Nieuwe Prestatieafspraken wooncorporaties tot 2011

Printerversie
Gepubliceerd op: 10-04-2009 | Gewijzigd op: 10-04-2009
De ondertekening van nieuwe prestatie-afspraken met vooraan Ad van Gurp [Zayas], dan wethouder Rodney Weterings en vervolgens Simon Jansen van De Kleine Meierij en achteraan Henk Roozendaal van Brabant Wonen.

foto © henk van esch, 10 april 2009.

Wethouder Rodney Weterings en de woningcorporatiedirecteuren Henk Roozendaal van BrabantWonen, Ad van Gurp van Zayaz en Simon Jansen van DKM zetten op vrijdag 10 april 2009 hun handtekening onder de nieuwe prestatie-afspraken. Daarin is voor de periode tot 2011 onder meer vastgelegd dat de woningcorporaties flink investeren in woningbouw 3500 woningen] en €115 miljoen in het opknappen van woningen. Ook zijn afspraken gemaakt over de ontwikkeling van maatschappelijk vastgoed, energiebesparing, leefbaarheid en de ontwikkeling van het wijkgericht werken.
Energiebesparing
Ook is vastgelegd dat de woningcorporaties jaarlijks 1.300 woningen energetisch verbeteren. Zowel voor het milieu als voor de huurders [lagere energiekosten] zitten er voordelen aan. Via pilots wordt proefgedraaid met 'klimaatneutrale’ projecten, zoals de toepassing van zonneboilers.
Huisvesting van bijzondere groepen
Met de realisatie van huisvesting voor verstandelijk- en lichamelijk gehandicapten, schizofrene jongvolwassenen, doven en dementerende ouderen bevestigen de corporaties hun maatschappelijke verantwoordelijkheid. De vestiging van een hospice [ BrabantWonen] en een shortstayvoorziening [Zayaz] zijn in voorbereiding.
Op stapel staan nog een sociaal-cultureel centrum in Hintham, Brede Bossche Scholen in de Meerendonk en Boschveld en een hospice bij Mariaoord.