Veel nieuwigheden in Grôôt Bosch Dictee

Printerversie
Gepubliceerd op: 25-04-2007 De 12e editie van het Grôôt Bosch Dictee bevatte veel nieuwigheden: een nieuwe presentatie [Eric Kuipers] en William Bekkers als voorlezer, een nieuwe redactie [Gerlaine Piters-Jansen] en een nieuwe website gemaakt door Marcel Piters [techniek en lay-out] en Harry van den Berselaar [content] .
Dit keer betrof de inhoud een actueel onderwerp, namelijk het bezoek van Beatrix en haar 'kleinkeinder' aan Den Bosch, ofwel Kôneginnedag op zijn Bosch gezegd en geschreven. Over d'r outfit, d'r schoenen met hoge hakken, d'r huujke [hoedje] wordt veel geklassineerd. Om dat allemaal in foutloos dialect op te schrijven lukte Nort Lammers nog het beste, gevolgd door Harry Rovers als tweede en Frank Finkers scoorde op een 3e plaats. Alle drie goed voor een vetleren medaille, aldus de voorzitter van de jury Jan van Berkom.
Onder de naam -Het Genôôtschap van de vetleren medaille- werd een club van oud-deelnemers, die ooit zo'n medaille wonnen, opgericht. Als eersten traden toe de drie oud-gedienden die plaats maakten voor jongeren en door het bestuur gehuldigd werden: Lambert van de Wiel, Harry van den Berselaar en Danny van Nimwegen.

De organisatie van het Grôôt Bosch Dictee van De Boschboom, vlnr Annemarie van den Berselaar [secretaris de Boschboom], Rudie van Eekert, voorzitter van de Boschboom, Jan van Berkom [voorzitter van de jury], Eric Kuipers organisatie en presentatie Bosch Dictee nieuwe stijl, en rechts op de rug gezien Trudy Kranenveld [pr de Boschboom], Willemien van de Heuvel en Mieke Heeren, Erwin van Zantvoort [Boekhandel Heinen] amper zichtbaar. De drie deelnemers die het minste aantal fouten maakten: vlnr. Harry Rovers 2e], Nort Lammers [1e] en uiterst rechts Frank Finkers [3e]. Verder nog: Erwin van Zantvoort [3evl] en Eric Kuipers [2e vr.] 
-Boven: de drie bestuursleden, die afscheid namen  [boven] en bij hun benoeming tot lid van het nieuwe 'Genôôtschap van de vetleren medaille'.
vlnr: Lambert van de Wiel, gastheer voor de organisatie, Harry van den Berselaar [tekstschrijver] en voorlezer Danny van Nimwegen.
-Links: De afsluiting van de 12e editie van het Grôôt Bosch Dictee: De Checolade Mupkes met Wilma van Dartel [r] en Marij van Heijsten [l]. 

foto's © paul kriele, 25 april 2007. 
 

Ook nieuw zal mogelijk volgend jaar zijn: een Grôôt Bosch Dictee voor jongeren. Daar gaan nog veel voorbereidingen en organisatie aan vooraf. Maar dat streven is serieus, aldus Rudie van Eekert, voorzitter van de Heemkundekring de Boschboom die dit Dictee jaarlijks in de Azijnfabriek organiseert en globaal 28 deelnemers telt . 'Dat moet natuurlijk een op jongeren afgestemd dictee worden, voor welke organisatie we de scholen om medewerking gaan vragen,' aldus Van Eekert.
De afsluiting van deze 12e editie van het Grôôt Bosch Dictee, dat in een geanimeerd en verfrissend opzet verliep, werd verzorgd door de 'Chocolade Mupkes' [Wilma van Dartel en Marij van Heijsten]. 


Terug naar boven