50 jaar Brabants Dagblad 1959-2009

Printerversie
Gepubliceerd op: 23-03-2009 | Gewijzigd op: 22-05-2021

50 jaar Brabants Dagblad 23 maart 2009
Afscheid Tony van der Meulen 9 maart 2008.
't Sufferdje is moe 31 januari 2008
Overleeft de krant internet ..?  9 oktober 2007.
Brabants Dagblad editie nieuwe stijl  6 augustus 2007.
Opnieuw tegenvaller voor Wegener , 8 augustus 2006.
Mediadebat voor Club Cultuur: krant overleeft internet  17 mei 2006.
Nieuwe wethouder voor cultuur Rodney Weterings over zijn functie en over 'de krant'' 18 mei 2006.
Historie Brabants Dagblad in boekvorm
Studiedag -november 2003

Oude berichten over de krant:
-Brabants Dagblad slankt gedwongen af  27 april 2006.
-Besseling: de eerste vrouwelijke hoofdredacteur januari 2006
-Koerswijziging bij Brabants Dagblad: 'Betrokken bij Brabant 5 juli 2005.
-Brabants Dagblad' offensief tegen internet[-nieuws] , 16 april 2005
-Grote onrust bij redacties/diensten van Brabants Dagblad en andere Wegenerbladen 1 november 2005.
-Brabants Dagblad over als 'Algemeen - Brabants - Dagblad' 9 december 2004.
- Invoering 'Wenseneditie' 28 november 2003.
-'De krant belicht' in het krantendebat van november 2003 -11 november 2003
1e digitale krant bij sportclub EBBC 17 september 2003
-------------------------------------------------------------
Bundel bij 50 jaar Brabants Dagblad 23 maart 2009
Rond het 50-jarig bestaan van de titel Brabants Dagblad verschijnt een boek. Redacteuren van de krant, onder wie Wim Hagemans, John van Miltenburg en Jacques Luyckx, schrijven - lopende dit jaar- aan de hand van gebeurtenissen uit die jaren en de rol die de krant daarbij innam, een terugblik. Elke maand plaats het Brabants Dagblad in dat kader daarover een artikel. 
In de reeks verschenen al het Structuurplan van 1969, de politicus Antoine Jacobs en er volgen nog 15 verhalen, zoals de Stienstra-affaire, de bouw van het Provinciehuis, de dreigende demping van de Binnendieze en de opkomst vande SP vanuit Oss. De samenvatting van die reeks politieke en persoonlijke gebeurtenissen, die in de regio Den Bosch plaatsvonden, komt eind dit jaar -onder voorbehoud- in boekvorm uit.

Afscheid Tony van der Meulen 9 maart 2008.
Op dinsdag 8 april 2008 neemt Tony van der Meulen afscheid als –voormalig – hoofdredacteur van het Brabants Dagblad. De columnist en voorheen hoofdredacteur van De Tijd, schreef eerst zaterdags [tot 1 april 2006] en vervolgens elke dag een column in de 'Bossche krant', die in het algemeen genomen erg werd gewaardeerd, tenzij het iemand persoonlijk raakte. Bij gelegenheid van het eerdere afscheid schreef de in 1946 in Joure geboren zoon van manufacturenwinkeliers ‘De Geur van papier’, een lofzang op het eeuwen oude krantenbedrijf.
Andere publicaties van hem waren onder meer: [als eerste:] De Groninger kerken [1978] , Journalistieke zoektocht door Oeganda [1998], De Verzwegen Moeder [2005] en laatstelijk De Zaadvergadering, zijn eerste roman, waarin drie verhaallijnen door elkaar lopen: het leven in een volkstuin, de burgeroorlog in Rwanda en de positie van een hoofd personeelszaken.
In 1965 begon vdMeulen bij het Dagblad voor het Noorden aan zijn carrière in de journalistiek en via Utrechts Nieuwsblad en het hoofdredacteurschap bij De Tijd [v/a 1986] werd hij in 1990 algemeen hoofdredacteur van het Brabants Dagblad.
'Van der Meulen heeft aan de journalistiek een kwaliteitsimpuls gegeven,' aldus collega’s bij een eerdere gelegenheid. Maar ook deze functionaris deinde mee in de woelige tijden die ook het Brabants Dagblad onder de nieuwe eigenaar Weegner doormaakte en welke ingrepen zij nog zal -moeten- ondergaan.
Ook al kijken sommigen met een scheef oog naar deze ’krantenman’, de bijna 62-jarige Van der Meulen geniet in de stad een respectabel aanzien door zijn wijze en rustige vormen van omgang en door de met humor doorspekte voordrachten die in de uiteenlopende kringen van de Bossche samenleving plaatsvinden. Van der Meulen, wiens afscheid op 8 april 2008 in de Verkadefabriek plaatsvindt, werd indertijd opgevolgd door de niet geheel als juist bestempelde - eerste vrouwelijke - hoofdredacteur Annemieke Besseling.-/ © paul kriele,

’t Sufferdje is moe 31 januari 2008.

