Snelle bouw en toewijzing sociale huurwoningen

Printerversie
Gepubliceerd op: 19-02-2016 | Gewijzigd op: 19-02-2016
Door de ombouw van leegstaande panden/kantoren of door het bouwen van tijdelijke woningen op braak liggend terrein voorziet de gemeente samen met  woningcorporaties BrabantWonen, Zayaz en de Kleine Meierij in de drignende behoefte aan soiale huurwoningen. De ingreep, die gebeurt met instemming van het Stedelijk Huurdersplatform, is bedoeld om de druk op de voorraad sociale huurwoningen te verlichten.
Het gaat om 230-260 woningen die tussen 2016-2017 moeten worden gerealiseerd. Daarvan -circa  130-160 komen in bestaand vastgoed. Genoemd worden de oude Pius X-school aan de Aartshertogenlaan, tegenwoordig vrouwenopvang, de flat op de Parklaan [voorheen zustersflat naast Pompen enVerlouw] en de flatwoningen op de Oeterselaan, die voor de nominatie staan om gesloopt te worden, maar intussen al aan noodgevallen worden toebedeeld...

 
-Bouwlocatie: De Stadionlaan bij transferium De Vliert.
-Rechts:
Bestaand vastgoed:
-Rechts boven: Aartshertogenlaan jaren 50 met rechts de voormalige Pius-X school.
-Rechts onder:De 'zustersflat' op de Parklaan.

foto © paul kriele, 28 februari 2014.
 

De rest, circa100 stuks, worden verdeeld  over kleinschalig, braakliggend terrein, zoals naast de Stadionlaan bij transsferium De Vliert, Empel-Zuid [bij tennisclub] en de Grote Vliet [langs Blauwe Sluisweg].

De procedure is dat eerst de gemeenteraad een besluit moet nemen. Hierna wordt  met de wijk -en bestuursraden overleg gevoerd en krijgen de omwonenden inspraak.