Opening expo '100 jaar Van Balkoms als beiaardier'/ later volgt boek

Printerversie
Gepubliceerd op: 30-03-2015 | Gewijzigd op: 30-03-2015
Op maandagmiddag 30 maart 2015 werd in Museum de Bouwloods door Trees van Balkom-van Mackelenbergh en haar zoon Joost van Balkom met een belgerinkel de tentoonstelling geopend over 100 jaar Van Balkoms als stadsbeiaardiers. De expo in de Bouwloods loopt parallel met de uitgave van het boek 'Van Balkom Beiaardiers' en als subtitel 'Drie generaties Bossche klokkenspelers 1915-2015'.
-Boven: Wethouder Huib van Olden en Trees van Balkom-Van Mackelenbergh.
-Links boven: De voorzitter van de Bossche Beiaardstichting Annemarie Jochems overhandigt na een korte inleiding een boeket bloemen aan mevrouw Trees van Balkom.
-Links:  Cees Slegers, de auteur van het boek 'Van Balkom beiaardiers'.


foto's © paul kriele, 30 maart 2015. 
 

Met een inleiding door Cees Slegers, de auteur van het boek, passeerden drie generaties Van Balkom. Slegers legde het accent op Toon van Balkom [*22 mei 1886 - † 12 november1958]  Slegers zette hun verdiensten en kwaliteiten in een bondige levensloop neer.
Markant was de tegenstelling die Slegers registrert tussen de zuidelijke en de noordelijk spelende beiaardiers De Van Balkoms zijn bijvoorbeeld representanten van een meer bourgondische, in een zuidelijke stijl spelende beiaardiers. Slegers adstrueerde dat met de tremelo klank, een kort achter elkaar klinkend muziektoon. Dat staat tegenover die van Jacob Vincent, de toenmalige stadsbeiaardier van het Paleis op de Dam, die een typische vertegenwoordiger is van de calvinistiche stijl, gekenmerkt door een wat killere melodie. Ook een beiaardier met een zuidelijke inslag was Jef Denijn van de Romboutstoren.
Ook kenmerkend voor Toons positie was zijn deelname aan de Bossche samenleving. Door zijn positie als leraar en als lid van diverse commissies en comité's, raakte de zoon van een timmerman, in de regionen van de 'hogere Bossche standen', zei Slegers. 'Maar de man wist wat hij wilde. Het was geen 'hèndige', zeggen ze in Den Bosch...
 
Samengevat was Toon, de grondlegger van de Bossche beiaards, diens zoon Sjef [*7 december 1922  † 11 mei 2004] was degene die de beiaards en het beroep heeft geconsolideerd en diens zoon, de derde generatie Van Balkom, is degene met een vernieuwende invloed in spel en ook promotioneel veel aan het begrip stadsbeiaardier heeft bijgedragen. Bovendien was en is Joost de meest kritische van de drie aan wie het mede te danken is dat ook de jeugd zich voor het spel en het carillon is gaan interesseren. Trees Van Balkom-Van Mackelenberg de weduwe van Sjef van Balkom, vader en  voorganger van Joost [links].


foto © paul kriele, 30 maart 2015.

Dankzij Joost en de acties die rond de beiaards in de jaren 80 zijn gehouden is het beroep beiaardier behouden gebleven en zijn ook de beiaards niet verdwenen. Dat was mede te danken aan de invloed van de wethouders Hans Dona en Roderick van de Mortel, lichtte Slegers toe.
In de jaren 80 woedde er een kaaslag op gebied van cultuur, waardoor de beiaards en zeker die van de Sint Jan, bijna was verdwenen en  -in de toenmalige visie van het Rijk - slechts  bewaard zou zijn gebleven als monument..

Na de inleidingen opende mevrouw Van Balkom en haar zoon Joost de tentoonstelling over leven en werk van de Van Balkoms als beiaardiers en over de Bossche beiaards.
Opening van de expositie in Museum de Bouwloods door mevrouw
Trees van Balkom en haar zoon Joost
.

foto © paul  kriele, 30 maart 2015., 

Op de expositie zijn foto's, affiches en andere documenten over de geschiedenis van de Bossche beiaard te zien.
De Bossche beiaardstichting houdt van 28 mei tot 3 juni 2015 wederom haar jaarlijkse beiaardweek.
Op het openingsconcert in het Jeroen Boschcentrum wordt dan het boek 'Van Balkom beiaardiers' aangeboden.
Zie ook www.bosschebeiaardstichting.nl 
Op Bastion Oranje is een speciale pagina gewijd aan de Van Balkoms zie Van Balkom, opgemaakt 17 mei 2004.

Door in te schrijven kunt u het boek 'Van Balkom beiaardiers' [voor € 14,95 ] verkrijgen. Bij een bezoek aan het museum De Bouwloods is dan de toegang gratis.Terug naar boven