Sloop van HAS-gebouwen op de Vliert

Printerversie
Gepubliceerd op: 27-02-2005 Sloop van de HAS-gebouwen op de Vliert  aan de Baden Powellstraat/Prins Hendrikpark

situatie -  27 februari 2005.
foto's © gerard monté, 27 februari 2005.

Situatie 3 februari 2005
De sloop van de voormalige schoolgebouwen van de HAS op de Vliert vordert.   foto's © gerard monté, 8 februari 2005.
 

De gebouwen staan medio februari 2005 nagenoeg nog overeind, maar het interieur is uitgepeld. Een deel van het gebouw werd tot einde 2004 tijdelijk door een anti-kraakploeg bewoond. 
In januari 2005 begon de sloop van de gebouwen. Er komen appartementen voor in de plaats.

foto's © paul kriele [l ] en gerard monté [r.], 3 en 8 februari 2005.
 
 

De sloop van de voormalige Hogere Agrarische opleiding op de Vliert is in volle gang. De scholengemeenschap zetelt al enkele jaren op het eind van de Onderwijsboulevard in het Paleiskwartier