Nieuwe gezichten bij Grôôt Bosch Dictee

Printerversie
Gepubliceerd op: 25-04-2006
Bij de 11e editie van Bosch Dictee is als winnaar met het minste aantal fouten te voorschijn gekomen: Frank Finkers, tweede werd Nort Lammers. Beiden zijn al eens als eerste geëindigd. Op de derde plaats verscheen Wim Gevers wiens broer ook al eens goed scoorde met dit opstel in Bosch dialect.

Vertrekkende bestuursleden
Organisator Lambert van de Wiel, tekstschrijver Harry van den Berselaar en spreker Danny van Nimwegen vertrekken uit het bestuur. William Bekker en Gerlaine Jansen nemen de plaats in van, resp. spreker en schrijver.
Voor Van de Wiel wordt nog naar een opvolger gezocht, aldus Rudie van Eekert, voorzitter van de Heemkundekring De Boschboom die de initiatiefnemer is van deze schrijfwedstrijd. Daarvoor was dit jaar de belangstelling groter dan voorgaande jaren. Maar de deelnemers blonken weer uit in tientallen fouten, hoewel het bestuur dacht dat het dit keer om een gemakkelijke tekst ging. De hoogste score voor dit in dialect geschreven en door Harry van Nimwegen vertolkte gezinsverhaal bedroeg rond de 70 en de laagste 15 fouten.

De nieuwe leden van het Bosch Dictee-bestuur Gerlaine Jansen [r] en William Bekker [l].  vlnr Danny van Nimwegen [spreker], Harry van den Berselaar [tekstschrijver] en Lambert van de Wiel [organisator] die terugtreden om plaats voor nieuw bloed te maken.
foto's © paul kriele, 25 april 2006.