Serie boeken door / met Frans van Gaal

Printerversie
Gepubliceerd op: 25-04-2017 | Gewijzigd op: 25-04-2017

Frans van Gaal [*22-12-1948] bekend als trainer/docent, communicatiespecialist, oud raadslid voor de Stadspartij Knillis [1988-1992]  en ondernemer in geschiedenis, heeft al tal van boeken op zijn naam staan.

Het komend jaar zal er een serie van zeker zes verschijnen. Het eerste is intussen al uitgebracht.  Dat ging over architect Jan Stuyt . Het is een album met de levensverhaal en het werk van deze in Purmerend geboren  architect van onder meer het Jheroniumus Bosch Art Center [voorheen de Jacobkerk] en de Sint Cathrien straks theater..!

Frans van Gaal 
behalve Bossche visionist
ook auteur van een reeks  boeken.


foto © paul kriele, 14 februari2014.
.................................................................................

Op stapel staan:

Een bijdrage aan een boek over de uitwerking van de Eerste Wereldoorlog 1914-1918 in ’s-Hertogenbosch, een initiatief van Henk van der Linden en Tom Sas.  In die jaren kwamen er  600.000 Belgische vluchtelingen naar ons land. 20.000 bleven hier  achter. De deelredacteuren nemen elk een aspect voor hun rekening, zoals  de 66  in Den Bosch geboren –Belgische-kinderen’. Ook de locaties waar deze vluchtelingen verbleven, zoals de manege aan het Nachtegaalslaantje en de kazernes [Berewoutkazerne]. De Marechausseekazerne gelegen op  de hoek  Wolvenhoek-Keizerstraat,  en de kloosters [Sint Janscentrum en het Clarissenklooster] komen aan bod. Dat en met ‘De relatie van de vluchtelingen met de Godshuizen’ beschrijft  Frans Peeters. Tom Sas, Henk van der Linden en Rob van de Laar [carnaval in die jaren] zijn de andere redacteuren.

Op 11 november 1918, de dag dat de wapenstilstand werd gesloten, zal het boek  na 100 jaar worden uitgebracht.

-Momenteel werkt Frans aan een bijzonder boek rondom New Heroes.com, online trainingsplatform voor persoonlijke ontwikkeling, opgericht door Jan Schouten, ondernemer in psychologie en oprichter van Schouten & Nelissen. Frans volgt de startup New Heroes op de voet door middel van bedrijfsreportages, interviews en analyses. In het boek is een belangrijke plek ingeruimd voor het levenswerk van Jan Schouten.  Frans van Gaal werkte tussen 1997 en 1999 voor Schouten & Nelissen.

-Wat doet een ondernemer in geschiedenis nog meer? Hij neemt initiatieven op weg naar nieuwe publicaties. Met Gertjan van Beijnum en Eric Alink treft Frans onder meer voorbereidingen voor een boek over de ‘Bossche beweging’. Dat handelt over de jaren ’70 en ’80 in ’s-Hertogenbosch. In het kielzog van de kraakbeweging ontwikkelde zich in die tijd een brede Bossche beweging met als uitgangspunt jongeren- en vrouwenemancipatie en vredesbeweging.  

-Frans wil ook graag met Harry van den Berselaar en Frank Preller een kleine geschiedenis van ’s-Hertogenbosch schrijven. Het moet een compact boek over meer dan 800 jaar stadshistorie worden. De auteurs  kiezen voor een bijzondere benadering, ze gebruiken de bodem van de stad als rijk geschakeerd archief.   

-Met Paul Goulmy, achterkleinzoon van sigarenfabrikant Eugene Goulmy, is Frans adviseur van het nieuw op te zetten nationaal sigarenmakerijkmuseum in Valkenswaard. Met zijn zoon Maxim en Paul Goulmy onderhoudt Frans ook een website over het Frans-Bossche ondernemersgeslacht Goulmy. Zie hiervoor www.goulmyenbaar.nl     Terug naar boven