18 maart Boomfeestdag: groenaanplant door de jeugd

Printerversie
Gepubliceerd op: 11-03-2015 | Gewijzigd op: 11-03-2015
De Nationale Boomfeestdag is een jaarlijks evenement waar de gemeente ’s-Hertogenbosch al jaren aan meedoet. Op deze dag worden het nut en het belang van bomen benadrukt. De gemeente biedt basisscholen ieder jaar een lesuur aan. Kinderen zien dan verschillende takken en leren ze meer over diverse bomen in de stad. Dit jaar planten kinderen op woensdag 18 maart a.s. bomen en struiken in Rosmalen en Engelen.

Boomfeestdag in 2012 met leerlingen
van de Troubadour
.

Thema 2015
Het thema is ‘Bomen & Water’, omdat water niet alleen onze eerste levensbehoefte is, maar ook voor de natuur. Zonder water is er namelijk geen leven. In een gezonde natuur spelen bomen een belangrijke rol, omdat zij met haar wortels namelijk de grond vasthouden. En in onze volgebouwde steden zorgen ze ervoor dat het overtollig hemelwater wordt opgenomen. Het planten van bomen komt dus ten goede aan een goede waterberging en waterbeheersing.
Plantlocaties op woensdag 18 maart 2015
- De kinderen van groep 5A van Kindcentrum de Troubadour in Rosmalen groen planten in het Kanaalpark bij de Elststraat in Rosmalen
- Kinderen van groep 7 van de bassischool De Borch in Rosmalen planten ook groen in het Kanaalpark bij de Elststraat in Rosmalen
- De kinderen van de bovenbouw groep Beeckelot van de Jenaplanschool Antonius Abt (locatie Slot) in Engelen struiken vlakbij hun school in de bocht bij De Omloop in Engelen.

De kinderen krijgen op school dit jaar drinken en een koek, een certificaat van deelname en een liniaaltje van de Boomfeestdag 2015.