Pijlers Moerputtenbrug aangepakt

Printerversie
Gepubliceerd op: 18-03-2009 | Gewijzigd op: 20-03-2009
De in 2003 nog niet gerestaureerde brug waarvan in 2009-2010 nog de pijlers worden aangepakt.

foto's © marcel maas, oktober 2003.

Na de restauratie van de spoorbrug [2004-2006] in de Moerputten, achter de Vlijmenseweg, komen nu de 32 pijlers aan de beurt. Voor dat werk is door het Rijk en de provincie subsidie [4,2 miljoen euro] toegekend. 3 pijlers werden -op proef- al in 2006 gerestaureerd.
Bij de restauratie door Nico de Bont worden de beschermde plantensoorten ontzien.Markant is dat door de ruimte die voor een nooit aangelegde tweede spoorbrug was vrijgehouden, de huidige brug voor het restauratiewerk vijf meter kan worden opgeschoven.
Tot zolang het werk duurt [eind 2010] is de brug, die dateert van 1887, afgesloten.
De site van Marcel Maas -Moerputtenbrug - geeft een goed idnruk van dit hisroisch bouwwerk