Gemeente presenteert nieuwe bouwplannen voor studenten & starters

Printerversie
Gepubliceerd op: 13-11-2019 | Gewijzigd op: 20-11-2019
De gemeente heeft in haar antwoord op verzoek van de SP [brief dd. 16102019] voor 'snelle realisatie  betaalbare studenten woningen' een aantal bouwplannen bekend gemaakt [brief dd. 12-11-2019] voor kleinere wooneenheden voor studenten en starters.
Aanleiding was de verbouw en nieuwbouw aan de Rijnstraat,  waar Mooiland Rijnstraat 10 verbouwt tot 36 sociale huurwoningen en op Rijnstraat 4 60 sociale huurwoningen neer zet. Maar door een kolonie vleermuizen is dat plan vertraagd. Zie bericht dd. 11-01-2018 Vivent verkoopt twee percelen aan de Rijnstraat 6 en 10 aan Mooiland. 

De nieuwste bouwplannen op te ontwikkelen locaties zijn:
Twee van die 'ontwikkellocaties' liggen in  de Spoorzone en nabij Station Oost waar kleinere eenheden voor studenten, jongeren en starters komen.
 Tijdelijke woningen (o.a. Meerendonk) (woningcorporaties) –
Naast de dit jaar gerealiseerde 60 eenheden van De Fuik [v/hRKJVV] wordt met de corporaties gekeken of een deel van de andere tijdelijke locaties ook ingezet wordt voor studenten (indicatief 20 eenheden). Realisatie beoogd in 2020.
 Transformatie Hervensebaan (ABB) – Indicatief programma: 40 zelfstandige eenheden specifiek voor studenten en 60 kleinere studio’s (o.a. voor studenten) binnen een totaalprogramma van ongeveer  250 eenheden. Realisatie beoogd in 2022.
 Willemspoort-Zuid (BrabantWonen) – 80 tot 100 zelfstandige eenheden (o.a. voor studenten). Realisatie beoogd in 2022.
 EKP-terrein Noord – In de lopende aanbestedingsprocedure zijn de marktpartijen gevraagd om de mogelijkheden voor studentenhuisvesting mee te nemen in hun planvorming. 
 Locatie Avans onderwijsboulevard Voormalige Kunstacademie – Op deze locatie wil Avans onderwijsfuncties die nu elders in de stad zijn gesitueerd, concentreren. Samen met BrabantWonen onderzoekt Avans ook de mogelijkheden van een combinatie met studentenhuisvesting op deze plek. De planvorming zit in de verkenningsfase.

Opmerking: Gnoemde aantallen en oplevertermijnen zijn indicatief. Er zijn diverse (externe) omstandigheden die bepalen of de realisatie volgens deze planning verloopt.