Olympisch sportblad 'Olympische Sporen' deel 2 verschenen.

Printerversie
Gepubliceerd op: 31-07-2013 | Gewijzigd op: 31-07-2013
Deze week is het magazine 'Olympische Sporen' deel 2  verschenen. Het blad is een initiatief van de sportverslaggevers Piet Lauwen en Henk Mees [abusievelijk meldden we Frank van Geloven .....].

Inhoud deel 2 ondermeer:

• Liefst 21 kandidaten voor opvolging koning in IOC
• Du Mée dankzij prentbriefkaarten naar LA
 Foto-album Bep du Mée Los Angeles 1932 (deel 1)
• Vinus van Baalen, recordhouder aan beide kanten van de ' Grote Plas'
• Uit het Archief van Jean Nelissen: Henk Faanhof
• Ingrid Visser bruut vermoord
• Theo Blankenaauwpad in Nijmegen
• Kai Reus bezoekt Joop Harmans
• 'Burgemeester Sportsman' De veelzijdigheid van Felix von Heijden
• Camiel Eurlings voorgedragen als IOC-lid

Voor de verdere inhoud van deel 2 zie de site Olympische Sporen