Elke stad kent zijn ’Sufferdje’, ‘s-Hertogenbosch met zijn Brabants Dagblad dus ook.
Henk Mees [60], voormalig sportverslaggever, die er niet al te puik en vrolijk bijloopt, zit met veel persoonlijk oud zeer. Dat merk je in zijn wekelijkse column, waarin hij op een weinig literaire en weinig humorvolle manier over die en gene zijn gal spuwt. Mees vergeet daarbij wel eens de kern van de boodschap die de krant had moeten uitdragen, aan te geven. Mees heeft voorgangers gekend die rake klappen konden uitdelen, maar ‘raak’ betekent bij Mees vaak een misslag.

De stadsredactie staat overigens helemaal niet meer op scherp, sedert Wegener er huishoudt. Die saneringen leiden tot ongenoegen, de sfeer is zoek. Maar geen redacteur die – openlijk - klaagt. De mannen en vrouwen op de redacties lijken de Wegener-adem zat.
Met de – meest gelezen - column van Tonv van der Meulen zit het ook al niet mee. Een jaartje weg, een half jaartje halve kracht en nu weer weg of toch niet. Die onduidelijkheid roept het bericht op [BD, 30-01-2008], dat Van der Meulen zijn biezen pakt, maar zijn pen nog op de redactie laat liggen. Dat is volgens ons al het tweede afscheid dat ie neemt. Nu een vertrek als schrijvend hoofdredacteur en eerder als hoofdredacteur bevestigt die indruk.
Dan loopt er nog de vrije vogel Henri van der Steen rond. De sportverslaggever was het geklaag en de kritiek van de sportbazen zat en vroeg najaar 2007 om overplaatsing aan naar de stadsredactie. Daar kan ie zijn ei kwijt, maar voor hoe lang. Van der Steen is gewend man en paard te noemen. Daar is men in een stadje van ‘ons kent ons’ niet van gediend.
En in weerwil van dit alles probeert hoofdredacteur Annemiek Besseling – met een glimlach - de papieren krant nog te verkopen alsof ze in het industrieel tijdperk, in plaats van in het digitale, verkeert.
Bij een bezoek aan de huisarts zal die hen zeggen: ‘Mijnheer u bent leeftijdsmoe’.

Overleeft de krant internet  9 oktober 2007.
Het lijkt op de slogan van kerk of CDA hoe ouder hoe beter door meer ervaring meer geleerd en wijzer wellicht. Dat gaat ook zo op voor het Brabants Dagblad. Nu zullen ze bij de directie daar blijven zeggen dat de krant al lang het spoor van internet is ingeslagen, maar er zou eens een lezersonderzoek moeten gebeuren die meer op leeftijden let. Zoals ook Omroep Brabant vergrijst, lijkt de lezerspopulatie bij een krant ook naar 'grijs' te verschuiven.

Brabants Dagblad al meer dan twee eeuwen oud
Interessant is hoe Almar Latour, het hoofd van de website van The Wall Street Journal, over de krant en internet denkt. Deze in Geleen geboren 36-jarige journalist zegt over zijn krant dat in een 24 uur ontwikkelende nieuwscyclus 'zijn' krant zich niet aan die ontwikkeling [lees internet] kan onttrekken. 'In onze krant bestond de hardnekkige neiging alleen vanuit de papieren krant te denken,'aldus Latour.
Latour gaat de redacteuren van de krant uitrusten met een videocamera. Na een instructie gebeurt de verslaggeving niet langer op papier, zo luidt zijn instructie, maar op video.

Nieuwe opzet Brabants Dagbladeditie  6 augustus 2007.
De Verkadefabriek start in september2007 met een maandelijks discussieprogramma een soort Bossche Kringen, of liever een meer speelse Brabants Dagbladeditie.

In de Bossche geschiedenis is er een reeks van discussieprogramma’s geweest:

‘Bossche Kringen’ van de geestelijk vader Peter-Jan van der Heijden. Dit politiek getint programma voltrok zich begin jaren tachtig eerst met Scarlet Kersten, Rosa de Mooij en Arjo Kraak en later met Antoine Jacobs en Peter Claessen.

Die Bossche Kringen speelde zich jaren af in de Knillispoort, maar werd kort na ‘Den Bosch 800’ [1985] overgenomen door ‘Het Onderwerp’. Ada Imming en Rien de la Cousine waren de initiatiefnemers van zo’n gelijksoortig Vughts programma. Op verzoek van Peter-Jan van der Heijden maakten zij een maandelijkse Bossche editie die zij ook zelf regisseerde en realiseerde, aldus Rien de la Cousine, die aangeeft dat er in de pauze een onderdeeltje ‘amusement’ was. Vast item van ‘Het Onderwerp’ waren de politieke kletsen die nog steeds bestaan, aldus Ada Imming.

Maar in inde tweede helft van 80 pakten, mede op verzoek van Jan van der Putten, de medewerkers van de BLOS, Marc van Dam, Henri van Pinxteren en Theo Verbruggen de idee op voor de Brugmanshow, die voor de zondagmiddag in Theater Bis stond geprogrammeerd. De start was overigens in de bouwkeet [BLOS-studio] op de binnenplaats van de Muzerije.

Rien de la Cousine:’Ik weet nog dat ons programma en die show elkaar overbrugden en de Brugmanshow soms items van ons uit de krant lazen en overnamen.. Dat was in 1987 of daaromtrent. Kort erna zijn wij met Het Onderwerp gestopt.’ De Brugmanshow had als groot voordeel dat zij door de BLOS werd uitgezonden.

