Boomaanplant op Nationale Boomfeestdag/ verdrag uitwerken

Printerversie
Gepubliceerd op: 11-03-2017 | Gewijzigd op: 23-03-2017
Op dinsdag 14 maart 2017  vindt ihkv 'One Tree per Child'* het eerste boom-aanplant -evenement plaats.
Vorig jaar al  op de Nationale Boomfeestdag 2016 in het Kanaalparkt sloot aan Rosmalen zich aan bij dit project. Door elk kind een boom te doen planten krijgen zij de kans zelf een bijdrage te leveren aan een groene toekomst, hun toekomst.
 
Kanaalpark Rosmalen 2016
Vorig jaar vond in het Kanaalpark
een ceremonie plaats waar
deze plaquette werd onthuld. Een boom per kind dat een voornemen is van het
toen gesloten  Europese Bomenverdrag

................................................................................
 

Op het programma staat:
dinsdag 14 maart doet dat de jeugd van groep 5 en groep 6 van basisschool De Driesprong [Waalstaaat] en groep 5 van basisschool Oberon [Waalstraat].

*'One tree per Child' is in 2016 in Australië geïnitieerd door Olivia Newton-John samen met een lokale milieuactivist Jon Dee.
Den Bosch is de eerste stad op het Europese vasteland dat ihkv die actie bomen aanplant.

Den Bosch ondertekende het verdrag 'One Tree per Child' in 2016.


Met het ondertekenen van het verdrag 'One Tree per Child [ op de boomfeestdag 16 maart 2016] ondersteunt  'Den Bosch' de doelstelling van het Europees Bomenverdrag.
De gemeente gaat de doelstelling van dat verdrag verder uitwerken in een plan van aanpak, zodat  medio 2018 aan deze doelstelling voldaan wordt.
De doelstelling van het Europees Bomenverdrag is om elk kind in de gemeente tijdens de basisschoolperiode in de gelegenheid zou moeten zijn om een boom te planten.  
  
De afgelopen periode heeft Den Bosch een aanpak uitgewerkt en ondertekenen we het verdrag formeel. Door het tekenen van het  Europees Bomenverdrag verklaren wij als gemeente dat wij samen met anderen ons gaan inzetten om alle Bossche kinderen van 10 jaar een boom te laten planten. Dit betekent vooral het voortzetten van onze jaarlijkse inspanningen om elk jaar mee te doen met de Boomfeestdag. Daarnaast willen we alle daarvoor geschikte aanplantprojecten in onze gemeente zo veel mogelijk door kinderen uit laten voeren.