PvdA en Bosch Belang: Vragen over sociale huurwoningen

Printerversie
Gepubliceerd op: 29-08-2018 | Gewijzigd op: 29-08-2018
Zowel Bosch Belang als de PvdA hebben vragen gesteld over het aantal [te bouwen] en het handhaven van sociale huurwoningen en specifiek over de sociale huurstatus van woningenin de Schilderstraat.

Frans van Valkenburg [Bosch Belang] stelt in zijn brief [dd. 04072018] dat er in het laatste Drie Partijen Overleg  met de corporaties en SHP is vastgesteld dat er in 2020 200 minder sociale huurwoningen worden gebouwed dan gepland. 'Er zijn daar wel constateringen gedaan, maar geen conclusies getrokken,' aldus het antwoord van B&W [brief dd. 280802018]. 'Het streven is naar de nieuwbouw van 1.500 sociale huurwoningen.  Indien er zich vertragingen voordoen sturen we die bij als ze binnen de eigen invloedsfeer liggen. Er zijn ook factoren die buiten die sfeer liggen. 
De doelstelling zal,' zo verwacht B&W,  afgezien van factoren, zoals genoemd, 'wel worden gehaald, omdat er vodoende  locaties in voorbereiding zijn'.

Op de  vraag van Fouad Kabbouti en Gert -Jan van Rooij-van der Sijde [ PvdA] of het College streeft naar veelzijdige buurten, antwoordt B&W 'Ja'. Maar of dat de bestaande voorraad sociale huurwoningen zoveel mogelijk behouden moet blijven, zegt B&W: 'Nee',  want stelt B&W, het gaat niet om het behoud, maar om de sociale woningvoorrad in kwaliteit te vergroten en de kwaliteit ervan te verbeteren.
Op de opmerking van de fractie van de PvdA dat er een woninkje van Zayaz in de Schiderstraat uit de sociale huurwoningvoorraad is getrokken, is het antwoord van B&W: 'Nee'. 'Dit huisje blijft met € 710,68  huur, exkl. € 1,50 servicekosten binnen de sociale huurwoningvoorraad'. Ook voor andere woningen in de straat ligt de streefhuur onder de socialehuurgrens'. 

Tot slot toont het antwoord van B&W -op verzoek- een overzicht die de verhouding  sociale woningen en overigen woningen inzichtelijk maakt.