In het TheateradParade hebben zich begin jaren tachtig ook enkele praatprogramma’s afgespeeld op initiatief van Wim van Drunen en Paul Beliën. Het eerste was ‘Met de hele familie mee op amusement’ [1983]. Dat waren meer shows [met o.a. Sophie Peeters] die zich –promotioneel - op theateractiviteiten van het Casino richtte. Laatstelijk - in de jaren 90 - heette dat programma dan ook ‘Casino op zondag’, dat gepresenteerd werd door Jan Tervoort.

Meer recent is de ‘Brabants Dagbladeditie’ in de Verkadefabriek. Deze discussieprogramma’s, die veelal politiek getint waren, keren in een bredere opzet in september 2007, op initiatief van directeur Jan van der Putten [Verkadefabriek],Theo van der Zande [Brabants Dagblad] terug. De BD-edities begonnen in januari 2004 in Bis en verplaatsten zich zodra de Verkadefabriek [september 2004] gereed was. Aan de bijgestelde opzet werken ook de Bossche NOS-verslaggevers Theo Verbruggen en Maino Remmers mee en Mark Eijsink Smeets.
Voor dit initiatief, waarvan de gegevens nog maar globaal bekend zijn, is nog geen uitzending, noch via Omroep Brabant noch via Boschtion, voorzien. © paul kriele, www.bastion-oranje.nl 

Wegener: opnieuw tegenvaller 8 augustus 2006.

Wegener, die onder meer het Brabants Dagblad uitgeeft, boekte over het eerste halfjaar 2006 opnieuw een slecht resultaat. Het aantal abonnees daalde opnieuw met 3,5 % en ook de omzet in advertenties zakte met 5%. Alleen al de reorganisatie van de regionale kranten slokte 32 miljoen euro op. Daar gaat een zesde van het personeel er uit. Komend jaar verschijnen die kranten op tabloidformaat. Die bezuinigingen moeten 25 miljoen opleveren.

Opmerkelijk is dat het positief resultaat over het eerste halfjaar anderhalf miljoen hoger lag dan over dezelfde periode vorig jaar. Maar analisten hadden op 8 maal zoveel winstgroei gerekend. De negatieve berichtgeving had zijn effect op de beursnotering: daling van 12%.
Directeur Jan Houwert blijft hopen op betere tijden.

Mediadebat voor Club Cultuur: krant overleeft internet 17 mei 2006.
De gevestigde media van krant en radio/tv kunnen maar moeilijk wennen aan internet. Ze noemden in Club Cultuur wel dat medium met zijn nieuwssites, nieuwsbrieven en weblogs, maar hebben er een laagdunkende mening over. Met ‘snel en onbetrouwbaar’ werden ze gekwalificeerd, maar de krant en - in mindere mate - radio en tv hebben er wel veel last van, omdat ze –veelal -jonge lezers [weg-]trekken.

Een van de gasten, hoofdredacteur Brabants Dagblad Annemieke Besseling, sprak over de gevaren die de krant bedreigen: naast daling van advertenties en afname van abonnementen [dubbellezers] dus ook de media op internet. Voor de andere gast Gert Bielderman [Omroep Brabant] geldt dat in mindere mate. Bovendien ligt de gemiddelde leeftijd van zijn luisteraars/kijkers op het niveau van de gemiddelde Brabander, terwijl dat bij de Brabants Dagbladlezers 56-57 jaar ! is. Dat bleek in het maandelijkse debat van Club Cultuur dat vanmiddag onder het motto ‘Cultuur en Media’ plaatsvond in de Verkadefabriek. Daar waren lieden, werkzaam in de kunst- en cultuursector, als in de media aanwezig.

Oud-wethouder Hans van Beers leidde op een geestige en adequate [tijdsbestek] wijze de interviews die hij zelf afnam. Binnen een uurtje liet de oud-Bosche cultuurman een breed scala aan aspecten de revue passeren.
Zo kwam ook nog de nieuwe wethouder van Cultuur Rodney Weterings aan het woord, de eerste wethouder van buiten de raad. Weterings, die verklaarde dat de PvdA bij de coalitiegesprekken binnen een mum de portefeuille Cultuur in de wacht heeft gesleept, gaf toe minder de regionale krant te lezen [alleen voor stads-regionieuws] en meer het NRC als een betrouwbare informant van het nieuws te raadplegen. Ik ben steeds op zoek naar andere nieuwsbronnen. De internetmedia interesseren me in toenemende mate.’

Wat het aspect Cultuur betreft: Hoe volgt de krant dat?, was de vraagstelling van Van Beers.
Besseling: De krant zit met het geval dat we een groot verspreidingsgebied hebben en Brabant veel theaters heeft, die allemaal graag in de publiciteit komen. Dus je moet kiezen. Bovendien zijn theaters in Amsterdam, Utrecht en Antwerpen binnen het bereik van de Brabander gekomen. Buiten die elementen kiezen we niet altijd voor leuk, maar willen ook nieuwe initiatieven benoemen. Teveel cultuur, zoals een boekenbijlage, gaat wel ten koste van regionaal nieuws, aldus Besseling.

