Nieuwbouwplannen voor locatie Carolus/De Herven rond

Printerversie
Gepubliceerd op: 27-04-2011 | Gewijzigd op: 27-04-2011
In een aangepaste vorm is het bouwplan voor het Carolusterrein rond. De gemeenteraad nam op 19 april 2011 de bezwaren van omwonenden mee in haar beslissing. Twee monumentale bomen op de grens van het Carolus met de woonwijk De Herven blijven staan. Hiervoor is het bouwplan aangepast.

Schetsen van de toekomstige nieuwbouw: links de grondgebonden woningen die grenzen aan de woonwijk de Herven.
Rechts de flats die meer op de locatie Carolus zijn gepland.
Bouwplannen van Slokker Vastgoed en AM/Bouwfonds.

Het plan bestaat uit een bebouwing van de locatie verpleeghuis De Herven, dat ook wordt afgebroken en een invulling van het  -ook nog af te breken- Carolusziekenhuis.  Tezamen gaat het om 285 flatwoningen en 75 grondgebonden huizen.
Deze villa's liggen op de grens met de bestaande woonwijk De Herven. Op locatie Carolus komen met name de flats te staan.
De bouwplannen zijn van Slokker Vastgoed en AM/Bouwfonds.

-Boven: Het Carolusziekenhuis gezien vanaf de Bruistensingel.
-Rechts: Verpleeghuis De Herven gezien vanaf de
Heinis.

foto's © paul kriele, 20 april 2011.

Zie voor gedetailleerd plan Carolushof artikel dd. 27 oktoberl 2010.
Zie ook de site van het project Carolushof