Succesvolle vrouwenraad in Bestuurscentrum

Printerversie
Gepubliceerd op: 08-03-2007 De raad van 39 leden in het Bestuurscentrum op de Bossche versie van de Internationale Vrouwendag bijeen.
Het vrouwennetwerk** dat de Bossche Vrouwendag organiseert, kan terugzien op een succesvolle Raadsvergadering onder de naam ‘8 maart raad’, die in het Bestuurscentrum werd gehouden. Succesvol in inhoudelijke zin en gezien de opkomst. Daar zat oud-docent en oud-gedeputeerde Joep Baartmans een op de echte gemeenteraad afgespiegelde vrouwenraad met 39 raadsleden voor. Van hen leken de allochtonen - naar het scheen -een meerderheid te bezitten. Op een effectieve wijze werden vijf onderwerpen behandeld die alleen een positief onthaal kregen bij de wethouders, maar waarbij ook kritische noten werden geplaatst, ter uitwerking of ter aanvulling. Integratie, educatie en ontmoeten waren daarbij steeds de sleutelwoorden.


-Boven: Indruk van de raadzaal op de Internationale Vrouwendag 2007 in het Bestuurscentrum, waar zinnig werd gediscussieerd en becommentarieerd op de vijf- door een van de 39 raadsleden- ingediende items. Vrouwendag08032007pk.jpg


-Rechts boven: vlnr Shiry de Vette, Edith Yard en SandraTeemen, die penningmeester is en de sponsorbehartiging doet namens organisator het Vrouwennetwerk.
 Edit Yard is een ondernemende vrouw. Edit is Lid van de Zwarte Zakenvrouw, schrijfster van de roman 's Morgens vroeg' en lid van de Federatie Vrouwen Nederland.

-Rechts :een hoekje in het Bestuurscentrum, met enkele bezoeksters die gastvrijheid genoten van de Gemeente 's-Hertogenbosch.. 

-foto's © paul kriele, 8 maart 2007.


 
-Links: Een groepsfoto bgv de ontmoeting in het Bestuurscentrum.
-Onder: Indrukken van de raadzaal.


Op de bijeenkomst  ging het over:
-het realiseren van een Haman voor een brede doelgroep in bijv. het Sportiom.
-het meer promoten en openstellen van het Europees Keramisch Werkcentrum dat nog te weinig open dagen houdt,
-het inrichten van een educatief en geïntegreerd Taalcollege in de nieuw te bouwen bibliotheek [GZG-terrein], dat eveneens als ontmoetingscentrum dienst gaat doen
-het opzetten van een –soort- uitzendbureau van en door vrouwen in de [mantel-]zorg, zodat zij daaruit eigen inkomsten kunnen genereren.
En het wegwerken van drempels voor ‘beperkten’ van overheidswebsites bijv. door middel van het aanstellen van deskundige ambassadeurs.
De voorstellen worden aan de officiële raad aangeboden. Aan de raadsleden zal om een reactie worden gevraagd. ‘Want,’ zo besloot Joep Baartmans om even over half een, ’er komt ook nog een 9e maart en ook nog een 2008 met opnieuw een -100ste - vrouwendag.
Dit lijkt op een spel maar deze ontmoeting heeft een buitengewoon serieuze ondergrond. Als dit lukt dan heeft de Gemeente ’s-Hertogenbosch met deze vrouwen geboft,’ aldus de slotzin van een correct en begripvol leidende Baartmans.
De deelnemers kregen van de gemeente na afloop een lunch aangeboden ter voorbereiding op de feestelijke middag in TheateradParade.

