Op Volderstraatje 1 Bed & Breakfast

Printerversie
Gepubliceerd op: 17-05-2019 | Gewijzigd op: 17-05-2019
Voor het grote hoekpand in de Verwersstraat 91 dat een aparte ingang heeft op  Volderstraatje nr. 1 is een vergunning voor  Bed & Breakfast aangevraagd. In het pand was jaren de horlogerie van Willem van den Berg en daarvoor antiquriaat Jan de Raad gevestigd. 
Het pand is in 2018 ingrijpend verbouwd en heeft een benedenzaal voor vergadering of andere groepsbijeenkomsten. De erboven gelegen verdiepingen zijn verbouwd tot appartement.
 
Volderstraatje 1.
Voorheen bekend als de
horlogerie  van Willem
van den Berg en daarvoor
de pop-up store in kunst
en antiek van Jan de Raad.


foto © paul kriele, 15 mei 2019.
....................................................................