Geert van de Ven

Printerversie
Gepubliceerd op: 13-04-2007 | Gewijzigd op: 21-11-2019
Inleiding op pand Berenbijt
cv van Geert van de Ven
Achter de schermen van de Peperhoek 28 september 2007.
Afscheid Geert van de Ven van Appèl 13 april 2007.
---------------------
Inleiding op pand Berenbijt, waarin woonachtig Geert van de Ven
De hoek van de Peperstraat met de Oude Dieze wordt gemarkeerd door een statig pand dat een wisselende historie achter zich heeft. Van ouds was het een straat waar patriciërs woonden.
Sedert 2003 woont daar Geert van de Ven met Noor de Gruijter

De Berenbijt is een historisch pand waarvan de oorsprong - voorzover bekend- teruggaat tot 1755. 
Op deze plek hebben feitelijk drie panden gestaan, maar twee daarvan zijn ooit samengevoegd.
Tot in de jaren vijftig was het hoekhuis met de Oude Dieze het woonhuis van de familie Van Hugenpoth. Daar woonden grootvader J.B.W. baron van Hugenpoth en diens zoon, de advocaat mr. F.W. baron van Hugenpoth.
In 1951 verhuisden de nazaten van de baron naar een dorp buiten de stad.

Meer over de Peperstraat
 
Een herenhuis gelegen in de Peperstraat 22.
Vroeger bewoond door de familie Hugenpoth,
maar twee jaar geleden [2000] gekocht
door Geert van de Ven, directeur van Appèl.


foto © gerard monté, 2 mei 2002.

Geert van de Ven
Geert van de Ven, zoon van een sigarenwinkelier in de Van Noremborghstraat en broer van het hoofd stadsredactie Jos van de Ven, werd -op 9 maart 1947- nog net niet geboren op de Muntel waar zijn ouders een buurtwinkel hadden, maar in Vlijmen. Vader was procuratiehouder bij de edelsmid Carel Teulings.

Via het uitzendbureau van Keser groeide de ondernemer uit tot directeur van het uitzend-, c.q. detacheringsbureau Appèl.
Van de Vens carrière begon in de horeca. Aansluitend doorliep hij de kruideniersvakschool in Utrecht. In 1971, op 25-jarige leeftijd, werd Van de Ven vertegenwoordiger bij de Boterfabriek van Nederveen aan de Zuid-Willemsvaart.
Zijn volgende stek was het Uitzendbureau Keser, eerst nog gevestigd aan het Julianaplein, vervolgens aan de Daviottenweg. In 1984 nam hij - door een management buy-out- Appèl, dat onderdeel van Keser uitmaakte, over.
Adia, dat Keser toen [1983] had overgenomen, toonde geen interesse in de dienstverleningsactiviteiten van Appèl.
Dankzij de portefeuille van het TheateradParade, dat toen nog Casino heette, is voor Van de Ven de basis gelegd voor zijn huidige bedrijf Appèl. Al voor de nieuwbouw van de schouwburg in 1974 verrichtte de mededwerkers van Appèl er tal van diensten [schoonmaak en horeca en garderobe].
Appèl hield vanaf 1991 kantoor aan het Stationsplein en vanaf 1998 aan het Julianaplein 10, maar even tussendoor in de Hinthamerstraat.

Geert van de Ven is sedert 2004 getrouwd met Noortje de Gruijter en is voordien ruim 30 jaar getrouwd geweest met Sabine Simons.
Recent [april 2005] werd bekend dat Van de Ven, een van de [hoofd-]financiers is van het te bouwen boulevardhotel bij de IJzeren Man in Vught.

Functies:
Geert van de Ven was eigenaar van -naast Appèl -Scholte Schoonmaakbedrijven, 't Hart Catering- en Schoonmaakbedrijven, Van de Ven richtte restaurant Punt.nl op, dat als eerste op de locatie SM's [Magistratenlaan] opende. Verder bekleedt hij nog comissariaten bij Prisma Car Lease, Rabobank Den Bosch e.o. en is voorzitter van RvC Appèl en de Brabantse Industrie Maatschappij BIM. Daarnaast bekleedt de Bosschenaar nog tal van adviesfuncties.

Achter de schermen van de Peperhoek  28 september 2007.
Afgelopen donderdag 27 september 2007 is Geert van de Ven, na een operatie in Leipzig, weer gezond thuis gekomen. De onlangs [ 9 maart 2007] 60 jaar geworden Van de Ven, die najaar 2006 met veel tam tam in TheateradParade afscheid nam van Appèl, had -qua gezondheid - even een dip, maar is daar weer bovenop, zoals hijzelf Bastion Oranje meedeelde. Van de Ven vroeg om de eerdrer gedane formuleringen over zijn ziekte wat te verzachten. Bij deze.  

Het is namelijk niet zo dat de rentenierend Appèl-directeur in de publiciteit treedt met deze ziekte, zoals eerder 60-jarige André van der Veer [slokdarmkanker] van de gelijknamige Van der Veer makelaar * én de voormalig voorzitter RvBestuur van Heijmans, Joop Heijmans [beenmergkanker] deden.

* Noot Van der Veer: Inmiddels overgenomen door Naber makelaardij uit Tilburg. 