Het debat in de raadvergadering
Op de linker foto staat 2e van links afgebeeld Rukize Oztürk, die het voorstel deed tot oprichting van een haman. Mert name voor allochtonen vrouwen kan dit badhuis als ontmoetingsplaats dienen, maar is uiteraard, zoals steeds werd beklemtoond [aspect integratie], bedoeld voor elke Bossche vrouw. 
Het voorstel werd door wethouder Anne van den Akker als leuk en sympathiek ontvangen. Een haman lijkt haar een mooie verbinding tussen economische en maatschappelijke doelstellingen.
Nicole de Koning zag hierin een mogelijkheid voor het opstarten van een commercieel, multicultureel bedrijf, waarvoor startsubsidie aangevraagd zou kunnen worden. Bij dit voorstel werd de 'toegang voor rolstoelhouders' gekoppeld. Maar dat aspect zit steeds wel in elk voorstel, aldus wethouder Bouchra Aatif Afendi.  
Ambtsketen: Het eerste onderwerp was een motie die vroeg om de voorzitter een door een kunstenares te ontwerpen ambstketen aan te bieden bij 100 jaar Vrouwenraad. Want deze dag en dit beraad is een terugkerend algemeen fenomeen. De motie werd op het eind van het debat met algemene stemmen aangenomen.
Keramische Werkcentrum
Enkele raadsleden vinden de toegang tot en de promotie van [open dagen] het Keramisch Werkcentrum te beperkt. Gehoord werd, dat '.. ..Met dit centrum nog zoveel meer gedaan kan worden. Het moet nog internationaal op de kaart gezet worden, ' aldus Sandra Themen. Ook raadslid Wil Paanakker stelde dat Den Bosch te weinig weet heeft van dit centrum. Blijkbaar is het Keramiekbal en de Keramiekpeijs aan deze vrouwen ontgaan. 


-Hierboven:  Lotte Landsheer [Cor Unum], die met een voorstel over kunst indiende.
-Rechts boven: De door voormalig gedeputeerde Joep Baartmans geleide 'Raad 8 maart'. Naast haar Nelleke van Wijk vanhet Vrouwennetwerk, die als griffier optrad.
-Rechts: middenin wethouder Jetty Eugster met rechts van haar Maijke Hüsstege die door haar deskundigheid als eigenaresse van een galerie, deelnam in het debat over [vrouwen in de ] kunst en het asepct Keramisch Werkcentrum. Links op de rechter foto VVD gedeputeerde Mieke Geeraerdts.

foto's © gerard monté, 8 maart 2007.


 

Voor Monique Ter Borg kan de 100ste Internationale Vrouwendag worden uitgeroepen tot een grote internationaal, keramische manifestatie met medewerking van allerlei kunstzinnige en commerciële disciplines. Hier werd ook het aspect vrouwen in de kunst aangetipt. Maike Hüsstege vroeg wel om meer duidelijkheid en onderscheid. Daarmee duidde ze op jongere amateurs en de professionals. 'In het voorstel dient ook onderscheid gemaakt te worden tussen de uitvoerders en de betrokken instanties,' aldus Hüsstege, die benadrukte dat '...de scholieren hierbij betrokken moeten worden. Maar er dient wel een duidelijk paln opgesteld te worden. '
Volgens voorzitter Joep Baartmans, die hier sprak van een hoge ambitie, moet de Gemeente 's-Hertogenbosch met dit voorstel in haar handen klappen.
-Links boven: De wethouders Ans van den Akker [l] en Bouchra Aatif Afendi [r].  
-Rechts boven: Vlnr de raadsleden Hermie van Ommeren, Senay Gulluoglu en Inke Katoen.
-Links de publieke tribune. 


foto's © gerard monté, 8 maart 2007.


 

- Taal in Beeld
Raadslid Senay Gulluoglu kwam met het voorstel 'Taal in Beeld'. In dat idee anticipeerde zij op het gemeentelijk plan om op het het oude ziekenhuisterrein een nieuwe Bibliotheek te bouwen. In dat centrum komen architectuur, cultuur en commercie tezamen, aldus Gulluoglu. Volgens Lonny Nanulaitta kan deze bibliotheek een culturele verrijking voor de stad betekenen, bijv. door uitwisseling van diverse groepen.
Anita Bansidhar onderstreepte dat elke taal een ontwikkeling doormaakt. Met deze Taal in Beeld komen de functies van ontmoetingsplaats, studie en educatie tesamen in het ABC-centrum, zoals de werknaam voor het centrum luidt.. In welke mening Anita werd bijgevallen door Fatima Gourari, die die bibliotheek als een thuishaven en een platform ziet voor verscheillende etniciteiten.

