Studenten: Wijkkalender voor leefbaarheidsvergroting in De Vliert

Printerversie
Gepubliceerd op: 14-01-2011 | Gewijzigd op: 17-01-2011
Vrijdagmiddag14 januari 2011 werd in een gastlokaal van de Sancta Maria Mavo aan de Aartshertogenlaan een studieproject gepresenteerd dat is opgezet en uitgewerkt door vier studenten van Avans, te weten twee ‘social work’ en twee studenten ‘integrale veiligheid’.
De vier ontwierpen een interventie dat als doel had de sociale leefbaarheid van de wijk te vergroten. De Minor, zoals dat in studietermen heet, bood hen de handvaten om krachten en kansen in de wijk te ontdekken. Op hun beurt werden die gebruikt binnen hun interventie [het doel de leefbaarheid in de wijk te vergroten].
Daartoe leefden en beleefden ze de wijk tussen de Simon Pelgromstraat en de Pieter van Ossstraat 20 weken lang om er een maatschappelijke ontwikkeling en wellicht een sociale beperking te constateren.

Aan het slot van de presentatie biedt Angela Lindhout aan -in deze situatie -de kinderwerker van Divers Joelle Burrill, de interventie aan. Via een presentatie tezamen met de vier schoolkinderen, vond de pitch-off van hun studieproject [Minor] in een klas van de Sancta Maria Mavo plaats.
Vlnr: woordvoerster Angela Lindhout, Frank van Heugten, Joelle Burrill, die tevens bij Divers kinderwerker is en Oguz Korkmazlar.
Allen zijn studenten aan AVANS, de meisjes  social work en de jongens integrale veiligheid.
Twaalf buurtkinderen toevallig ook nog van de basisschool De Kameleon, waarvan Souhalia, Aÿa, Khalil en Bekir  aan dit project mochten meedoen. Links achter: de docent/projectbegeleider van de AVANS-studenten 'Cultureel Maatschappelijke Vorming'.

foto's © paul kriele, 14 januari 2011.

De vier vonden dat de wijk een gesloten gevoel geeft, dat er geen voorzieningen zijn en dat de wijk wordt ingeklemd tussen wegen en een spoorweg. Ze zagen –mede ook door de veelheid aan kinderen in de buurt- kansen liggen voor verbetering.
In de twintig weken van orientatie en studie bedachten ze –als project -de klepperkalender. De wijkkalender kreeg de naam klepperkalender omdat de kinderen al klepperend aan de brievenbus door de wijk gaan.

Uit een aanbod van 12 leerlingen uit de buurt, toevallig bijna allen van de basisschool de Kameleon, zijn 4 vier kinderen geselecteerd om daarmee aan de slag te gaan. Via workshops, training [o.a. communicatie, fotograferen en interviewtechniek] hebben de vier jongens en meisjes zich allerlei vaardigheden eigen gemaakt.

De studenten maakten met de kinderen voorlopig een pagina [maand] van de klepperkalender. Het ontwerp bevat een tekening en een door hen afgenomen persoonlijk interview met een wijkbewoner.
Hierdoor snijdt het mes aan twee kanten. Doordat de jeugd meer in de toch al gesloten wijk noordelijk van de Aartshertogenlaan komt en door de interviews met wijkbewoners wordt de betrokkenheid met de wijk vergroot.

De vier studenten Frank van Heugten, Oguz Korkmazlar, Joelle Burrill en Angela Lindhout hielden die vrijdag 14 januari samen met de kinderen de pitch-off van de kalender in een door de Mavo beschikbaar gesteld klaslokaal. Daarbij waren de pers, de begeleidende docent Cultureel Maatschappelijke Vorming Ton Janssen en de fotograaf Wim van de Berg aanwezig.
Deze studiebegeleiders hebben hen lopende het traject colleges gegeven en vaardigheden bijgebracht als hulpmiddelen bij de uitvoering van de opdrachten.
Daarnaast kregen zij, om in de wijk thuis te geraken, steun van wat zijde actoren noemen, te weten Divers, de gemeente, politie en de wijkkrant. Het resultaat, de feitelijke uitvoering druk en verspreiding van die wijkkalender zal mede dankzij de band die een van de studenten en ook hun projectbegeleider Ton Janssen met Divers hebben, waarschijnlijk door Divers worden gerealiseerd. Joelle Burrill is namelijk buiten haar studie ook nog kinderwerker voor Muntel, Orthenpoort en De Vliert bij Divers.

De kinderen zelf vonden dit project erg leuk, met name de spelletjes, waarmee zij het fotograferen en de interviews bedoelen. 
Maar er valt nog een andere hobbel te nemen en dat is de financiering. Het team zoekt voor de druk van 250 kalenders naar een instantie of adverteerders die de 2 euro kostende kalender willen financieren, of de kinderen gaan ze zelf verkopen of er wordt van de gemeente een bijdrage via de BIG-gelden gevraagd.
Dat traject wordt aan de organisatie overgelaten die het project overneemt en vervolmaakt. In de planning heeft het studententeam ook een werkschema opgenomen te beginnen in februari- 26 weken lang -olv een kinderwerker en een vrijwilliger/stagiair.
Ondanks deze onzekere elementen hebben de vier Joelle, Oguz, Frank en Angela er veel vertrouwen in. Die kalender komt er! Want zo’n kalender geeft een grote binding in de wijk en het draagt bij aan de sociale leefbaarheid. En was dat niet het uitgangspunt van hun Minor ?


Terug naar boven