Willem Alexanderziekenhuis

Printerversie
Gepubliceerd op: 01-06-2004 | Gewijzigd op: 31-03-2009
Protestants Ziekenhuis/Willem Alexander
Het protestants ziekenhuis, een naam [-liever aanduiding] die al dertig jaar verouderd is, bestaat honderd jaar..

Een paviljoenachtig gebouw uit de tijd dat de natuur [zon] bijdroeg aan de genezing.

Protestants Ziekenhuis op Vughterbastion
[1914- 1974]

Het ontstaan
Het Protestants Ziekenhuis gaat als instituut in zijn geschiedenis terug tot 1913 toen op initiatief van enkele specialisten een stichting werd opgericht die zich de verpleging ten doel stelde en daartoe op Bastion Vught een ziekenhuis lieten bouwen.
Het Protestants Ziekenhuis, zoals het tot 1974 nog heette. Het lag op Bastion Vughterpoort, oostelijk van Chalet Royal, ofwel de voormalige villa van Rouppe van der Voort.
Bij de nieuwbouw op Deuteren kreeg het ook een nieuwe naam: Willem-Alexender Ziekenhuis. Maar na de fusie met het Groot Ziekengasthuis- per 6 januari 1990- is het Bosch' Medisch Centrum gaan heten.

Ook dit ziekenhuis lag teveel ingeklemd tussen bestaande bebouwing om van de factoren bereikbaarheid en parkeerprobleem nog niet te spreken. De directie, zoekend naar een nieuwe lokatie, kreeg rond 1970 op Deuteren terrein voor de bouw van een nieuw ziekenhuis aangewezen.

Dat flatgebouw is op 26 september 1974 door de toenmalige prinses Beatrix geopend. Het kreeg als naam Willem-Alexander Ziekenhuis.

Op 1 januari 1990 was de fusie met de Godshuizen een feit.
Aangezien het Groot Ziekengasthuis en het Carolus Borromeus [mede door de zusters die er werkzaam waren] een katholieke signatuur hadden, moest de vorm van een federatie gezocht worden om te kunnen samengaan in een nieuwe ziekenhuisorganisatie.
Het samengaan van alle Bossche ziekenhuizen was het ultieme verzoek van de minister van o.a.Gezondheid, die dan pas de nieuwbouw zou fiatteren.


De locatie van het Willem Alexanderziekenhuis, dat in de beginjaren 70 verrees in Deuteren nabij de toenmalige polder de Honderdmorgen, is uitgekozen om een nieuw Bosch ziekenhuis te bouwen. De opzet is een paviljoenstructuur met een parkachtige infrastructuur. De de stedelijke vernieuwing is die polder inmiddels tot de kop van het Paleiskwartier gaan behoren.Links de bijgebouwen van het ziekenhuis.
foto's © gerard monté, 18 december 2003. en 1 juni 2004 . 
-----------------------

Het Willem Alexanderziekenhuis bestaat in september 2004 dertig jaar. De vraag is of er -zo aan de vooravond van de bouw van een nieuw Jeroen Boschziekenhuis- van een viering sprake zal zijn. Wellicht intern met een reünie en intieme receptie.

actueel [maart 2009]
Voor de bouw van een nieuw Jeroen Boschziekenhuis behoefde het hoofdgebouw/ verpleeggebouw niet te worden  afgebroken. Het behoudt een functie voor personeel en als onderzoeksgebouw en tbv de Technische Dienst.

Heien 1e paal nieuwe Jeroen Boschziekenhuis   5 november 2007.
Morgen -dinsdag 6 november 2007 - gaat 'de eerste paal' de grond in voor het nieuwe Jeroen Boschziekenhuis op Willemspoort. Na het gereedmaken van de locatie, westelijk van het voormalige verpleeggebouw van het
Alexanderziekenhuis, is drie weken geleden de bouw al begonnen en zitten er een tiental palen in de grond.
Behalve een bouwdag en een dag voor de relaties is er deze week een medewerkerfeest en op 10 november 2007 een open dag in de feesttent. Die tent staat voor het oude verpleeggebouw.
Een impressie van de nieuwbouw is te zien op pagina's over JB-ziekenhuis.

Voorzitter RvdB JB-ziekenhuis Croonen stopt  14 maart 2007.
Drs. Frans Croonen, stopt als voorzitter van de Raad van Bestuur van het Jeroen Boschziekenhuis. Om 'persoonlijke redenen' van deze in 1947 in Oss geboren bestuurder, staat in het persbericht.

De voormalige huisarts heeft het ziekenhuis door woelige jaren geleid waarin de fusie van het Bosch Medicentrum met het Carolus [bestuurlijk mei 1999/organisatorisch januari 2002] het meest markant was. Die met het Willem
Alexanderziekenhuis vond al in 1990 plaats.

