Eerste flat Gestelse Buurt [Guido Gezellelaan]is bijna klaar

Printerversie
Gepubliceerd op: 15-12-2021 | Gewijzigd op: 15-12-2021
Bouwvorderingen Guido Gezelleaan
Guido Gezellelaan: De eerste flat [met daktuin..]  in de Gestelse buurt die bij kllaar is. Er  werden /worden er zes gesloopt. foto's © paul kriele, 15 december 2021.

Twee van de zes nieuwe flats hebben iets meer appartementen dan voorheen: 31.Die zijn bedoeld voor alleenstaanden en kleine gezinnen. De mflat aan de Guido Gezellelaan heeft een [duurzaamheidsaspect] dakterras.
In de complexen komt geen energie via gas binnen. Huybregts Relou is de bouwer van de flats. 

Actueel dd. 29062021 In beeld komt  casco eerste flat in aanbouw aan  Guido Gezellaan 
De contouren en hoogte van deerste flat in aanbouw aan de Guido Gezellelaan komen in zicht.
foto © paul lkriele, 29 juni 2021.


Bericht van  23 maart 2021 Start bouw eerste twee flats
Achter de hekken is de bouw begonnen van de eerste wtee flats in de 'nieuwe Gestelse Buurt'. Guido en Albrecht komen langs de Guido Gezellelaan te staan.  Ze bestaan uit  31 huur appartementen voor sociaal alleenstaanden, stellen en kleine gezinnen. Voorjaar 2022 wordt de eerste flat opgeleverd.
De gebouwen worden energie neutraal er komen geen gasaansluitingen en zonnepanelen op het dak en een gemeenschappleijke waterpomp voor de verwarming. De flats krijgen een daktuin en het gebied om de flats heringericht.
Bouw eerste nieuwe flat aan Guido Gezellelaan. foto © paul kriele, 23 maart 2021.

Bericht van 11 februari 2020 Sloop eerste van zes  flats  in Gestelse Buurt 
Voordat de flat afgebroken kon worden, heeft Gubbels eerst alle herbruikbare en asbesthoudende materialen uit het gebouw gehaald. Al het materiaal dat uit de flat komt wordt (waar mogelijk) hergebruikt of een krijgt een nieuwe bestemming. Tijdens de sloop wordt het materiaal geschieden en voert Gubbels het direct af.
Eind maart is de sloop klaar en wordt het terrein vrijgemaakt, zodat naar verwachting eind 2020, begin 2021 gestart kan worden met de bouw.
 
.....
De sloop van de eerste van zes flats,  deze aan de Guido Gezellaan, 
door Gubbels,  is al ver gevorderd.

foto's © brabant wonen, maart 2020.
.....

Bericht van 19 februari 2020: Aanpak Gestelse buurt ter verhoging veiligheid  buurt en verbetering woongenot.

Voor de bewoners van de Gestelse buurt, al moeten ze nog erin geloven, staat een tienjarig traject  te wachten om de buurt veiliger maar ook-meer op de1.300 huishoudens gericht-leefbaarder te maken.  Achter die term 'leefbaar' schuilt ook een aanpak gericht op de bewoners, bij wie wordt uitgegaan van hun mogelijkheden en om ieders talent te ontdekken en te ontwikkelen. 
 
....
Bij de aanpak naar een betere Gestelse Buurt, dat nu eens over een traject van tien jaar gaat, wordt uitgegaan van de mogelijkheden van de bewoners, zo'n 1.300 in getal. Zij laten zich vertegenwoordigen door een 'Bewonersgroep Gestelse buurt'.
Het eerste is de vervanging van zes flats waarvan die aan de Guido Gezellelaan deze week al achter de steigers verdwijnt.


-Hieronder: In de aanpak 'De Gestelse Buurt werkt' werken gemeenmte ,Brabant Wonen Favent en politie samen. vlnr Linda van Winsen [teamleider politie],
Rob Bogaarts [directeur Brabant Wonen], wethouder Roy Geers, Eric de Rooij [sociaal stichting Farent] en projectleider Godfried van den Braak.

foto © paul kriele,19 februari 2020.  
....

Het is voor het eerst dat niet hap snap en voor korte tijd, maar over een traject van tien jaar een wijk wordt aangepakt.  Dat  project 'Buurtvisie' is een samenwerking van gemeente, Brabant Wonen, Farent en de politie. De laatste in de persoon van teamleider Lindavan Winsen. Zij zegde toe dat  de politie meer zichtbaar wordt in de wijk. Anders en meer dan voorheen. Daarmee duidt de teamleider op positief toezicht door bijv. de wijkagent, en op zaken waarin zij meer waakzaam/controlerend optreedt als het om mogelijke vormen van criminaliteit gaat, zoals ondnermijning [geld uit misdaad verkegen wit wassen].

Doel van 'De Gestelse Buurt werkt' 
Dat de bewoners centraal staan blijkt onder meer uit de bezoeken die aan huis zijn gepland, zoals voorheen studenten van AVANS dat deden.  De vier partijen beseffen dat de buurt vaker in beeld was en dat er plannen en toezeggingen zijn gemaakt/gedaan. Maar ze beseffen ook dat die bewoner het vertrouwen in de gemeente en de poltiek kwijt is. Daarom  is een eerste punt van aan dacht dat vertrouwen terurg te winnen.  
Zo komen er bezoeken aan huis, intensieve begeleiding en wordt bijv. een spaarcoach aangesteld om de armoede, die onzichtbaar achter de voordeur opdoemt, te  helpen voorkomen/ op te lossen. Ook kan uit die gesprekken perspectief worden ontwikkeld  en aan talentontwikkeling worden gedaan om afglijden te voorkomen. Alles bedoeld om werk in zicht te laten komen.
Maar het gaat ook om zelfredzaamheid en samenredsaamheid. Eici de Rooij van Farent: 'Het gaat ons niet om de stenen, maar om mensen'.

Zo zegt het ook wethouder Roy Geers: 'Er  is al positeve energie onder de bewoners merkbaar'.  En Eric de Rooij van Farent constateert '...dat er er steeds meer gezinnen mee doen met de vakantieweek en met carnaval.'  

Kortom er is nog een lange weg te gaan. Als eerste is zichtbaar de sloop gevolgd door nieuwbouw van de flat aan de Guido Gezellelaan. Die aanpak start nog vóór carnaval.  De andere vijf volgen in 2021 en volgend. Met die aanpak wil Brabant Wonen de  overgrote meerderheid aan sociale woningen verlagen van 90% naar mogelijk 70%. Dat kan ook door meer grondgebonden woningen te kopen en/of nieuwe te bouwen.

Dat het ook om de leefomgeving gaat daarover zegt wethouder Roy Geers dat parallel aan die nieuwbouw ook de openbare ruimte wordt aangepakt en opgeknapt.
De gemeenteraad zal dit  plan Buurtvisie als raadsstuk in de raad van 31 maart 2020 behandelen. Buiten de jaarlijkse reguliere aanpak wordt € 3,5 miljoen voor dit project  Buurtvisie extra ingezet.

Terug naar boven