Frans van Gaal, de ‘nar’ in [40 jaar] onderwijs, gefêteerd

Printerversie
Gepubliceerd op: 01-11-2011 | Gewijzigd op: 01-11-2011
In het Metaforum van het Koning Willem I-College, waar Frans van Gaal, na Waalwijk [LTS] en Oss [vormingsleer] 40 jaar onderwijs heeft vol gemaakt, werd de veelzijdige nar zelf eens in het middelpunt gezet.

Van Gaal koos het symposium als kapstok voor deze viering, omdat deze creatieve en innovatieve persoonlijkheid ervan overtuigd is, dat een organisatie die ruimte wil geven aan cerativiteit en innovatie, een nar nodig heeft.
Daar werd onder meer door de socioloog Gerard Rooijakkers en de hoogleraar sociaal-recht Antoine Jacobs gefilosofeerd over de ‘Nar in de maatschappij’.
Frans van Gaal met echtgenote Ans Geluk, 40 jaar in het onderwijs, waarvan circa 35 jaar bij het Koning Willem I-College. Het gezin Van Gaal met rechts de zonen Maxim en Marco.
foto's © paul kriele, 1 november 2011.

Rooijakkers deed dat meer vanuit historisch perspectief [‘narren waren er in koningshuizen, bij de gildes en met carnaval..] en Jacobs keek meer in de toekomst. En belichtte ook het nut en de functie van deze
schertsfiguur die parodieert en de grenzen verkent.
Jacobs zelf, als voormalig politicus van Knillis [ook een schertsfiguur], is niet vies van een scherts in de gemeenteraad. In dat kader haalde de welbespraakte Jacobs Berlusconi aan die hij ziet als een nar in het politieke veld. ‘Deze Italiaanse premier heeft de wereldleiders een spiegel voorgehouden.’
Voor de wetenschapper Jacobs was het een kleine stap naar de frauderende professor Diederick Stapel: ‘Deze ambitieuze man, die kon frauderen in een systeem met weinig controles, verdient geen verguizing die verdient de Nobelprijs sprak een exalterende Jacobs. Stapel heeft de wetenschap te kijk gezet. We moeten deze mensen opnemen in ons systeem van politiek of wetenschap. ‘

Na hun voordracht fungeerden, behalve Frans van Gaal [l.],  de socioloog Gerard Rooijakkers [m.] en AntoineJacobs hoogleraar sociaal recht [r.] als panelleden in een 'rondje stellingen'. Dat ging onder meer over het belang en het nut van een nar in een organisatie of bedrijf. Van Gaal, hier luisterend naar de voordracht van Gerard  Rooijakkers, had een paars colbert aangetrokken dat aansloot bij de katholieke feestdag van Allerheiligen.

foto's © paul kriele, 1 november 2011.

De maatschappij kan zich wel in een kritische tekenaar, een cartoonist of een columnist ver verbeelden, maar toch is het type nar uit beeld geraakt, was de conclusie van beide sprekers die het zouden welbevinden als een bedrijf of organisatie een nar in huis zou hebben.
En meer concreet stellen zij zich een nar voor als een man/vrouw [liefst met een gebrek], die reflecteert en relativeert.

De toehoorders, een select gezelschap van hooguit 40 man/vrouw stelden in een ’Rondje stellingen’ vast, dat inderdaad elke organisatie een nar nodig heeft. Onder het vastelegge van de meningen door de presentator Willem, van 'Use tools today', werd verwezen naar onder meer de bankwereld waar veel onheil voorkomen ha dkunnen worden, of naar een klokkenluider. Maar die is er meer om de vuile was buiten te hangen en dat is juist niet de taak van een nar !

In de afronding pleitte Frans van Gaal voor een opleiding tot nar, liefst masters of bachelor en voor een samenkomst van alle narren zodat er iets gaat veranderen. Van Gaal maakt zich namelijk zorgen bijv. dat er in de politiek een nar ontbreekt. ‘Dat is dodelijk voor de democratie,’ sprak de vrijdenker en oud-communist, die volgens de getoonde eigenschappen ook zich wat meer als kapitalist is gaan manifesteren.

Van Gaals collegae en mede-organisatoren van het symposium, Josée Bours [r.] en Harry van der Schans  bieden de twee caueseurs, Rooijakkers [l.] en Jacobs bloemen aan.
foto © paul kriele, 1 november 2011.

Het symposium dat geleid werd door Willem van het bureau ‘Use tools today’ werd afgerond met een ‘worldcafé’ in de bar van de School voor de Toekomst.
Daar bevestigde Van Gaal dat hij dit tijdsbestek van 40 jaar onderwijs niet te lang vond. ‘Ik heb er nog steeds plezier in een heb vorm kunnen geven aan een organisatie’, sprak hij die van Shakespeare de spreuk ontleende: ‘De botheid der nar is de toetssteen der wijzen’.Terug naar boven