Buiten dat heeft uiteraard de herschikking van de maatschappen [met 220 specialisten] de cohesie binnen de organisatie niet bevorderd. Een organisatie die nog in de niet geheel soepel verlopende bouwprocedure verkeert en die -op
zijn minst -verlies heeft geleden door vertrek van deskundige specialisten.
Croonen heeft uiteraard een eigen stijl en karakter.

Voordat Croonen de eerste bestuursvoorzitter werd van het Jeroen Boschziekenhuis [per 1 januari 2002] leidde hij als voorzitter vanaf 1 mei 1999 in eenzelfde positie het Bosch Medicentrum en het Carolusziekenhuis. Voor die tijd stond hij
bekend als de huisarts van Empel. Als nevenfunctie was Croonen vanaf najaar 2000 tot januari 2005 ook nog voorzitter van het Rode Kruis [afd. Den Bosch].

Grootscheeps verhuizing voorafgaand aan nieuwbouw JB-Ziekenhuis , 19 januari 2006.
Het JB-ziekenhuis staat een grootscheepse verhuizing vanuit het Willem Alexanderziekenhuis naar Carolus, Groot Ziekengasthuis en het Boxtelse Liduina te wachten ivm de aanstaande nieuwbouw. De eerste fase van dat  nieuwbouwproject begint al eind dit jaar met de renovatie van het grote verpleeggebouw van het Willem Alexanderziekenhuis.Vanwege de overlast gaan alle patiëntgebonden functies, zoals poliklinieken en Dagbehandeling de komende zomer naar het Carolus, 'het Groot' en Liduina in Boxtel. Onder die verhuisaanpak ligt een zgn.
schuifplan. In het GZG start het nieuwbouwtraject met het gereedmaken van het leegstaand kloostergebouw langszij de parkeergarage Loeffplein tbv staffuncties.
De staf maakt op haar beurt in het ziekenhuis plaats voor patiënten en of patiëntgebonden functies. Tijdelijk verrijst er op de locatie Carolus een aanbouw tbv oogheelkunde en de geriatrische [algemeen en psychiatrisch] afdelingen.
De directie studeert nog over de plaats van het MRI-apparaat en over de parkeerfaciliteiten.
De nieuwbouw, die eind 2009 klaar is, wordt in 2010 betrokken.

Mammoetziekenhuis op Willemspoort   13 december 2004
De directie van het Jeroen Boschziekenhuis verwacht in 2009 de nieuwbouw van het Jeroen Boschziekenhuis op Willemspoort als een geheel te kunnen openen.
Zoals eerder werd aangekondigd is de verkoop van Carolus aanstaande. Dat maakt dat volgend jaar de bestemmingsprocedures kunnen beginnen. Maandagavond werd in  het Alexanderziekenhuis de nieuwbouw gepresenteerd.
De seniorenarchitecten Mario Hendrikx en Marc Wijnmalen hebben samen met nog vier ander collega's van architectenbureau EGM uit Dordrecht de nieuwbouw ontworpen. Het Bossche bureau MTD bedenkt de binnentuinen die tussen de gebouwen komen te liggen. Erik de Vrijer is de binnenhuisarchitect. Bij hun eerder projecten, zoals het Radboudziekenhuis, Erasmus MC en het Onze Lieve Vrouwe Gasthuis deed het team ervaring en ideeën op.
hoog-en laagbouw

Naast het Willem Alexander, dat overeind blijft, komt de nieuwbouw die 100.00  vierkante meter vloeroppervlakte omvat. Die bestaat uit hoogbouw over twee flats en daarop aansluitend laagbouw aan de rand van de Gement. Die laagbouw bevat bijv radiotherapie, apotheek, fysiotherapie, revalidatie en Geriatrie [PAAZ]. 

De gevels zijn uitgevoerd in panelen van baksteen met een stedelijke uitstraling. De gebouwen zijn hoger aan de zijde Vlijmenseweg en lager aan de achterkant [Gement]. De polderkant is meer afgestemd op het groen door bijv. gebruik van glas en lamellen. De hoofdingang voor bezoekers/patiënten ligt aan de stadszijde en apart voor personeel  bij het Alexandergebouw. Die flat van1971 krijgt de bestemming voor de TD, keuken, laboratorium en als stafbureau.

