Boomplantdag: Kinderen planten bomen Oosterplas

Printerversie
Gepubliceerd op: 17-03-2010
De boomfeestdag in 2008 met de Herman Broereschool.

 foto © henk van esch, 8 maart 2008.

Op de jaarlijkse Boomplantdag - woensdag 24 maart 2010-  is het weer Boomfeestdag. Dit keer planten kinderen bomen bij de Oosterplas. De dag begint om  half negen in De Vlieger in Hintham. Groep 8 van de school gaan o.l.v. wethouder Jetty Eugster verschillende soorten bomen [esdoorns, moeraseiken, tamme kastanjes en sierkersen, walnoten en witte bitternoten] planten. Er zijn ook begeleiders van de scholen en groenmedewerkers van de afdeling Beheer Openbare Ruimte aanwezig.
Na afloop staat er en traktatie en een presentje voor de kinderen op school klaar.
Op de boomplantdag wordt de kinderen - en via hen de ouders - gewezen op het nut en het belang van bomen. Het thema voor de Boomfeestdag van 2010 is: ‘Bomen maken onze buurt’.
Ontwerpwedstrijd
De gemeente organiseert dit jaar een tekenwedstrijd met de opdracht: Onderzoek de ‘groene verbindingswegen’ in jullie stad. Op woensdag 24 maart krijgen de kinderen die de mooiste tekening hebben gemaakt een prijs.