Watertoren tijdelijk kunstenaarsatelier

Printerversie
Gepubliceerd op: 28-01-2009
De Watertoren, gebouwd in 1885 voor de watervoorziening in de stad.

foto © gerard monté, 2004.

In de Watertoren gaat zich het Makershuis vestigen. Dat zijn ateliers waar kunstenaars zich profileren maar ook kontakt leggen met de buurt er omheen.
De Bossche Atelier Beheersstichting [ABS] krijgt zo lang van de gemeente de Watertoren in bruikleen. Deze ABS facilteert het Makershuis. De kunstenaars die zich er gaan vestigen knappen het gebouw op om er een winkel en een opleidingsatelier voor jonge kunstenaars in onder te brengen.