Geeraerdts zinnige inbreng zat hem in haar opmerking, dat je eerst met taal elkaar moet kunnen verstaan. Over het voorstel zei Geeraardts dat dit mooi past in het OOG-concept, ofwel ontplooien, ontmoeten en genieten. 
De wethouder zal zich sterk maken dit idee te bevorderen door de voorbereidende commissie breed op te zetten, aldus Geeraardts die daar nogal veel woorden voor nodig had. In haar betoog werd zij min of meer afgekapt door voorzitter Joep Baartmans, want ook achter de bestuurstafel begon Geeraerdts antwoord een beetje te lijken op de langdradige cultuur van de traditionele raad. 
Moeders en managers
Farhia Warsame uit Somalië wil graag een onderneming opzetten voor en door vrouwen. Daarbij refereerde zij naar de Wet Maatschappelijke Ontwikkeling. Wethouder Jetty Eugster viel haar bij en verwees naar het Persoonsgebonden Budget.Maar Hanane Saoud vroeg de betekenis af van die Wet WMO voor allochtone vrouwen? Waarna Eugster over kansen en ontwikkelingen sprak, maar geen concreet antwoord aanleverde.
Eugster liet even merken dat zij momenteel met Turkse en onder meer Marokkaanse vrouwen in gesprek is om duidelijk te krijgen waar nu precies de problemen liggen. 
 
Warsame werd in haar betoog ondersteund door Hanane Saoud die sprak over een eigen soort uitzendbureau voor en door vrouwen. ' Waarom moet Mantelzorg altijd gratis zijn,?' spraken beiden. Via het Persoonsgebonden Budget zou dit soort bureaus aan zorgbehoevende -en ondernemende- vrouwen uitbetaald kunnen worden. Hanane sprak heel geëmancipeerd: 'We willen onze eigen onderneming opstarten. We laten ons niet wegzetten.'
Sonja Edriouch tipte aan 't slot van dit onderdeel even de positie van allochtone ouderen aan. Sonja wijst erop, dat deze groep het ernstigst wordt bedreigd. Voor wethouder Eugster was dat reden te zeggen, dat deze particuliere initiatieven een gat in de markt van de zorg zijn. Voor de proffesionele zorg betekenen deze ideeën een uitdaging.'
Moeilijk toegankelijke websites

De ontoegankelijkheid van overheidswebsites was een hot item. Immers het is de plicht van de overheid in haar informatieoverdracht alle partijen gelijk te voorzien en voorlichting voor iedereen toegankelijk te maken en te houden.
Er zijn sites die speciale toegang via knoppen bieden, maar als blinde of slecht ziende kun je daarmee nog niet uit de voeten. Ambassadeurs die [ICT-] ervaring hebben en dus deskundig zijn, kun je hierbij inzetten, aldus Sonja de Vette die dit probleem aankaartte. 

Waarbij Baartmans zich af vroeg waarom juist het Gehandicapten platform niet met een dergelijk voorstel was gekomen..? Sandra Themen: 'Er is voldoende expertise bij mensen met een beperking die aan dit voorstel hun bijdrage kunnen leveren.'
Voorzitter Baartmans, die deze ' Raad' begripvol en effectief leidde, tot slot: 'Dit lijkt op een spel, maar deze ontmoeting heeft een buitengewoon serieuze ondergrond. Als dit lukt dan heeft de Gemeente ’s-Hertogenbosch met deze vrouwen geboft,’ aldus de slotzin van Baartmans.
Na de debatten en de door de Gemeente aangeboden luch toog men naar TheateradParade voor een ontspannende middag.Terug naar boven