PvdA grote zorgen achterstand bouw /voorraad sociale woningen

Printerversie
Gepubliceerd op: 23-01-2019 | Gewijzigd op: 23-01-2019
Bij de grote zorgen die de PvdA over de achterstand bouw sociale woningen heeft,  maakt zij in een discussienota de balans op die gekoppeld is aan een vooruitzicht waaruit een tekort aan sociale [huur-] woningen blijkt. 
Fractieleider Pieter Paul Slikker stelt daarin dat er een tekort aan betaalbare huur-en koopwoningen is, dat er een wachtlijst bestaat van gemiddeld 7 jaar om voor een sociale woning in aanmerking te kunnen komen en dat 65% van de 10.000 woningzoekenden met een inkomen zit onder de € 22.400 per jaar en bijna 20% onder de € 30.400 per jaar.
Maar in de afgelopen jaren is het percentage sociale huurwoningen gezakt met 7%, ofwel van 812% naar 74%.

Wachten op een sociale huurwoning heeft voor jongeren nauwelijks  zin meer,  omdat de wachttijd 7 jaar is en dan zit hij/ zij  boven de leeftijdsgrens om daarvoor nog in aanmerking te kunnen komen....
 

In een kort overzicht geeft de PvdA fractieleider aan dat er wel veel woningen boven de ambitie van de gemeente zijn gebouwd, maar dat er maar 21 in 2016, 31 in 2017 en 98 in 2018 sociale huurwoningen aan de voorraad zijn toegevoegd. Dat is schrikbarend, aldus de PvdA
Politicus
Daarbij komt dat de gemeente het niet haalt om volgens het Sociaal Woonakkoord 2016-2020 700 woningen to bouwen.
De corporaties halen 90% van de nieuwbouwopgave voor 2012. Dat ze jaarlijks 400 woningen bouwen wordt bij lange na niet gehaald want er zijn onvoldoende locaties e hun maximale bouwcapaciteit wordt maar voor de helft gebruikt….

Met enkele dwingende vragen wil de PvdA, die op bovenstaande achterstand wijst,  dat er meer voldoende betaalbare woningen beschikbaar komen en dat de wachttijden van 7 naar 4 jaar teruggebracht moet worden.’Dat zou prioriteit moeten hebben,’ zegt Pieter Paul Slikker, die ook inhaakt op de tekort schietende bouwcapaciteit bij de corporaties.