Frans van Gaal

Printerversie
Gepubliceerd op: 18-12-2002 | Gewijzigd op: 24-12-2011
Frans van Gaal, de  oud-politicus, die zich nog steeds in het maatschappelijk veld profileert. Maar Frans is ook een communicatietalent en onderwijsman in hart en nieren, die niet alleen graag doceert, maar ook graag filosofeert.
Frans van Gaal was 1988-1992 raadslid voor de Stadspartij Knllis.

dr. Frans van Gaal [*1949], auteur, docent, communicatiemanager  bij de School voor de Toekomst en ex-voorzitter van de Heemkundekring De Boschboom en voormalig raadslid voor de Stadspartij Knillis.  

foto © gerard monté, 4 februari 2007.

 

Frans van Gaal geeft [voor De Boschboom] lezing over Jacob Moleschott 3 april 2007 zie pagina Moleschott

Frans van Gaal treedt terug als voorzitter De Boschboom
18 december 2002]
Op dinsdag 18 december 2001 maakte Frans van Gaal bekend dat hij stopt met de functie van voorzitter van de Heemkundekring De Boschboom. Dat besluit was al genomen -zegt Van Gaal- '...voordat ik tot lijststrekker werd benoemd voor De Stadspartij.'
Toevallig stelde diezelfde avond [18 december 2001] De Stadspartij de kieslijst voor de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2002 vast. De Stadspartij is een fusie van Nestor [voorheen Louis Neefs] en Knillis. Daarin heeft Paul Masselink die ook een beoogd lijsttrekker was twee stapjes terug gedaan. Uit eerbetoon voor wijlen Louis Neefs en uit respect voor het oud -raadslid Paul van der Vorst zijn op de lijst enkele plaatsen voor hen vrijgehouden.

Van Gaal is- als opvolger van Jos van der Vaart- tien jaar voorzitter van De Boschboom geweest. 'Een nieuwe kandidaat moet maar de nieuwe periode [met de folklorevereniging Rond Janus & Bet, pk] gaan leiden,' aldus Van Gaal in zijn toelichting.
Inmiddels is dr. Cees Slegers aangekondigd als de nieuwe voorzitter van de heemkundekring. Slegers zal op de algemene ledenvergadering op 26 februari 2002 worden geïnstalleerd. De in Helvoirt woonachtige directeur van de Raad voor Welzijn, Onderwijs en Cultuur in Noord-Brabant is ook bekend als tekstschrijver van Bossche musicals en revues. Eens in de vier [schrikkel]jaar treedt hij op als Hendrien, de huishoudster  van Peer van den Muggenheuvel..

Oorlogsmonumentenverzameling   7 april 2002.
Najaar 2002 komt een inventarisatie uit van alle toegankelijke oorlogsmonumenten in de Meierij en De Langstraat.
Dungenaar Jacques van Eekelen, socioloog sector welzijnswerk, begon daarmee in 1984 en richtte zich aanvankelijk op de regio
Eindhoven [Market Garden]. Aanleiding was de vroegtijdige landing van gliders [zweefvliegtuigen] waarnaar in Den Dungen de ‘Pilotenstraat’ 
is genoemd.
Boekhandel Heinen zag aanleiding voor een uitgave en dan gericht op de regio ‘s-Hertogenbosch.
Dr. Frans Van Gaal, pr-man van de School voor de Toekomst, schrijft daarbij, aan de hand van anekdoten en interviews, vijftien [Tweede Wereld-] oorlogsverhalen. Die bestrijken de aanloop tot en met de verzoening van die oorlog 40-45.
Het boekje dat circa 80 monumenten bevat, komt uit bij de opening van het nieuwe bezoekerscentrum van het Nationaal Monument Kamp Vught eind oktober 2002. 
 
Gouden jubileum Verkennersband   9 maart 2002. 
Op zaterdag 26 oktober 2002 viert de Jeroen Boschverkennersband het vijftigjarig bestaan.
Het veelomvattend programma bevat -kort gezegd- een cd, een cd-rom met –uiteraard-historisch fotomateriaal en geluidsfragmenten, een jubileumboek ‘ De Bossche Scoutingband’, een reünie en een taptoe.
Het boek bevat interviews [auteur Jos van der Ven] met oude vaandrigs en hopmannen, een perspectief op de – scouting- jeugdbeweging, nationaal en lokaal bezien door Frans van Gaal en een verhalende terugblik door Marianne Strijbosch-Keser aan de hand van oude logboeken.
De reünie op 26 oktober 2002 gaat gepaard met een tentoonstelling over de Bossche scouting in ‘De Slinger’.
Een hoogtepunt voor het publiek vormt wellicht het nationaal Scouting Band-concours dat in mei 2003 plaatsvindt en afgesloten wordt met een taptoe.
De band zal ook nog een buitenlandse trip maken.
Terug naar boven