Bielderman van Omroep Brabant: ‘De tv zit met het probleem dat een Cultuurprogramma duur is en weinig kijkers oplevert. Maar het moet van de wet. Zo hebben we de kunstprogramma’s ‘Artikel 31’ gehad en ‘Uit in Brabant’. Met het laagdrempelige ‘Walhalla’ hebben we eindelijk succes, maar we doen ook aan Brabantse pop, cabaret, liedjesfestivals en folklore. Dat gebeurt allemaal door één kunstredacteur…’.

‘Probleem van de regionale omroep is de vergrijzing,‘ aldus Bielderman. ‘We hebben meer geld nodig als je volgens de wet doet wat je moet doen.’ ‘Wie niet‘, was de reactie van gespreksleider Van Beers.
Voor de krant ligt dat moeilijker, want die krijgt so wie so geen subsidie, reageerde Besseling, die elk jaar het aantal abonnees ziet dalen. Besseling bleef optimistisch: ‘de krant zal het allemaal wel zal overleven, want er zal steeds een groep lezers blijven bestaan.’ © paul kriele, www.bastion-oranje.nl

Rodney Weterings over het wethouderschap en de krant../den bosch, 18 mei 2006.
In het programma Club Cultuur van woensdag 17 mei 2006 [Verkadefabriek] lichtte de nieuwe wethouder van de PvdA,de grootste fractie die de verkiezingen won, zijn ambities toe. Weterings stapte van een docentschap over naar de politiek. In die arena ‘…verkeert hij in een verantwoordelijke positie. Da’s mooi. Je werkt in je eigen stad en ik kan me inzetten voor zaken die zich rond om je heen afspelen. Ook sport en recreatie zitten in mijn portefeuille. Dat geeft op een andere manier wat afleiding en inspanning.’

Weterings is de eerste wethouder is die van buiten de raad is benoemd. De PvdA kreeg de portefeuille Cultuur die vier jaar lang behoorde aan Roderick van de Mortel van de VVD. Bij de coalitiegesprekken hadden we die portefeuille in een mum van tijd binnen gehaald hoewel we er niet eens op uit waren.
RW: ‘Mijn voorganger heeft het niet slecht gedaan. Kijk, Van de Mortel stopte in een aantal zaken de fundamenten waarop we nu kunnen voortbouwen, zoals het creëren van een podiumklimaat, ruimte scheppen voor jonge, succesvolle kunstenaars die maatschappelijk gearrangeerd zijn.’ Weterings noemde KlubKoe en Laura Hoek als voorbeelden.

Van Beers vroeg hem ook of er meer ateliers komen, waarop de wethouder antwoordde dat er verbindingen met de stad moeten komen, alert worden op kunstenaars die wat met de stad willen. Daaraan aandacht geven. Maar ook investeren in een nieuwe bibliotheek en in een museum, zoals de uitbreiding van het Noordbrabants Museum om het de fysieke ontmoeting mogelijk te maken. Maar ook de amateurkunst [renovatie van de Muzerije] moeten we niet vergeten. ‘

Andere aanpak/ nieuwe feiten?
=Van Beers vroeg hem wat er gaat veranderen?
Weterings nam zich voor kunst te gaan verbinden met veranderende wijken. Bijv. cultuur brengen op plekken die er niet zo direct voor in aanmerking komen, zoals ‘Achter het station’. Daarbij kun je je de vraag stellen Wat is het cultureel potentieel van een gemiddelde Bossche wijk?
=Over een koersverlegging liet Weterings zich niet uit. Hij wil in eerste aanleg uitzoeken wat ie wil en wat hij de moeite waard vindt. ‘Ik heb er geen behoefte aan dingen op zijn kop te zetten ‘.
=Hans van Beers [ook PvdA-er], legde de jonge wethouder wat uitspraken voor van 30 jaar geleden toen zei men binnen de PvdA: de KVP moet je niet vertrouwen. ‘Da’s nog zo,‘ repliceerde Weterings. Van Beers: ‘Maar ook uitkijken voor ambtenaren, dat is een soort virus. RW: ‘De kunst is niet te snel jezelf te zien als een vooruitgeschoven post van het ambtenarenapparaat, maar tegelijk vormt dat apparaat een belangrijke bron voor je.’ Ik neem me voor, zonder de begeleiding van een ambtenaar elke vrijdag eens de stad te gaan verkennen. Ik probeer in dat ambtenarenapparaat mijn eigenheid te handhaven.’
© paul kriele, 18 mei 2006.

Drs. Rodney Weterings
Rodney Weterings [*1969] is vanaf april 2006 wethouder voor de PvdA in de gemeente 's-Hertogenbosch. Hij behartigt daar de portefeuilles Volkshuisvesting/stedelijke vernieuwing, Cultuur & Cultuurhistorie, Sport & Recreatie en Bestuurlijke Vernieuwing.
- foto © gerard monté, 19 juni 2006.

