Rijkssubsidie voor tijdelijke woningen

Printerversie
Gepubliceerd op: 12-11-2020 | Gewijzigd op: 12-11-2020
Het Rijk kent  Den Bosch voor vier  projecten subsidie toe in het kader van de  regeling 'huisvesting kwetsbare huishoudens'. De reden is versnelling van projecten voor deze kwetsbare groepen in een tijd dat  dat er een grote druk bestaat op de woningmarkt.
Daarom gaat Den Bosch maatregelen realiseren voor de opzet van 500 tijdelijke woningen.
De subsidie van in totaal € 941.850 gaat  naar projecten De Fuijk [voorheen RKJVV], Meerendonk  [Tiny houses], en  als tijdelijke voorziening De Vliert [en Voorziening Langdurig Verblijf aan de Nieuwe Dijk].
.....
Start van Minitopia op Poeldonk. 
foto © 16 september 2018.