Legionella blijft Carolus belagen

Printerversie
Gepubliceerd op: 21-07-2006 De door de legionella bacterie besmette koeltoren van het Carolusziekenuis,die inmiddels was gedesinfecteerd, blijkt opnieuw besmet te zijn. Vandaag zijn meer diepgaande maatregelen genomen. Oorzaak van de nieuwe besmetting is dat de eerste keer de desinfectie niet afdoende is geweest. Hoofd crisisteam Theo van der Hek verklaart dat toen alleen een desinfecterend middel aan het koelwater werd toegevoegd, óf dat middel was niet afdoende óf het apparaat waarmee dat gebeurde, heeft niet 100% gewerkt Daarom is nu al het koelwater afgetapt is er door een gespecialiseerd bedrijf een chemische desinfecteer uitgevoerd en is er volledig nieuw leidingwater in de koeltoren gepompt.

Enig voordeel bij de herhaalde besmetting is, dat de zorg niet in gevaar komt doordat het tegen het weekeind loopt en de planning niet verstoord raakt, aldus van der Hek, die verwacht dat morgen vroeg - zaterdag 22 juli 2006- de toren 100 % legionella vrij zal zijn. Met de andere, nog werkende en zuivere koeltoren, is er voldoende capaciteit om de temperatuur op een houdbaar niveau te krijgen, legt Ineke Weers, arts microbioloog, die naast de GGD-arts Jos van de Sande deelneemt aan dit persgesprek, toe.

Twee leden van het crisisteam dat het Carolus intern heeft samengesteld nav de aangetroffen legionella bacterie in een van de koeltorens. Rechts Jos van de Sande, GGD-arts, die deel uit maakt van dit team omdat ivm de bacterie de huisartsen moesten worden geïnformeerd. Die dienen alert te zijn op patiënten met klachten die in de richting van een legionella besmetting kunnen duiden. Ook de directe omgeving van het Carolus, zoals verpleeghuis De Herven, is attent gemaakt op de situatie. 

Links: hoofd crisisteam Theo van der Hek. 
Ineke Weers arts micro bioloog [niet op de foto] maakt ook deel uit van het crisisteam dat vrijdagmiddag 21 juli 2006 de pers over de nieuwe situatie informeerde
.
 foto© paul kriele, 21 juli 2006.
 

Wat een mogelijke besmetting betreft: het team, de huisartsen en de GGD blijven vanaf de datum van vandaag 21 dagen alert op mogelijk besmettingsgevaar. De legionella bacterie heeft het voordeel aldus Ineke Weers, dat ze langzaam kweekt. 
Overigens is de in Den Bosch aangetroffen bacterie maar een vijfde KVE/per liter van de Amsterdamse bacterie. 


Eerste keer: Legionella in Carolusziekenhuis 20 juli 2006.
Het Jeroen Boschziekenhuis meldt -vandaag 20 juli 2006, meer dan 2 weken na de ontdekking - dat er legionella is aangetroffen in een van de 2 koeltorens van het Carolusziekenhuis. Alleen enkele mensen in de buurt van de koeltoren zijn mogelijk besmet geraakt. De torens worden iedere maand getest. Op 4 juli 2006 was er een te hoge concentratie van de bewuste bacterie aanwezig. Oorzaak is een defect van de desinfectieregelaar. Op 10 juli 2006 werd het apparaat hersteld. Het watersysteem in het ziekenhuis staat los van de koeltorens.
De huisartsen in de regio zijn gisteren dinsdag 18 juli 2006 over een mogelijke besmetting met legionella geïnformeerd. 


Terug naar boven