Vertraging project Sacramentskerk [berichten over de voortgang]

Printerversie
Gepubliceerd op: 26-04-2003 Het project Sacramentskerk op de Vliert blijkt nog steeds geen bouwvergunning te hebben voor de stadswoningen. De kerk komt najaar 2003 gereed. Dan is ook de feestelijke opening gepland. Breekpunten zijn de bouwmassa die is toegenomen en dat van 12 naar circa 16 woningen is gesprongen. Die verruiming is gebeurd ‘…uit oogpunt van haalbaarheid van het project,’ aldus de projectleider Dave van de Heijden van het Eindhovense projectbureau.

Zoals bekend duurde het -na de sloop in oktober/november 2002- even voordat met het liturgisch centrum kon worden begonnen. Een half jaar na de sloop moet dan uiteindelijk de bouwvergunning afkomen. Maar de projectleider verwacht dat over de stedenbouwkundige invulling spoedig knopen kunnen worden doorgehakt. ‘Het blijft altijd passen en meten,‘ zegt Van de Heijden, die om tactische reden niet meer over de zaak wil loslaten. Bij de gemeente waren de betrokken ambtenaren een week met vakantie. 

Invulling locatie Sacramentskerk
, 24 april 2003
Op de plek van de voormalige Sacramentskerk in de Sonniusstraat is het stalen skelet al waarneembaar van het toekomstig kerkgebouw. Dat pand langszij het fraterhuis maakt deel uit van een bebouwing van het terrein dat verder nog wordt ingevuld met twaalf woningen. 
Najaar 2002 keerde de kaalslag van 1935 - na sloop van de kerk door Van Liempde uit St.Oedenrode- weer terug.   
Projectontwikkelaar Peels uit Eindhoven had, na jaren van procedure over een bouwvergunning, eindelijk in augustus 2002 toestemming gekregen voor de invulling van het gebied tussen Sonniusstraat en Zwijssenstraat.Vlakbij het fraterhuis in de Sonniusstraat zijn de contouren zichtbaar van het nieuwe liturgisch centrum dat eind dit jaar klaar moet zijn.

foto © gerard monté, 23 april 2003.
 

Historie De Vliert

Bijna zeventig jaar geleden was daar - op de grens van Muntel en Orthen - een nieuwe wijk de Vliert ontstaan. De naam was afgeleid van de topografische naam voor het gebied. Westelijk langs de weg naar Orthen bouwden Duli en Van Liempt de wijk die naar hen werd genoemd: Duliwijk.
Aan de oostkant van de rijksweg was een religieus centrum gepland met de Tilburgse fabrikantenzoon Bart Schoenmakers als bouwpastoor.
Daar groeide rond de r.k. kerk, fraterhuis en lagere jongensschool [Pius X] een wijk met huizen voor ambtenaren, middenstanders en kantooremployees.
Na krap zeventig jaar ging de kerk tegen de grond, de pastorie kreeg de functie van fysiotherapie, de school staat nog overeind als opvanghuis en het fraterhuis heeft –als enig Bossche restant van de Tilburgse congregatie - zijn functie behouden. 
Markant is nog dat in 1935 de r.k. meisjesschool werd geboycot omdat de pastoor van de St. Pieter het als concurrent zag van ‘zijn ‘ Mariaschool.
Op die plek is naderhand een pompstation en garage Schulte gebouwd.

Rechts de Citadellaan met de Aa en de Citadel en links achter -nog net zichtbaar- De IJzeren Vrouw.
foto © peter van gogh, 16 augustus 2005.
De Diezebrug die de Vliert verbond met 't Zand. In de oorlog [eind oktober1944] werd deze brug van 1939 opgeblazen

foto´s © gerard monté, 6 augustus 2003.
 

In opdracht van projectontwikkelaar Peels wordt er een liturgisch centrum gebouwd dat eventueel ook nog voor andere doeleinden kan dienen. In een volgende fase zullen de twaalf woningen worden gerealiseerd.


Terug naar boven