 

Weterings was tot aan zijn wethouderschap als bestuurskundige verbonden aan de School voor Politiek en Bestuur van de Universiteit van Tilburg. Daar deed hij onderzoek en doceerde Politicologie en Overheidsmanagement.
Weterings deed veelvuldig onderzoek naar bestuurlijke organisaties,(gemeenteraads-) verkiezingen, bestuurlijke vernieuwing en (lokale) publieke besluitvormingsprocessen. Van 2001 tot en met juni 2004 was hij directeur van het Tilburgse onderzoeksprogramma "Stedennetwerk wijkgericht werken en bestuurlijke innovatie".

Sinds de invoering van het dualisme heeft Weterings regelmatig gemeenteraden en colleges mogen begeleiden in hun - duale- ontwikkeling.
Zijn werk aan de universiteit is ondermeer uitgemond in ongeveer 120 publicaties over uiteenlopende onderwerpen op bovengenoemde terreinen.
Tussen 2002 en 2006 was hij mede-eigenaar van AdProm, een bureau voor bestuurlijke en stedelijke vernieuwing.

Weterings was tussen 1992 en 2002 al actief in de lokale politiek van 's-Hertogenbosch. Van 1994 tot en met 2002 maakte hij deel uit van het partijbestuur van de PvdA in Den Bosch. Van 2000 t/m 2002 was hij voorzitter van de PvdA in deze stad.

Van 2001 tot en met 2003 was hij voorzitter van de Stichting Leergeld 's-Hertogenbosch. Tot augustus 2004 zat hij in de Programmaadviesraad van het Kenniscentrum stedelijke vernieuwing (KEI).
Verder was hij tot aan zijn wethouderschap actief in de redactie van ProefLokaal, een uitgave van het Centrum voor Lokaal Bestuur van de Wiardi Beckmanstichting van de PvdA.

Studiedag toekomst krant 28 november 2003
In het symposium over de krant [Hervormde Kerk 27 november 2003] betwijfelde hoofdredacteur van het Brabants Dagblad Tony van der Meulen, tevens een van de inleiders, of internet het nieuwe medium in plaats van de krant wordt. Men neemt gewoon te weinig tijd om lange stukken te lezen. Ook de hoofdredacteur van de gratis krant Metro Jan Dijkgraaf, was het hier mee eens. Van der Meulen- in hart en nieren een krantenman- vreest binnenkort wel dramatische fusies of opheffingen in/van kranten[land] in een markt die alsmaar inzakt, met name door terugvallende advertenties.
Van de andere kant stelde de hoofdredacteur ook dat ‘….de toenemende vrije tijd voor de krant een nog grotere bedreiging vormt omdat men geen tijd meer vindt een krant te lezen.’ Maar- mede gezien de regionalisering van de landelijke kranten , gloort er voor het Brabants Dagblad nog toekomst, aldus van der Meulen.
 
het forum met vlnr Huub Wijfjes, oud-wethouder Joke van der Beek, Frank van Vrede de dagvoorzitter, Angelique Sens directeur Persmuseum en Tony van der Meulen hoofdredacteur Brabants Dagblad. De Hervomde Kerk waar de studiedag plaatsvond.

foto' s © paul kriele, 27 november 2003

De studiedag over de krant werd georganiseerd door het Brabants Dagblad, Stadsarchief, Persmuseum en de Vereniging van Kranten –en Tijdschriftenverzamelaars onder het motto DAGBLAD ! DAG BLAD ?
Over eeuwen bezien is de journalistiek alleen maar professioneler en onafhankelijker geworden, was een algemeen te horen conclusie.

de krant met 'wensen edities'

Interessant waren de meningen van Jan Dijkgraaf [Metro] en Tony van der Meulen. De laatste kondigde aan dat het door technische snufjes mogelijk wordt de lezer meer op zijn/haar wensen te bedienen. Zo kan men zich binnenkort abonneren op speciale katernen. De basis van een kranteneditie blijft de eerste katern met algemeen nieuws uit binnen -en buitenland. Extra of aanvullend zijn dan de bijlagen Economie, Sport of Kunst waarop apart kan worden ingetekend.
Voor Dijkgraaf heeft de traditionele krant afgedaan. Ze blijven steken in de jaren tachtig, aldus Dijkgraaf die als voorbeeld het Utrechts Nieuwsblad noemde dat niet inspeelt op de lezersbehoeften. Ook het Algemeen Dagblad heeft dat geen profiel heeft, moet voor zijn toekomst vrezen. Dijkgraaf ziet wel iets in de regionale kranten en een weekeindkrant. Hij noemde de New York Times die elke zaterdag met 350 ! pagina's verschijnt. Het verschil is wel dat Nederland een land is van abonnementen en Amerika eigenlijk alleen een losse verkoop kent.
 
..........
Parallel aan de studiedag loopt nog t/m 5 december 2003 in het Stadsarchief een expo over de -Bossche -Krant.
foto' s © paul kriele, 27 november 2003.
De inleiders gaven kort hun visie op de positie van de krant, vlnr:Huub Wijfjes hoofdredacteur Metro, forumleider Frank van Vree hoogleraar Journalistiek en Cultuur, Peter Altena docent Nederlands en René Vos historicus.

