Verwersstr.: Café Deugniet krijgt nieuwe pachter

Printerversie
Gepubliceerd op: 27-10-2009 | Gewijzigd op: 27-10-2009
Café De Deugniet, ooit bekend als 't Duveltje vanRita de Bok, krijgt  na een periode van verwikkelingen rondom al of niet terechte huurders, een nieuwe uitbater.

foto © paul kriele, 27 oktober 2009.

Na twee jaar van leegstand, onzekerheid en verloedering treedt er voor Verwersstraat 55-57 een nieuw tijdperk aan. Ooit gloreerde het onder Rita de Bock als café 't Duvelke. Toen kwam er Otto Schlager in die er ook floreerde.
Maar sedert december 2007 gaat het bergafwaarts: Verkeerde pachters enz. . Maar eigenaresse  Helaire [van de God Hilarius] Sturm wil er niet veel over kwijt,   zolang 'de zaak' nog onder de rechter verkeert.
De laatste beheerders -André van Wijnen en zijn vriendin Kerstin - stopten er mee op zondag 29 maart 2009 en lieten de boel de boel. Sturm legde  hen een opstappen of een in de plaatsstelling [van Otto Schlager voor]. Zij kozen voor opstappen, maar namen wel de hele inventaris mee.
Het probleem is dat aan Schlager de goodwill en de inventairs waren verkocht. en hij dus officieel de huurder was. Dus de brouwer Bavaria stelde dat er een huurder was en daar werd borg voor gegeven. Uiteindelijk hebben Van Wijnen en partner afstand gedaan van hun rechten.
 
Helaire Sturm, die op zoek gaat naar een nieuwe pachter, gaat ook de bovenetages weer op de markt zetten voor kamerverhuur.