Sint Jan: sobere uitvaartdienst Geert van de Ven van Appèl

Printerversie
Gepubliceerd op: 28-11-2019 | Gewijzigd op: 29-11-2019
Donderdagmorgen 28 november 2019 voltrok zich in een volle Sint Jan de uitvaartdienst rond Geert van de Ven, die op woensdag 20 november 2019 aan een ernstige ziekte op 72-jarige leeftijd was overleden. De dienst werd geleid door voormalig plebaan van de Sint Jan Gertjan van Rossem. Orgelklanken en het parochieel koor ondersteunde de liturgie van deze uitvaartdienst. Het carillon, bij het uitgaan van de kerk bespeeld door stadsbeiaardier Joost van Balkom, gaf aan de dienst extra Bossche kleur bij het klinken van het bekende en door Geert geliefde lied van de ‘Zoete Moeder’.
 
....
-Boven: Sint Jan: Het binnendragen van de baar.
-Onder: De absoute door plebaan Gertjan van Rossem, die de
baar besprenkelt met water en zegent met wierook als
eerebetoonaan de overledene en een  bevrijding van het lichaam.  


foto's © paul kriele,  28 november 2019. 
.....

Enkele sprekers, onder wie zakenrelatie Herman Ubbink tekende met enkele karakteristieken de persoon en zakenman Geert van de Ven, de oprichter van Appèl, de man met visie doelgericht en met een [eigen-] wijze koers. Het grote Appèl, dat nu zo’n succes heeft, is GEERT. Amicaal, glashelder. Geert, als baas, hoef je hem niet per see aardig te vinden. Naast zakelijk was Geert ook in de keuken dé man. Geert had wat feed- back zeker nodig, maar als je er mee kwam moest je wel goed beslagen ten ijs komen. Geert heeft alles tot in de puntjes voorbereid. Zijn zonen Gerben en Maarten draaien al een tijd mee. Maar Geert je bent veel te vroeg er tussen uit geknepen. Op alle gebied e ben je een fantastisch voorbeeld. Het zal moeilijk, bijna onmogelijk zoeken zijn om voor jou een opvolger te vinden.

Herinneringen door Henk Wijmenga
Persoonlijke vriend van Geert, met wie het contact via de Rotary West is ontstaan is Henk Wijmenga. Met veel anekdoten tekende deze huisvriend van de Van de Vens het karakter en de persoon van Geert uit. ‘Want pas bij een serviceclub ben je pas onderdeel van de maatschappij,’ zei mijn baas, Herman Ubbink, in 2001. Daar ontmoette ik Geert, iemand van de strakke leiding, beetje gespannen, zelf het initiatief nemend en die steeds in charge wilde blijven. Ik en mijn vrouw Caroline hadden een goede klik. Wijmenga noemt ter bevestiging de vele bezoeken die Geert en Noor aan hen – op hun buitenlandse standplaatsen- brachten.
De huisvriend van Noor en Geert van de Ven besloot met. ‘Geert heeft iets innovatiefs, is ook on-school, een man met ambities en ook iemand met een drive die waar te maken. Geert let ook erg op de details en is vaak controle freak Maar was ook niet gemakkelijk voor zichzelf en zijn eigen omgeving. Maar ook een man met twijfels en van stemmingen.
Zo herinner ik me de situatie dat we samen in de nieuwbouw aan de Mammoet stonden en hij zei: ‘Waar doe ik het voor. Hoe zal het met Appèl/ Markies in de toekomst gaan? Hoe vergaat het de jongens?’


Jeugdherinneringen door Geerts oudste zus Huipje Geerts oudste zus Huipje van den Bogaard-van de Ven begon bij de periode van het gezin thuis in Vlijmen. ‘Hij was gewiekst, innemend, goedlachs en ondeugend. Toen al kon hij heel goed iedereen voor zijn karretje spannen. Daar is hij dus niet in veranderd. Gerben en Maarten zijn superboys. In het diepst van zijn ziel was Geert supertrots op hen. Geluk dwing je niet af. Dat is uitgekomen. Geert was een man met een sterke wil, een control freak. Je sterft zoals je leeft, moedig en dapper.’

 Gedachtenis door plebaan Gertjan van Rossem
Plebaan Gertjan van Rossem haakte bij zijn In Memoriam tot Geert in op de woorden uit het Epistel. ’Er is een tijd om te zaaien en een tijd om te oogsten. God blijft werken voor de mens. Daarom mag een mens ook best vrolijk zijn en het ervan nemen, aldus de plebaan die met deze aanhalingen zich op de persoon Geert van de Ven richtte. Geert van de Ven heeft [ook hier weer inhakend op het Evangelie dat gaat over het al of niet het benutten van iemands talent] zijn talenten en mogelijkheden die op zijn pad kwamen benut. Zo heeft hij voor familie en vrienden grenzen verlegd. Geert trad van jongs af aan het leven met een open blik tegemoet. Op alle plaatsen waar Geert actief was ging er een stimulerende werking van hem uit. Geert had ook gemeenschapszin, met name voor zijn gezin. Daar lag zijn thuis.
De plebaan rondde het af met: ‘Geert was steeds dienstbaar. Met de oprichting van de stichting Zandstate heeft hij sociaal-educatieve projecten een kans gegeven.’

Informele condoleance / volle Sint Jan
In een volle Sint Jan waren uiteraard velen van Appèl en Markies, tal van zaken relaties en vrienden aanwezig. Ook de bijna 90-jarige vader van Noor, Lauri de Gruijter met echtgenote en burgemeester Roderick van de Mortel en echtgenote en oud-burgemeester Ton Rombouts toonden, naast vele afgevaardigden van lokale sociaal-maatschappelijke en culturele organisaties uit de stad, met hun aanwezigheid een eerbetoon aan de persoon Geert van de Ven en de familie.

De aanwezigen werden na afloop van de kerkdienst voor een ongedwongen en minder formele condoleance in het hoofdkantoor van Appèl/Markies aan de Mammoet in Rosmalen uitgenodigd.
...................
-Boven: Begeleid door een tiental bloememdragers gaan de celebrant
plebaan Gertjan van Rossem en diaken Palte naar de luidpoort.

foto's © paul kriele,  28 november 2019.
......


Terug naar boven