Gemeente en corporaties leggen 'Afspraken 2017' vast

Printerversie
Gepubliceerd op: 06-12-2016 | Gewijzigd op: 06-12-2016
De gemeente heeft vandaag, dinsdag 6 december 2016, met de corporaties en huurdersplatform afspraken  vastgelegd die de bouw van woningen bevatten en daarmee een bijdrage leveren aan het oplossen vande krapte op de woningmarkt. Aan deze zgn. prestatieafspraken liggen d eerder gesloten Sociaal Woonakkoord en het Woonlastenakkord ten grondslag.
......
De kernen voor 2017 van wat zo mooi omschreven staat... 'Partijen gaan samen voor voldoende betaalbare en passende sociale huurwongingen in vitale wijken' Hierachter  zou moeten staan:  'zorgen zijn:
-290 nieuwbouwwoningen [regulier en tijdelijk]'. Zo staat het  er. Maar meteen daarna:  netto gaat het om 118 woningen [..], waarvan 45 zorgappartementen door Brabant Wonen te bouwen in Badeloch [Kruiskamp],
-voorbereidingen voor de bouw van 435 nieuwbouwwoningen in 2018. Dat is netto een toevoeging van 283 woningen ite weten in Nuland en Vinkel  en 61 woningen door Zayaz in De Lanen [Groote Wielen].
-een aanjaagteam zoekt nieuwe locaties om nieuwbouw ook de komende jaren veilig te stellen.

Betaalbare woonlasten

De gemeentelijke woonlasten stijgen niet of nauwelijks. De laagste inkomensgroepen krijgen alleen een beperkte huurverhoging.