Afscheid directeur Appèl Geert vd Ven: boek en Award , 14 april 2007. 
Op zijn afscheid in een volle schouwburgzaal kreeg de vertrekkende directeur/oprichter van schoonmaakbedrijf, contract catering en theater - en receptie dienstverlening Appèl een vriendenboek ‘Hart van Appèl’ en - als eerste -de TFC , ofwel The Friendly Company Award als aandenken aan bijna 25 jaar Appèl. Die TFC is bedoeld voor diegene of die organisatie die zich bijzonder profileert in de contractcatering.Een rits flashbacks met beelden uit het verleden en ingeblikte toespraken, als betrof het een reclameboodschap, passeerden in de Bossche schouwburgzaal de revue. De bijdragen kwamen van oud-schouwburgdirecteur Frits Bekker, het duo Miel Bogaards [oud-Appèldirecteur] en Simon Bommeljee, Jes van Rixtel als voormalig directeur van Keser, waaronder Appèl in 1982 ressorteerde, maar zich in 1984 daarvan losmaakte.
In de terugblik zei oud-theaterdirecteur Tom Odems over Van de Ven als iemand die lef heeft en –positief bedoeld - brutaliteit toont, en steeds loyaal is voor culturele evenementen. ‘Je bent een voorbeeld van een ondernemer zoals de stad die nodig heeft.‘

Voor Appèl was het oude Casino de eerste grote klant. Oud-Keser-directeur Jes van Rixtel zei daarover: ‘Ik heb Appèl verwekt, maar Geert heeft hem opgevoed en grootgebracht’.Tussen de interviews door, die verzameld staan in het vriendenboek, trad behalve zanger en spreekstalmeester Albert West [Sha la la, I need you], Tony Bodar met ‘Bloed zweet en tranen’] en als eerste Tata Mirando. De interviews werden afgewisseld en ‘verstoord’ door de Bossche poetsvrouw Rachelle, die als een vrolijke spelbreker, gepast en ongepast, de boel kwam oppoetsen en bijkletsen.Ook Ronnie Scholten van het overgenomen Scholten schoonmaakbedrijf karakteriseerde in zijn videobijdrage de directeur als ‘…een gedreven ondernemer met veel emotie en soms een kort lontje’.Tot slot schonk Van de Vens opvolger Robert Teulings het fonds Zandstaten 6.000 euro. Dat fonds heeft Van de Ven ingesteld om goede doelen [bijv. onderwijs aan kansarmen] te steunen.

 
Het echtpaar Ted en Kitty van de Ven uit Rosmalen Joep Chappin in gesprek met Tom en Tonny Odems
Oud VVV-en Speeldoosdirecteur Jan Wijtmans en Rina Chappin- van de Ven.
foto's © paul kriele, 13 april 2007
Simon Bommeljee [r] en Miel Bogaards die achter de coulissen een voorgesprek hadden voor de show rond Geert van de Ven.
 
De receptie van Artishock productions met ondermeer dijkgraaf Seegers. De aankomst van het burgemeestersechtpaar Rombouts en het echtpaar Ine en Frits Bekker [r].
prof. van der Geld [l] en daarachter links Wim van Drunen van Kubus en Ecco en naast hem rechts de Vughtse notaris Carel Clerx. 
foto's © paul kriele, 13 april 2007
Het rijtje eregasten met vlnr Lauri de Gruijter en diens echtgenote Eleonore -Noor- de Gruijter-Jurgens, de ouders van Noortje de Gruijter. Rechts daarnaast: het burgemeestersechtpaar Rombouts en Joep Chappin.
 
 
Mevrouw Van de Ven-vanSon  en de oudste broer van Geert Rien van de Ven. Spreekstalmeester Albert West in zijn show. 
foto's © paul kriele, 13 april 2007.

Hierboven links: De aankomst van het jubilerende echtpaar met daarachter Robert Teulings [3e v.l.] en Hans van Veen [2e v.r. de financieel directeur van Appèl] en de gastheer/voorzitter feestcomité Frits Bekker [l].
En het binnentreden van de zaal door het echtpaar Van de Ven-De Gruijter

foto's © paul kriele, 13 april 2007.

Geert en Noortje van de Ven-de Gruijter treden de grote zaal binnen en bekijken [rechts] de vrienden, familie en relaties die in grote getale aanwezig waren. Geert van de Ven * 's-Hertogenbosch, 29 maart 1947 en Eelonore -Noor- de Gruijter *Nijmegen, 12 december 1963.
-foto's © paul kriele, 13 april 2007.
 
Noortje de Gruijter en Geert van de Ven hebben plaats genomen.

foto's © paul kriele, 13 april 2007.
De cadeautafel in de Pleinzaal, waar -na afloop- een Bourgondische proeverij werd gehouden met een door Albert Kooij, op regionale ingrediënten gebaseerd buffet van amuses. 

In zijn dankwoord onderstreepte Geert van de Ven die eind maart 60 werd en zich op vele maatschappelijke terreinen beweegt - in deze tijd van vergrijzing - nog eens de behoefte in het verenigingsleven aan jong talent. ‘Want, Den Bosch is de meest fantastische stad met een heel belangrijk verenigingsleven’.

Robert Teulings volgt Geert van de Ven op als directeur Appèl   20 september 2006. 
Restaurateur Rob Teulings volgt Geert van de Ven op als directeur van Appèl. Van de Ven, die onlangs zijn geheel gerenoveerde en gerestylde pand De Berenbijt [Peperstraat] betrok, blijft als commissaris aan Appèl verbonden. 
Teulings, die in Eindhoven opgroeide, is de zoon van Ad, de broer van wijlen Michel Teulings, eigenaar/exploitant van restaurant de Pettelaar op de Pettelaarse Schans. Hun opa was Henk Teulings, die in Oeteldonk de functie van Peer van den Muggenheuvel bekleedde.
Door de benoeming van Teulings is de organisatiestructuur bij Appèl enigszins aangepast Teuloings leidt met nog 2 andere directeuren. 

Terug naar boven