Afscheid Frans van Gaal van KW1-College ivm pensioen

Printerversie
Gepubliceerd op: 15-02-2014 | Gewijzigd op: 15-02-2014
Vrijdagavond 14 februari 2014, op Valentijnsdag, nam Frans van Gaal met familie, vrienden en oud-collegae afscheid van zijn onderwijsbaan op het Koning Willem1-College. Dat gebeurde officieel met enkele toespraken en feestelijk met muziek van Jimi Bellmartin, een vriend uit de gouwe ouwe jaren 60 van Frans en.. niet alleen van Frans.
De avond in de mensa van de middelbare Horeca School werd verzorgd door leerlingen van die opleiding.
In de toespraken werd aan de hand van diverse video’s en foto’s, met name teruggekeken op Frans’ verleden. Onontkoombaar was de rits verdiensten en kwaliteiten die door sprekers over deze veelzijdige ‘Ondernemer in geschiedenis’ werd genoemd.

Frans van Gaal  [en Ans Geluk], die vanwege Frans pensioen [datum *22 december 1948] met een feestelijke receptie afscheid nam van het Koning Willem 1-College.

foto © paul kriele, 14 februari 2014. 

Als eerste sprak de nieuwe [vanaf augustus 2013] algemeen directeur Jeannete Noordijk, met wie Frans nog maar net kennis heeft kunnen maken, maar bij wie de pensionado een onvergetelijke indruk heeft achtergelaten door zijn initiatieven, inspiratie en betrokkenheid bij en kritische opstelling over de stad.
Amper binnen kreeg Noordijk enkele boekjes door Frans geschreven, toegeschoven, die ze beslist moest lezen.. ‘dan zou ze hem al wel wat beter leren kennen…’.
Noordijk: ’Het bevestigde dat Frans een bijzondere geschiedenis heeft. Deze creatieveling heeft samen met anderen hier veel neergezet,' aldus Noordijk, die sprak van ‘een ondernemend typetje’.
‘Onze verbinding blijft bestaan want de geschiedenis van de stad is verbonden met het KW1-College.’

Oud werkgever, zoals de volgende spreker Coen Free zich presenteerde en nieuwe collega in een nieuwe onderneming* stipte ook Frans' auteurschap aan. ‘Dat zijn intussen 20 boeken, waardoor deze literaire omnivoor een open boek lijkt.’ Vervolgens passeerde op een speelse en schetsende manier de kwaliteiten van deze oer-Bosschenaar de revue en dan ook nog eens maatschappelijk en politiek veelzeggend van ‘links’ naar ‘rechts’…..
Via een stukje muziekgeschiedenis probeerde Free Frans te doorgronden. Maar dat traject
zal het publiek-in-feeststemming enigszins zijn ontgaan.

nieuwe 'werkgever' : Edward de Bono Foundation
Daarop profileerde Free zich als Frans’ nieuwe werkgever. Free heeft de ‘Edward de Bono Foundation The Netherlands’ opgezet. In die internationale, innovatieve stichting gaan [gepensioneerde] deskundigen uit het onderwijs projecten opzetten die onder meer probleemjongeren verder helpt in de maatschappij.
Free noemde gaf een voorbeeld. Door een Franse overheid is hem gevraagd om in Parijse banlieues [buitenwijken], waar de problematiek van ontspoorde jeugd zich heftig voor doet, een lokaal radiostation helpt op te zetten, naar voorbeeld van het pas geïntroduceerde Bossche Media –Leer –Park.

Een feestelijke stemming rond de dansvloer in de mensa van de Horeca-opleiding van het Koning Willem 1-College bij het afscheid van Frans van Gaal.
-Boven: De muziek uit de jaren 60 kwam van Jimi Bellmartin.

foto's © paul kriele, 14 februari 2014.
 

Free besloot met ‘Creativiteit is niet zozeer gelegen in het vinden van nieuw materiaal, als wel in de herschikking van het bestaande. Je bent er nu klaar voor om een nieuwe fase in te gaan.’
Ook José Bours en Harry van der Schans, collega als docent en als trainer presenteerde op een meer speelse en illustratieve manier de karaktertrekken en verdiensten van hun oud-collega.

Meer over Frans van Gaal in onder meer het artikel Frans van Gaal dd. 18 december 2012.
of:   Frans van Gaal 40 jaar de Nar in het onderwijs dd. 1 november 2011 .

Terug naar boven