Gastheer Rolf ten Hage, directeur van het stadsarchief, die aankondigde dat de gesproken teksten van de inleiders in een bundel verschijnen, ontving van Tony van der Meulen een geel-zinken gevelbord dat uit een sloot was gevist. Daarop staat: Agentschap Noord Brabantsch Dagblad-Het Huisgezin.
Het Stadsarchief houdt elk jaar een symposium, aldus de directeur Rolf Hage. In 2002 was dat 'Onderzoekers en hun onderzoek' en in 2001 :'De Wereld van Jeroen Bosch'. Het doel is bronnenonderzoek en archivering te stimuleren.
Op de uitnodiging hadden circa 80 personen positief gereageerd.

De historie van het Brabants Dagblad.

Oud Brabants-Dagbladredacteur Ruud Kamphoven en Ruud Breukelen zijn bezig met de historie van het Brabants Dagblad te onderzoeken en te beschrijven. Dat is een ingewikkelde materie door wisselende titels en belangen die de uitgeverij doormaakte, aldus Kamphoven.
Door ziekte van Breukelen raakte de uitgave vertraagd. Kamphoven doet het na-oorlogse tijdperk en Van Breukelen legt zich op de eerste eeuwen- vanaf juli 1771 toe.
Of de uitgave het jaar 2006, bij het 235 jarige bestaan van 'de Bossche krant' haalt, is de vraag.

Oude berichten over de krant :

Brabants Dagblad slankt gedwongen af / 27 april 2006.

Door nieuwe bezuinigingen bij Wegener [uitgever van o.a. Brabants Dagblad] moeten de aangesloten bladen arbeidsplaatsen inleveren. Voor 'Den Bosch' betekent dat so wie so een ontslag van 20 redacteuren. Wegener, dat ruim 2000 personen in dienst heeft, kampt met een terugloop van abonnees en afname van advertenties. Dat is een algemeen verschijnsel in de mediamarkt.
Annemieke Besseling, hoofdredacteur van het Brabants Dagblad, meldt vandaag in de krant, dat met 20 mensen minder toch een goede krant gemaakt kan worden .. . Per 1 januari 2007 verschijnt het Brabants Dagblad in tabloid-formaat en dat maakt dat het ook met minder [mensen] kan. Kortom: kleinere kranten, kleinere redacties. Houwerts aankondiging van samentrekken van diensten en mogelijk redacties eind oktober 2005 in De Telegraaf veroorzaakte al grote onrust binnen de burelen van de Wegenerbladen. © paul kriele, www.bastion-oranje.nl

Besseling, ofwel de waarheid rond de 2e vrouwelijke hoofdredacteur van een Nederlandse krant 10 februari 2006.

Niet Annemiek Besseling is, zoals het Brabants Dagblad eind januari 2006 trots kopte, is de eerste vrouwelijke hoofdredacteur van een Nederlandse krant, maar mevrouw E. Tas-Cello van De Vrije Alkmaarder**. Dat feit wuift de nieuwe ‘Bossche’ hoofdredacteur weg met de argumenten, dat die Hollandse krant geleid werd door een conciërge-echtpaar [..] dat nog korter dan een jaar leiding aan die krant heeft gegeven [..]. Aldus meldt het orgaan van de Nederlandse Vereniging van Journalisten [februari 2006]. Bovendien wordt dat primeurschap extra verzwakt, doordat de 41-jarige Besseling de enige kandidaat voor die functie was.

De bladen van Wegener zijn aan het bezuinigen, vooral in de organisatie, aldus een speciaal onder supervisie van de NVJ staande werkgroep, die ook nog eens concludeert dat er wellicht meer mensen zijn die geen abonnement, dan wel een abonnement op een van de Brabantse kranten hebben. Daarom dienen nieuwe markten te worden aangeboord. En dat brengt de werkgroep op de idee van een gratis - dagelijks te verschijnen - regionale krant, die naast het bestaand Brabants Dagblad of BN/de Stem [ook van Weegener ] uitkomt.

Dat worden spannende tijden in de positie van de -tamelijke unieke -vrouwelijke hoofdredacteur van het Brabants Dagblad, die als adviezen mee krijgt: besef steeds waarom je journalist bent geworden, toon dagelijks een goed humeur ook als de oplage tegenvalt, en blijf contact onderhouden met je collega’s, ofwel wordt niet afstandelijk. 

** De Alkmaarder verscheen niet dagelijks, daarom was Besseling- naar haar zeggen- toch de eerste vrouwelijke hoofdredacteur van een dagblad..

Koerswijziging Brabants Dagblad:'Betrokken bij Brabant, 5 juli 2005
De hoofdredactie van het Brabants Dagblad is de weg van 'Betrokken bij Brabant' ingeslagen. De wending gaat niet alleen gepaard met een job rotation: benoemingen van redacteuren op andere posten. Ook voor de lezer wordt die aanpak met meer regionale kolommen duidelijk merkbaar. De voorpagina bevat al meer nieuws uit de regio. Ook pagina 3 zal meer en diep gravender artikelen over [Oost-] Brabant gaan bevatten. Voor de stad is stadsredacteur Jos van de Ven, die voordien al sportredacteur was, tot chef sportredactie benoemd. Jos volgt Ton Rooms op die opschuift naar de hoofdredactie. Lisette van der Swaluw, een van de vaste redacteuren van de stadsredactie, schuift door naar de Nieuwsdienst, die vanwege de nieuwe koers verder uitgebreid wordt. Paul Roovers, Wim Hagemans, Marc Brink en Mary van Erp blijven vooralsnog de echte stadsredacteuren. Voor een nieuw hoofd stadsredacteur loopt nog de procedure. Het Brabants Dagblad staat - evenals alle andere kranten - vanwege de terugloop van lezers en adverteerders onder druk. Het Wegenerconcern, waartoe de krant behoort, zet alles in om dat tij te keren en richt zijn pijlen meer op de regio-identiteit. -/

