Info/gespreksavond over Zuiderplas en Bossche Broek

Printerversie
Gepubliceerd op: 01-03-2017 | Gewijzigd op: 01-03-2017
Info/praatavond over toekomst Bossche Broek 

Op 13 maart a.s. houdt de Wijkraad Zuid in het Sint Janslyceum een info-, en gespreksavond rond de toekomst van de Zuiderplas en Het Bossche Broek.

Naast de peiling van meningen en de ideeën geeft ook de gemeente een toelichting op de plannen. Na afloop zal de wijkraad 
die voorstellen aanbieden aan de gemeente. 
De wijkraad stelt wel:
-huidige functies blijven behouden
-er is ruimte voor nieuwe duurzame voorzieningen
-er is ruimte voor de versterking van de natuur, en voorzieningen voor sport en recreatie.

Bericht van 14 februari 2107: Plannen en geen plannen mbt recreatieplassen.

In een uitvoerige brief [dd.14022017] informeert wethouder Jos van Son de gemeenteraad en betrokkenen dat er dit jaar geen toezicht komt bij de Zuiderplas.

Het ontbreekt dit jaar nog aan uiteenlopende faciliteiten
en voorzieningen om de Zuiderplas en de Groote Wielen tot een veilig recreatiegebied te verklaren met de status C
.
foto's © paul kriele,  10 juli 2015.


De reden is meervoudig:  om een goed en intensief toezicht te realiseren dient de plas te worden opgewaardeerd: van de D-, naar C-status. Dat kost zonder meer aan[sanitaire] faciliteiten en veiligheidsmaatregelen [zoals reddingsfaciliteiten en EHBO-post,  € 80.000 tot € 100.000 per jaar. Bovendien kan  de Bossche Reddingsbrigade dit jaar door afspraken en qua  bezetting nog niet ingezet worden.
Dan speelt er nog een aspect waterstand waarmee Staatsbosbeheer bezig is.Tijdelijk informeel toezicht is evenmin mogelijk, aldus Van Son die ook nog aangeeft dat het ontbreekt aan inzicht over het draagvlak van de upgrading bij buurtbewoners en belanghebbenden.