Grôôt Bosch dictee nieuwe stijl

Printerversie
Gepubliceerd op: 05-04-2009 | Gewijzigd op: 13-04-2009

De in april 2006 aangekondigde vernieuwing [jong bloed] laat zich bij het Bosch dictee editie 2009 zien.Inhoudelijk verandert er feitelijk niets, de traditie wordt voortgezet, maar er is alleen een nieuwe ' lichting'.

De bestuursplaatsen van Harry van den Berselaar, wiens teksten jaren door Danny van Nimwegen werden voorgedragen, zijn ingevuld door William de Bekker en Gerlaine Jansen.
Maar als tekstschrijver neemt Frank Finkers de plaats in van Van den Berselaar en Ans van Dartel die van Danny van Nimwegen.


Jan van Berkom oud-wethouder [D'66] en oud-voorzitter van de jury van het Grôôt Bosch Dictee.

foto © gerard monté 6 oktober 2002.

De plaats van juryvoorzitter Jan van Berkom wordt ingenomen door Erwin Verzandvoort. Van Berkom rolde in 1996 eigenlijk als vanzelf Het Grôôt Bosch Dictee binnen toen hem gevraagd werd te jureren, wat hem erg goed beviel. In die positie volgde hij Coen Free op, die maar één jaar juryvoorzitter is geweest.
Het Grôôt Bosche Dictee anno 2009 is op woensdag 22 april 2009 in de Azijnfabriek.
Zie ook www.grootboschdictee.nl of deBoschboomsite