Brabants Dagblad’ offensief tegen internet [nieuws]  16 april 2005.
Met een grote advertentie/artikel [BD.16 april 2005] begint de Bossche krant een offensief tegen internet. De laatste jaren duiken er steeds meer sites op die met informatie komen over de stad en de regio. Daarnaast zijn er nog sites gekoppeld aan een vereniging bijv. sport en heemkundeverenigingen. Ook rijst het aantal dienstverlenende pagina's de pan uit: met gegevens over toerisme, horeca, kookstudio's, geschiedenis en cultuur. Soms zitten er ook professioneel opgezette fotopagina's bij. Alleen de 073.pagina.nl [van journalist Frank van Geloven] , de Janus Kiepsite en specifiek onze nieuwssite Bastion Oranje leggen zich toe op de actualiteit. En niet te vergeten de langer bestaande Teletekstpagina´s die gekoppeld zijn aan Boschtion en Omroep Brabant.
De krant roept -met verhalen over de bestaande elf stads- en regiocorrespondenten - kandidaten op zich te melden.

Grote onrust bij redacties/diensten Brabants Dagblad en andere Wegenerbladen   1 november 2005.
De vorige week zijn de redacties en andere afdelingen van de Wegenerkranten in Brabant en de andere regio's geïnformeerd over de bezuinigingsmaatregelen die Jan Houwert van Wegener gaat nemen. Onder druk van de abonnee-afname en het inkrimpen van advertenties moet ook Wegener gaan korten. Dat korten gebeurt door niet regio gebonden afdelingen, die nu bij elke krant zitten, te gaan concentreren. Welke afdeling naar welke locatie gaat, is nog niet bekend, maar er zullen in Apeldoorn diensten komen, die nu nog versnipperd -dus per krant - geografisch verspreid liggen, zoals bijv. financiële, boekhoudkundige en automatiseringsdiensten. Dat samensmelten gaat ten koste van arbeidsplaatsen. Dat er ook nog redacties per regio gaan fuseren is de grote angst van de individuele journalist die gehecht is aan zijn krant [-enredactie].
In de pers kreeg het bericht over een nieuwe krant op tabloidformaat de meeste aandacht. Over inkrimping van personeel werd niet publiekelijk gesproken. Behalve door De Telegraaf. Na een interview met die ochtendkrant verscheen de vorige week - nog voordat de eigen organisatie was geïnformeerd - de strekking van het verhaal. Deze weinig journalistiek verantwoorde manoeuvre van Houwert leidde maakten de hoofden van dienst des duivels.


Brabants Dagblad over als Algemeen Dagblad 9 december 2004.
Het zit er dik in dat ook het Brabants Dagblad het moet geloven en straks één Algemeen Dagblad wordt. Een suggestieve analyse, zo blijkt later**. Maar door de terugvallende omzet, door terugloop van advertenties, haakte het uitgeversconcern Wegener al aan bij de PCM-uitgevers. Zo krijgen de meeste dagbladen in Utrecht en Zuid-Holland straks één kop: het Algemeen Dagblad. Alles ten gevolge van 'recordverliezen' in 2003 van 57,9 miljoen euro.

Eerder bezuinigde Wegener al bij de huis-aan-huisbladen [samentrekking titels in maart 2002 en op personeel in maart 2003]. Wegener streefde in Brabant ook al naar een rompkrant-formule, wat tot protesten leidde bij de redacties [augustus 2004]. 'De eigenheid van de regiokrant staat bij de Brabantse redacties voorop'. De voorspelling dat de Brabantse redacties worden samengevoegd was al te zwak uitgedrukt als er nu ook nog een 'Algemeen Brabants Dagblad' in zicht komt.
**Geen rompkrant april 2006.
Uit Houwers toelichting op de bezuinigingsplannen [medio april 2006] blijkt, dat er voorlopig nog geen Algemeen Brabants Dagblad komt, een krant die in eerste aanzien in elke regio [Den Bosch, Tilburg en Eindhoven] identiek is. Dat heet in de kranten-uitgeverswereld een rompkrant. Wel gaat de drukkerij met gestandaardiseerde sjablonen voor de lay-out werken, waarbinnen de individuele redacties hun berichten kwijt kunnen.

Wenseneditie in historie Brabants Dagblad   28 november 2003.
Het Brabants Dagblad overweegt -door technische snufjes mogelijk gemaakt - de invoering van een abonnement op speciale -aanvullende- katernen waaruit de lezer kan kiezen. Aanvullend valt in te tekenen op extra katernen, zoal sport, kunst of economie. De basis van de dagelijkse editie blijft de eerste katern met nieuws uit binnen - en buitenland, aldus hoofdredacteur Tony van der Meulen gisteren op de studiedag over de krant.
De krant is zich steeds meer aan het vernieuwen en speelt in op de lezersbehoeften. Dat geldt zeker voor de regiokranten Voor die sector ziet de toekomst er beter uit dan voor de landelijke bladen. De laatsten spelen duidelijk in op de 'regionalisering' door bijlagen uit bijv. Twente of de Achterhoek aan hun landelijke editie toe te voegen.