Markant van het nieuwe ziekenhuis zijn twee gangen die dwars [onder-] door alle gebouwen lopen: een bezoekersboulevard en een dienstengang voor de logistiek.
Ook overweegt Hendrikx een - beschermend - fietspad dwars onderdoor de gebouwen te laten lopen.

bezwaren omwonenden
Op het terrein, gelegen tussen het huidige Alexander en het transferium, komen 2000 plaatsen voor betaald parkeren, zowel in een garage als onder de gebouwen.  De bewoners van Deuteren en de werkgroep Deuteren vrezen toename van de parkeerdruk op hun buurt. Ze zijn ook bang dat de Randweg door de polder, die aansluit op de Vlijmenseweg, niet op tijd klaar is. 'Zonder die randweg is het ziekenhuis niet levensvatbaar', aldus Wim Matser projectdirecteur.
Het ziekenhuis dat feitelijk, verouderde vestigingen in Boxtel Zaltbommel, het Carolus en het Groot, en het Alexander vervangt, krijgt 770 bedden, 220 specialisten en 22 operatiekamers. Er is -hoewel verlaat- ook nog ook een kapel/stiltecentrum annex museum op het terrein voorzien. De bewoners, die vroegen om ruimten te kunnen huren, kunnen straks -buiten de kantooruren - van zwembad, sportzaal en/of gebruik maken.
Nieuwbouw was noodzakelijk, aldus Matser, vanwege de verouderde gebouwen, de onbereikbaarheid van de binnenstad en de veranderende zorgvraag, die door de  vergrijzing en behoeften complexer wordt en zich medisch echnisch sterk
ontwikkelt. 

Oogheelkunde museumpje in WAZ  , 26 november 2002 .

In het Jeroen Boschziekenhuis, locatie Willem Alexander, is vanaf donderdag 28november 2002 een museum over oogheelkundige apparatuur ingericht. Het initiatief komt van oogarts drs. Guus Timmerman die van 1972 tot 1998 in het Groot Ziekengasthuis heeft gewerkt.

Rechts boven: drs. Guus Timmerman, de initiator van het oogheelkundemuseumpje in het Willem Alxanderziekenhuis. De vader van dr. Timmerman, oogarts in Heerlen, begon eertijds met het collectioneren.

Links boven: de plaquette die op 28 november 2002 in het Willem Alexanderziekenhuis onthuld werd. 
Rechts dr.Janssens Capriles luisterend naar de voordracht van dr.Smeets.


foto's ©  gerard monté, 28 november 2002
.
De verzameling bestaat uit voorwerpen uit eigen collectie, onder meer oogspiegels, spleetlamp en drukmeters die vanaf rond 1900 in zwang waren, evenals meer eigentijdse kunstogen en kunstlenzen. De verzameling van Timmerman werd in de loop der jaren uitgebreid met schenkingen van collega-oogartsen en van wijlen Timmerman senior die ook oogarts was, maar in een Heerlens ziekenhuis.

Het museumpje bij de oogartsenpraktijk van het WA-ziekenhuis, wordt donderdag 28 november 2002 door de collectioneur zelf geopend met een voordracht over de historie van de Bossche oogheelkunde.

Openingshandeling
De opening gebeurde donderdagmiddag in aanwezigheid van enkele oogartsen, personeel en de partners van betrokkenen. dr Marianne Smeets, opvolgster van drs.Guus Timmerman, verrichtte een openingstoespraak waarin zij de geschiedenis van de collectie vertelde. Het heeft enige tijd geduurd door het uitblijven van goedkeuring, de geldkwestie en het beschikbaar stellen van een ruimte, voordat de 'museumstukken' uit de kelder van het Groot Ziekengasthuis aan de oppervlakte konden komen, aldus dr.Smeets.
Hierna onthulde de ' museumdirecteur' Guus Timmerman de plaquette waarop hijzelf als met initiator en conservator van dit oogheelkundemuseum wordt vernoemd.

foto © gerard monté, 28 november 2002..
Hierboven, rechts een vitrine met de uiteenlopende spullen uit verschillende, zoals hulpmiddelen voor slechtzienden [ofwel niet bloedigen] en enkele operatiehulpmiddelen.
Links een oogbolmeting.

 

Uiteenlopende apparatuur, afkomstig van verschillende oogartsenpraktijken [waaronder die van vader Timmerman] zijn in de loop van de twintigste eeuw verzameld. In de wachtkamer van de oogartsenpolikliniek van het Willem Alexanderziekenhuis zijn enkele vitrines opgesteld. De museumstukken geven een inzicht in de zich ontwikkelende praktijk van de oogheelkunde: niet alleen brillen, apparatuur voor oogmeting, ook de eerste oogspiegel uit de praktijk van prof. Donders in Utrecht bevindt zich in deze collectie.
Onder de genodigden was ook de bekende Bossche oogarts dr. Janssens-Capriles die van 1966-1990 in het Groot Ziekengasthuis als oogarts heeft gefunctioneerd.

In zijn lezing gaf Timmerman een inzicht in de ontwikkeling van -de Bossche- oogheelkunde en van de bezetting binnen het maatschap. Rond 1900 bestond dat oogspecialisme nog uit twee, na alle fusies is dat maatschap van het Jeroen Boschziekenhuis uitgekomen op acht oogartsen.


Terug naar boven