Wel boomfeestdag geen Levensbomenbos

Printerversie
Gepubliceerd op: 22-03-2016 Het is al weer twee jaar geleden dat de gemeenteraad akkoord ging met de aanleg van een Levensbomenbos. Het initiatief kwam uit de partculiere sector die met hulp van vrijwilligers draait. De voorkeur was dat het bos gerealiseerd  zou worden in een bestaand natuurontwikkelings project, bijv. het Kanaalpark.
Er werd zelfs daartoe een stichting Levensbomebos opgericht [november 2014].
Er volgde in 2015 nog wat procedurele stappen en als locatie werd de 2e fase Kanaalpark gekozen.

Bij een raadsvoorstel 'Boomfeestdag' is op  22 september 2015  vastgesteld dat de gemeente zou faciliteren. 
Qua opzet was het de bedoeling dat men een boom kan planten als herdenking aan een bepaalde gebeurtenis.

De gemeente koppelde, gezien het Jeroen Boschjaar, aan het bos Jeroen Bosch vast.

Maar... dat jaar is al voor driekwart verstreken en er is nog geen Levensbomenbos, laat staan dat er een locatie is bepaald.
Daarom vraagt De Bossche Groenen of de gemeente nog van plan is hier iets aan te gaan doen..?