Oud- Brabants-Dagbladredacteur Ruud Kamphoven en Ruud Breukelen zijn bezig met de historie van het Brabants Dagblad te onderzoeken en vast te leggen. Dat is een ingewikkelde materie door wisselende titels én belangen die de uitgeverij doormaakte, aldus Kamphoven. Door ziekte van Breukelen raakt de uitgave vertraagd. Kamphoven doet het na-oorlogse tijdperk en oud-journalist/historicus Breukelen legt zich op de eerste eeuwen - vanaf juli 1771- toe. Of de uitgave het jaar 2006, bij het 235 jarige bestaan van 'de Bossche krant' haalt, is de vraag.

Toekomst krant ter discussie 27 november 2003
In het symposium over de krant [Hervormde Kerk 27 november 2004] betwijfelde hoofdredacteur van het Brabants Dagblad Tony van der Meulen, tevens een van de inleiders, of internet het nieuwe medium in plaats van de krant wordt. Men neemt gewoon te weinig tijd om lange stukken te lezen. Ook de hoofdredacteur van de gratis krant Metro Jan Dijkgraaf, was het hier mee eens. Van der Meulen- in hart en nieren een krantenman- vreest binnenkort wel dramatische fusies of opheffingen in/van kranten[land] in een markt die alsmaar inzakt, met name door terugvallende advertenties. Overigens stelde de hoofdredacteur ook dat '..de toenemende vrije tijd voor de krant een nog grotere bedreiging vormt omdat men geen tijd meer vindt een krant te lezen.' Maar- mede gezien de regionalisering van de landelijke kranten , gloort er voor het Brabants Dagblad nog toekomst, aldus vdMeulen. Dit waren enkele opmerkingen op de studiedag over de krant, georganiseerd door Brabants Dagblad, Stadsarchief, Persmuseum en de Vereniging van Kranten -en Tijdschriftenverzamelaars. Over eeuwen bezien is de journalistiek alleen maar professioneler en onafhankelijker geworden, was een algemeen te horen conclusie. Gastheer Rolf ten Hage, directeur van het stadsarchief, die aankondigde dat de gesproken teksten van de inleiders in een bundel verschijnen, ontving van Tony van der Meulen een geel-zinken gevelbord dat uit een sloot was gevist. Daarop staat: Agentschap Noord Brabantsch Dagblad-Het Huisgezin. zie ook http://www.bastion-oranje.nl/fotonieuwsnovember2003.htm © paul kriele, 27 november 2003.

De krant belicht  11 november 2003.
Het Brabants Dagblad, Stadsarchief , het Nederlands Persmuseum en Bosschenaar/krantenspecialist Jan de Wit organiseren een debat over de krant. Op donderdag 27 november zijn er de hele dag in de Ned. Hervormde Kerk lezingen over de geschiedenis en een debat over de toekomst van de krant. Specialisten, onder wie Jan Dijkgraaf [hoofdredacteur van de gratis krant Metro], Angelie Sens [directeur Persmuseum] en Frank van Vree [hoogleraar journalistiek en cultuur] nemen deel aan een forum waar ook oud-bestuurder Joke van der Beek aanschuift. Vanaf 21 november tot 6 december 2003 is er een expo in het Stadsarchief met oud[st]e kranten, krantenkoppen en historische edities die komen van het Persmuseum, Stadsarchief en van de verzamelaars Jan de Wit en Louis Nierynck. Van allerlei kanten wordt de krant bedreigd. Dat gebeurde eerder door film en tevee, de verzuiling en nu door gratis kranten en internet. Dat is mede aanleiding voor deze studiedag die ook bedoeld is om de rol van de krant in de toekomst te belichten.

Eerste Basketballclub met digitale krant  17 september 2003.
De Bossche basketbalclub EBBC heeft de primeur met een eigen digitale nieuwskrant: EBBC Homecourt. Achter de technische en redactionele opzet zit de voormalig journalist Frank van Geloven die de ontwikkeling als een promotie ziet van zijn bedrijf Inter-Iq. Geloven:'De EBBC-krant is voor Inter-Iq een uithangbord naar andere verenigingen die ook zo'n communicatiemiddel wensen, dat -vergeleken bij een grafisch opgezette krant - relatief goedkoper is.Voor de club moet de krant een bindmiddel zijn met de achterban en ook het contact met de relaties intensiveren.' De geïllustreerde krant-in-kleur, vergelijkbaar met een glossy magazine, wordt binnen 1 uur na een competitiewedstrijd verstuurd zodat de fans direct op de hoogte zijn. Stefan van Ham en Antwan Hoedemakers [Bureau Die zijn Zo] maakten het logo. EBBC heeft al een site die door Inter-Iq binnenkort wordt opgekrikt. © paul kriele, www.bastion-oranje.nl
 

Terug naar boven