Winnaars Bosch Dictee 2004

Printerversie
Gepubliceerd op: 06-04-2004 Op de negende editie van het Grôôt Bosch’ Dictee behaalde Nort Lammers dit keer voor het eerst de eerste prijs. De overige winnaars onder wie Cees Gevers [2e] en diens broer Wim [4e], Frank Finkers [3e] en Gérard van Kessel [5e] en op de zesde –gedeelde - plaats Harrie Rovers en Boy Tax, scoorden al eens bij eerdere edities. Voorzitter Jan van Berkom reikte aan hen de eerste drie de vetlederen medaille uit.

Boven: Nort Lammers ontvangt na een dictee met zes fouten de vet lederen medaille uit handen van Grôôt Bosch Dictee-vooriztter Jan van Berkom. De andere winnaars hadden 6 of meer fouten. Met 20-70 fouten gingen de niet-winnaars naar huis.
Boven rechts: De bestuurstafel met vlnr Jan van Berkom, Erwin Verzantvoort, Harrie van den Berselaar, Lambert van de Wiel en Wilhelmine van den Heuvel.
Rechts: Overzicht van de zaal in de Azijnfabriek waar de negende editie van het Groot Bosch Dictee werd gehouden
.

foto © paul kriele, 6 april 2004.

Het dictee, waaraan 25 Bosschenaren deelnamen, werd voorgelezen door Danny van Nimwegen en was zoals van ouds samengesteld door dialecticus Harrie van den Berselaar naar idee van Lambert van de Wiel. In de pauze hield dr. Jan Sanders, auteur van de uit het Latijn vertaalde kroniek van Mollius, een lezing over het Bossche verleden.Sanders vergeleek de strijd van de Bosschenaren met de Geldersen [medio 1500] met de huidige godsdiensttwisten in Afrika en Irak.