepubliceerd op: 09-10-2018 | Gewijzigd op: 09-10-2018

De tekening 'Goede  Buur',
die door leerlingven van de BSO Nieuw Zuid en medewerksters
van JUVANS is gemaakt. 
Wethouder Huib van Olden
opende met de onthulling van
de tekening het project 'Goede Buur'  dat in de Gestelse Buurt
met huisbezoek door  studenten
van AVANS gaat plaatsvinden.


foto © paul kriele, 9 oktober 2018.
...........................................................
 


Dinsdag 9 oktober 2018 starte wethouder Huib van Olden in de Basisschool Nieuw-Zuid, na wat toespraken van leden van AVANS en JUVANS en hemzelf, het project Goede Buur. Dat gebeurde met het onthullen van een tekening die door medewerksters van JUVANS is gemaakt en door de kinderen van de BSO-school Nieuw Zuid werd ingekleurd. Het bijzondere is dat de tekening symbolisch is voor het feit dat hier ook kinderen bij betrokken worden.
Goed Buur is een project gericht op gezinnen die vaak onwetend voor de buren en de gemeente en en sociale hulpinstanties in armoede leven en dat zelf niet naar buiten durven brengen.

BSO Nieuw Zuid
-Links: Toespraak van Cecile van Damme, interim bestuurder bij JUVANS en manager buurtteamZuid.

 

-Rechts: Wethouder Huib van Olden in gesprek met buurtbewoonster Marianne Kievits, die erg open
over haar penibele situatie vertelde. Kievist gaf  onder
meer  ook aan waar het bij de aanpak van armoede in de samenleving [gemeente en en zorginstanties] aan mankeert.


foto's © paul kriele, 9 oktober0218.
........................................................................................................

In dit  project Goede Buur worden bewoners door studenten van AVANS bezocht.  Getracht wordt door die gesprekken hen te stimuleren hun situatie te vertellen wanneer ze vlakbij of onder de armoedegrens leven. Er over te gaan praten met de buren of met anderen. Dat is het doel. Want stil zitten en niets doen lost de armoede niet op, werd van meerdere kanten die middag  gehoord.
De wethouder zei onder meer dat het goed gaat met de economie in dit meest welvarende land in Europa, maar dat geldt zeker niet voor alle burgers. Maar als je bij je zelf blijft lost het nooit op. De kunst is om het te kunnen vertellen. Ik hoop dat we  lange -ouderwetse- gesprekken zullen aangaan,' sprak Van Olden.

Cecile van Damme van JUVANS  gaf aan dat het voor veel mensen/ gezinnen het meer overleven dan leven is.
In ons land zijn 840.000 huishoudens die risico volle schulden hebben en 540.000 huishoudens die in probleemschulden verkeren. Ofwel een op de vijf huishoudens  zit in de schulden en dat neemt nog steeds toe. Maar de aanvraag voor hulp [onder meer schuldsanering]  is ongewoon ingewikkeld. Ook als je een baan hebt. Van Damme:  In Nederland wonen relatief veel werkenden in armoede.
Van de ruim 1.400.000 personen met risico volle schulden maakt slechts 193.000 gebruik van schuldsanering..! 
In de Gestelse buurt verkeert een kwart van de burgers op of onder de armoedegrens. 28% van de hulpvragen gaat daar over financiëele probleemsituaties. Ook Cecile van Damme gaf aan: Niet afwachten. Ga zelf met de buurt of met vrienden of met de studenten van AVANS in gesprek. Je buurtgenoten weten beter dan jij wat werkt of wat niet werkt. Door die gesprekken ontstaan nieuwe verbindingen.'

Ook kwam aan het slot van de ceremonie bewoonster Marianne Kievits aan bod.  Zij praat nogal gemakkelik en schroomde niet haar eigen en de probleemsituatie van haar zoon en diens vriendin uit de doeken te doen. Toen hij ging samenwonen moest zij ineens € 500 terugbetalen aan de gemeente !!
Kievits: 'Vraag om hulp! Wees eerlijk voor jezelf . Als er geen hulp komt kan het raar met je aflopen.  Daarom ben ik hier om dit kenbaar te maken. Zij die er niet over praten, kun je na verloop van tijd naar het kerkhof dragen.... Maar de eerste stap te zetten dat blijft moeilijk,' moest Kievits toegeven.

Wethouder Huib van Olden in gesprek
met Marianne Kievits, die nogal aangrijpend
en indringend over haar situatie en die van
haar zoon vertelde en waar het in de aanpak
door instanties en die van de gemeente aan mankeert.


foto © paul kriele,  9 oktober 2018.
.............................................................................................,
 


Bericht van 26 september 2018 Studenten van AVANS gaan op huisbezoek/ gesprek over armoede in Gestelse buurt
Studenten  Sociale Studies van AVANS gaan komend najaar in de Gestelse buurt op huisbezoek.  De studenten gaan in gesprek over armoede in de buurt. Dat gebeurt  samen met ervaringsdeskundige bewoners uit die buurt.
 Het project, dat 'Goede Buur' heet, heeft als doel armoede en schulden bij de bewoners aan te pakken. In de Gestelse buurt leeft ongeveer 25% rond het bestaansminimum. De studenten zijn getraind door  professionals.
Voor sommigen, ook zij die werken, zijn de schulden zo hoog opgelopen dat een oplossing vinden niet zo eenvoudig meer is. 
De bewoners worden actief benaderd en er wordt niet gewacht tot zij zelf hulp zoeken.

Op dinsdag 9 oktober 2018 vindt de aftrap plaats door wethouder Huib van Olden.


Terug naar boven