Kapper Laurent op Hinthamerstraat 158 stopt

Printerversie
Gepubliceerd op: 23-11-2015 | Gewijzigd op: 23-11-2015
Kapper Laurent de Bebber [*Tilburg, 1946], de bekende kapper met snor, stopt per 1 januari 2016. Hij is 69. Maar een sterker argument om te stoppen was dat er een persoon - Rick Lawalata - langs kwam die interesse in de overname toonde.
Laurent: ’Ja ik ben al over de 65, maar ik ben er nu pas aan toe om de kam en de schaar neer te leggen.
Toevallig ken ik Ricks vriendin voor wie ik indertijd als oppas had gespeeld. En daar komt nog bij dat Rick [*1989], die afkomstig is uit Vught, zelf een architect meebracht. Die architect, Ron van de Broek, is mijn uitgaansvriend, maar ik wist niet dat hij van beroep architect is…
Zo komen diverse lijntjes bij elkaar. Kijk, als ik twee jaar later zou stoppen, dan is het nog maar afwachten of er zich een opvolger aan dient.’

  -Links: Kapper Laurent
[de Bebber] stopt per 1 december 2015.
-Rechts: De advertentie die de creatieve
en ook muzikale kapper Laurent rondzendt.
Middenin diens opvolger Rick Lawalata, die op 15 december 2015 op Hinthamerstraat158 begint.
 

Rick is een barbershop kapper, maar de nieuwe salon Ricky’s wordt een combinatie van de voortzetting van een traditionele kapper en barbershop. De laatste gaat op afspraak.
Laurent:’Die combinatie is een garantie dat je je oude klanten behoudt. Een barbershop salon is nog gericht op een aparte doelgroep.’

De zaak op Hinthamerstraat 158 wordt in december eerst verbouwd. Dat duurt een maand, maar achterin kan ik nog wel klanten knippen.
Laurent de Bebber begint zijn pensioen met een adempauze, maar zijn hobby’ s filmen en muziek [accordeon en bariton], zal hij weer spoedig oppakken. Zeker met het naderend carnaval, want Laurent speelt in de Oeteldonkse Dorpskapel. En ook zijn rol als hofkapper laat ie niet schieten.
Bovendien wil hij een deel van zijn tijd aan de kappersopleiding gaan wijden.

‘Het zal wel even wennen zijn,’ zegt de bijna 70-jarige die boven de zaak woont. ‘Als ik voortaan ’s morgens naar beneden kom dan staat er al iemand. Mijn vrouw is er erg gelukkig mee dat ik eindelijk stop. Die vindt het wel leuk.’

Laurent de Bebber: Creatief in zijn vak en in zijn hobby's muziek en filmen

  De jaarlijkse uitmonstering
van Laurents etalage in de etalageversierwedstrijd van Oeteldonk. Steeds gooide
Laurent met zijn versierde etalage hoge ogen.
foto's © paul kriele,
6 februari 2013 en 22 februari 2014 [r.]
 Terug naar boven